Tag: Customer Data Platform

CUSTOMER DATA PLATFORMS พาธุรกิจและการตลาดไปอีกระดับด้วย CDP

หนังสือ Customer Data Platforms เล่มนี้อธิบายรายละเอียดเรื่อง CDP แบบครบถ้วนรอบด้านซึ่งเขียนโดยผู้บริหารของ Salesforce แนะนำเลยว่าใครที่กำลังสนใจและจะลงทุนกับเรื่องนี้ แนะนำให้อ่านหนังสือเล่มนี้

อ่านต่อ

CDP Microsoft กับธุรกิจ B2B กับการทำ Segmentation และ AI Recommendation

ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสการทำ CDP หรือ Customer Data Platform ในบ้านเรามาแรงขึ้นทุกวัน และหนึ่งในธุรกิจที่ผมถูกถามเป็นประจำว่าสามารถใช้ Data-Driven Marketing

อ่านต่อ

Customer Journey ที่ดีในยุค Digital ตอนที่ 2 ต้องมาจาก Customer Scenario

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ไปเข้าร่วมเวทีเสวนากับผู้เชี่ยวชาญอีก 3 ท่านในประเด็นเรื่อง Customer Experience

อ่านต่อ