หมวดหมู่: Baby Boomer

Senior Living 101 เกษียณแล้วไป(อยู่)ไหนดี?

Senior Living 101 เมื่อในแต่ละปี ไทยจะมีข้าราชการที่ครบกำหนดเกษียณอายุตามปีงบประมาณจำนวนถึงหลักหมื่นคน โดยข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญ พบว่า ในช่วงปี พ