4 Tips การตลาดจริงใจ สร้าง Personal Branding อย่างไรในปี 2024

4 Tips การตลาดจริงใจ สร้าง Personal Branding อย่างไรในปี 2024

ในปี 2024 ที่จะถึงนี้ที่ผู้บริโภค สามารถเข้าถึง Social Media ของทั้งแบรนด์ และบุคลากรของแบรนด์ได้ การสร้าง Personal Branding เพื่อสร้างการตลาดแบบจริงใจ จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แบรนด์ของคุณน่าเชื่อถือมากขึ้น วันนี้ผมจึงมี 4 Tips การสร้างการตลาดแบบจริงใจมาฝากกันครับ

Social Media กลายเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้คุณ สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้หลากหลายขึ้น เห็นได้จากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คนไทยใช้ Internet ผ่านทางโทรศัพท์มากขึ้นในทุกปี ซึ่งหนึ่งในสิ่งที่พวกเขาเข้าถึงได้มากที่สุด คือการใช้ Social Media มากถึง 72.8% ของจำนวนคนในประเทศทั้งหมด โดยส่วนใหญ่พวกเขาจะเลือกใช้ Facebook Tiktok Line Instagram และ Twitter ตามลำดับ

4 Tips การตลาด สร้างจริงใจ Personal Branding ดังเช่นในปี 2024

เห็นได้ชัดเจนว่า ผู้คนสามารถเข้าถึงคุณได้หลากหลายช่องทาง จึงทำให้แบรนด์ให้ความสำคัญกับการทำ Content ที่ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้บริโภคบน Platform นั้น ๆ เป็นอย่างมาก แต่สิ่งที่เจ้าของกิจการ ผู้บริการ และนักการตลาดมองข้ามไปบ่อย ๆ คือนอกจากกการที่ผู้บริโภคจะสามารถเข้าถึง Social Media ของแบรนด์ได้แล้ว พวกเขายังสามารถเข้าถึง Social Media ของบุคลากรในองค์กรของคุณได้อีกด้วย

ดังนั้น นอกเหนือจากภาพลักษณ์ของแบรนด์แล้ว สิ่งที่นักการตลาดควรให้ความสำคัญ และหมั่นอัพเดตอยู่เสมอคือภาพลักษณ์ของคนที่มีส่วนสำคัญในการสื่อสาร การเติบโต และการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคด้วย นั่นเป็นเพราะว่า การที่ผู้บริหาร และบุคลากรในองค์กรของคุณ มีภาพลักษณ์ และอุดมการเดียวกันกับแบรนด์หรือสินค้าของคุณ จะทำให้ผู้บริโภครู้สึกอินกับแบรนด์ของคุณมากขึ้น และรู้สึกว่าแบรนด์ของคุณเป็นพวกเดียวกับเขานั่นเอง

ในปี 2024 ความจริงใจสำคัญที่สุด

จากรายงานพฤติกรรผูบริโภคในปี 2023 พบว่า Gen Y และ Gen Z ให้ความสนใจแบรนด์ที่มีความจริงใจต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ซึ่งพวกเขามองจากจริยธรรม จุดยืน จากการค้นหาคำตอบด้วยตัวเองใน Internet นั่นเท่ากับว่าบ่อยครั้งที่การค้นหาของพวกเขา ไม่ได้เจอเพียงข้อมูลข่าวสารจากแบรนด์เพียงอย่างเดียว พวกเขาอาจเจอ Social Media ของบุคลากร ผู้บริหาร และเจ้าของแบรนด์ด้วย

การที่เจ้าของธุรกิจ และบุคลากรในองค์กร มีภาพลักษณ์ และจุดยืนเช่นเดียวกับแบรนด์จึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ที่ทำให้พวกเขา มองเห็นถึงจริยธรรม ความจริงใจ และเชื่อถือในแบรนด์ของคุณมากขึ้น 

Personal Branding ที่จริงใจ คือต้องเกิดจากแบรนด์ และ “บุคคล”

การสร้าง Personal Branding ที่ดีในปี 2024  จึงควรให้ความสำคัญกับการสร้างตัวตน จุดยืน ที่ดูจริงใจให้กับแบรนด์ ผ่านการสื่อสารแบรนด์ และภาพลักษณ์ของคนในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลลที่มีส่วนสำคัญในกการขับเคลื่อนบริษัท และการสื่อสาร เช่น เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร นักการตลาด และพนักงานขาย 

ดังนั้นในวันนี้ ผมจึงรวบรวม 4 สิ่งที่คุณต้องคำนึงถึงเสมอ เมื่อคุณต้องการสร้าง Personal Branding ให้กับคนในองค์กร ที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถมองเห็นได้ว่า นอกจากการที่แบรนด์มีจุดยืนแล้ว บุคลากร ผู้บริหาร และบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ก็มีจุดยืนเช่นเดียวกันกับแบรนด์ และผู้บริโภคด้วย ถ้าพร้อมแล้ว ไปอ่านพร้อม ๆ กันเลยครับ

01 Lifestyle ที่ใช่ คือความจริงใจที่มองเห็นได้

ในปี 2024 Lifestye หรือวิถีการใช้ชีวิตของเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และบุคลากรในแบรนด์ของคุณ มีผลต่อความเชื่อมั่นในสินค้าของผู้บริโภคเป็นอย่างมาก นั่นเป็นเพราะผู้บริโภคมองว่า การที่บุลคลกร ผู้บริหาร โดยเฉพาะเจ้าของธุรกิจ มีอุดมการเดี่ยวกัยกับแบรรนด์ ทำให้การสื่อสารแบรนด์ดูมีน้ำหนักและน่าเชื่อมากขึ้น

ตั้งอย่างเช่น แบรนด์สินค้าของบล็กเกอร์ ที่มีความรู้ ในด้านส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ ที่โดยส่วนใหญ่แล้ว เขาทำ Content นำเสนอสินค้าที่มีความละเอียด อธิบายชัดเจนว่า ผลิตภัณฑ์แต่ละอย่างมีส่วนผสมอะไร และส่วนผสมไหนบ้างที่ดี พอเขาทำสินค้าออกมาขาย สินค้าจึงมีความน่าเชื่อถือมากเป็นพิเศษนั่นเอง

02 Personality บุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือ จะสงเสริมให้จุดยืนหนักแน่นขึ้น

การวางตัว ทักษะในการสื่อสาร และบุคคลิกภาพการแต่งกาย ที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทของแบรนด์ เป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ เพราะนอกเหนือจากภาพลักษณ์ที่ดูสวยงาม น่าเชื่อถือแล้ว ยังจะทำให้แบรนด์ของคุณมีความน่าเชื่อถือ และผู้บริโภคมองเห็นถึงความละเอียดอ่อน ความใสใจในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ อีกด้วย

ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพในด้านบุคคลิกภาพให้กับทีมผู้บริหาร พนักงาน จึงเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจไม่ควรมองข้ามในปี 2024 เพราะสุดท้ายแล้ว ไม่ว่าพวกเขาจะเป็น ผู้บริหาร พนักงานออฟฟิศ หรือแม่บ้าน พวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งในการสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ทั้งนั้น ตัวอย่างที่เข้าใจง่าย ๆ คือ ในร้านอาหารหรู ก็ควรจะมีแม่บ้านที่มีความเป็นมืออาชีพ และแต่งกายเหมาะสมกับร้าน ถูกต้องไหมครับ

03 Social Media คือส่วนสำคัญของการสื่อสารความจริงใจ

การสะท้อนอุดมกการ จุดยืน และทัศนคติ ที่ผู้บริหาร และบุคลากรในองค์กรณ์มีต่อแบรนด์ คือส่วนสำคัญของการเข้าถึงผู้บริโภค ภาพลักษณ์บน Social Media จึงเป็นส่วนสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ถึงแม้พื้นที่เหล่านั้น จะเป็นพื้นที่ส่วนตัว ที่พวกเขาจะโพสต์อะไรก็ได้แบบตามใจ แต่สุดท้ายแล้วการสื่อสารความเป็นตัวตนของพวกเขาบน Social Media ก็ต้องไม่ขัดกับความเป็นตัวตนของแบรนด์ด้วย

ตัวอย่างที่ผมเห็น และมีความน่าสนใจมาก ๆ คือการ Grooming พนักงานในร้านเครื่องสำอางให้ดูมีความเป็นมืออาชีพ ทั้งในมุมมองของการเป็นที่ปรึกษา และเป็น Makeup Artist ที่สามารถรังสรรค์ลุคที่สุดพิเศษ จากเครื่องสำอางในแบรนด์ของพวกเขาได้ ผ่านการทำ Tiktok หรือ Reel สอนแต่งหน้าให้กับตัวเอง บน Social Media ส่วนตัวของพวกเขาเอง 

น่าเหลือเชื่อครับ เพราะถึงแม้พนักงานขายจะไม่ได้มีผู้ติดตามอะไรมาก แต่กลับทำให้แบรนด์ และตัวผู้ขายมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นจริง ๆ

04 Social Context อย่ามองข้ามบริบททางสังคม

เศรษฐกิจ การเมือง และสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม เป็นสิ่งที่นักการตลาดและ PR ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด เพราะทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลต่อการสร้าง Personal Branding ทั้งนั้น นั้นเป็นเพราะประชากรณ์ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะ Generation Z เป็นกลุ่มผู้บริโภค ที่ใส่ใจในการขับเคลื่อนสังคม การขับเคลื่อนสังคมในฐานะของแบรนด์จึงไม่เพียงพอสำหรับพวกเขา เพราะพวกเขาดูออกว่าทั้งหมดนี้เป็นการตลาดจากแบรนด์นั้นเอง การที่ผู้บริหารบุคลากรตัวจริง เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อสังคมต่างหาก ที่ทำให้พวกเจารู้สึกได้วว่า คุณเป็นพวกเดียวกับเขา

@mgronline

“พิธา ลิ้มเจริญรัตน์” หัวหน้าพรรคก้าวไกล ประกาศกลางงาน The Road to Bangkok Pride 2023 ลั่นร่วมกับ กทม.จะจัด World Pride 2028 ในรัฐบาลก้าวไกลให้จงได้ (29 พ.ค.2566) #ข่าวtiktok #mgronline #พิธาลิ้มเจริญรัตน์ #พรรคก้าวไกล #WorldPride2028

♬ original sound – MGR Online – MGR Online

ดังนั้นการที่ผู้บริหาร ออกมาร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนสังคม ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ การช่วยเหลือสังคม หรือการแชร์ความรู้ เพื่อให้คนทั่วไปได้นำองค์ความรู้ของพวกเขาไปต่อยอดในการทำประโยชน์ต่อตัวเอง และสังคม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด เพราะสุดท้ายแล้ว การที่เจ้าของธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งในสังคม ก็ย่อมดีกว่าการเงียบเฉย และปล่อยให้เป็นเรื่องของการตลาดอย่างเดียวอยู่ดี

จุดยื่นที่สำคัญ ต้องเกิดจากความจริงใจ และตัวตนที่แท้จริงของแบรนด์

เห็นไหมครับผู้อ่านทุกท่าน ว่าในปี 2024 การสร้างตัวตน จุดยืน และความจริงในผ่านการสื่อสารในมุมมองของการสื่อสารแบรนด์อาจไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะผู้บริโภคมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มขึ้นในทุก ๆ วัน พวกเขาสามารถเข้าถึงได้ทั้งในสื่อสาธารณะของแบรนด์ และพื้นที่ Social Media ส่วนตัวของเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร และบุคลากรในองค์ของคุณ ดังนั้น การ Gromming ภาพลักษณ์ของพวกเขา ให้มีจุดยืน และทัศนคติเดียวกับแบรนด์ จึงเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญ ที่ทำให้ผู้บริโภค มองเห็นถึงความใส่ใจ และความจริงใจ ที่แบรนด์ของคุณมอบให้พวกเขาได้นั่นเอง

อยากสร้างการจดจำ สร้างจุดยืนที่ชัดเจนมากขึ้น ให้กับแบรนด์ของคุณ ผมแนะนำให้อ่านต่อที่บทความนี้เลยครับ

วีระชน แจ่มจันทร์

นักวางแผนการตลาด (Strategic Planner) / ผู้ดูแลเนื้อหาเพื่อการตลาด (Content Marketing) / นักเขียนบทความทางการตลาดและสังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *