Day: April 4, 2024

Data Research Insight ข้าวแกง ร้านเด็ด เมนูกันตายของคนไทย

Data Research Insight ข้าวแกง ที่น่าจะมีคนรออยู่มาแล้วค่ะ จะเคลมว่าเป็นเมนูกันตายของคนไทยก็ไม่ผิด ใครจะๆม่รักข้าวแกงบ้าง~ ซึ่งก็เหมือนเดิมเลย รีพอร์ตนี้เราจะใช้ Social Listening Tools กวาด Social Data

อ่านต่อ