ทำความรู้จัก Green Logistics ในไทย จุดเริ่มต้นขนส่งพลังงานสะอาด

ทำความรู้จัก Green Logistics ในไทย จุดเริ่มต้นขนส่งพลังงานสะอาด

การเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสภาวะอากาศเป็นเรื่องสำคัญที่ทั่วโลกกำลังเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 และวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าผู้บริโภคเริ่มหันมาใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันมากยิ่งขึ้น หลาย ๆ ธุรกิจก็เริ่มปรับตัวและผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลิตสินค้าที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่าย 

ธุรกิจโลจิสติกส์เป็นการคมนาคมขนส่งที่ต้องใช้รถ ใช้น้ำมัน เพื่อทำการจัดส่งพัสดุ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจก และส่งผลกระทบต่อแวดล้อมเป็นอย่างมาก 

Green Logistics คืออะไร?

เป็นการใช้รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ‘พลังงานไฟฟ้า’  (EV)  แทนการใช้น้ำมัน โดยมุ่งหวังว่าต้องการลดการสร้างมลพิษทางอากาศ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยังสามารถช่วยลดต้นทุนค่าขนส่ง เรียกได้ว่าเป็นระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับ

Green Logistics กับการตลาด

ในแง่ของการตลาดแล้วการทำระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility) หรือที่เราเรียกกันสั้น ๆ ว่า CSR ซึ่งเป็นแนวคิดการทำกิจกรรมทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ขนส่งเริ่มเปลี่ยนจากรถที่ใช้น้ำมัน เป็นใช้รถพลังงานไฟฟ้า

ปัจจุบันในประเทศไทยเริ่มตระหนักเห็นความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันมากยิ่งขึ้น หลาย ๆ ขนส่งเริ่มหันมาทดลองใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ากันบ้างแล้ว แต่เป็นการใช้เพื่อทำการ ‘ทดลอง’ เบื้องต้นขนส่งจะทดสอบประสิทธิภาพ เก็บข้อมูลการใช้งานจริงเพื่อนำมาวิเคราะห์ก่อนนำมาปรับใช้จริงในระยะยาว 

ตัวอย่าง 3 ขนส่งยักษ์ใหญ่ของไทยที่เริ่มมีการทดลองใช้พลังงานไฟฟ้า 

– Kerry Express : โครงการ Kerry Grow Green

Kerry Express เริ่มทดลองใช้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในการจัดส่งพัสดุ โดยเริ่มต้นทดลองในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อศึกษา และเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานต่อระยะทางในการขับขี่ ตลอดจนการซ่อมแซมและบำรุงรักษา เพื่อที่จะนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมแก่ภาคธุรกิจและนำไปสู่การนำมาใช้งานจริงในระยะยาว โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดแก่สิ่งแวดล้อม และสังคมไทยเป็นที่ตั้ง

– Flash Express : โครงการ Flash Power Swap Station by AP Honda

Flash Express เองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน จึงวางทิศทางการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเริ่มทดลองใช้มอเตอร์ไซต์ไฟฟ้าในการรับส่งพัสดุ  โดยตั้งเป้าว่าจะสมารถช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจขนส่งด้านการใช้พลังงานให้สามารถลดลงได้มากกว่า 50%

– ไปรษณีย์ไทย

Source: https://bit.ly/3qYrkCE

ไปรษณีย์ไทยแม้ว่าจะไม่ใช่บริษัทขนส่งเอกชน แต่เราต้องยอมรับเลยว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ปรับตัวอยู่เสมอ จึงนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้ในการนำจ่าย และยังมีแผนที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่ Green Energy ที่จะช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก และลดก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลง

ไม่ได้เปลี่ยนแค่รถ แต่ยังส่งเสริมเรื่องอื่น ๆ ด้วย

ธุรกิจขนส่งเป็นการจัดส่งพัสดุที่เกี่ยวข้องกับซองพลาสติก กล่องกระดาษ  บับเบิ้ลกันกระแทก ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ย่อยสลายยาก และไม่ได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันผู้บริโภคมักจะไม่รู้ว่าเมื่อเขาได้รับสิ่งของเขาจะนำไปทิ้งอย่างไร หรือต้องนำไปรีไซเคิลอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด หลายขนส่งจึงเริ่มออกแคมเปญ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถบริจาคสิ่งเหล่านี้และนำไปรีไซเคิลและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม

– Flash Express 

เมื่อเราสั่งของออนไลน์ เราจะได้รับพลาสติกเป็นจำนวนมากทั้งบับเบิ้ลกันกระแทก ซองพลาสติกต่าง ๆ แฟลช เอ็กซ์เพรส จึงผุดโครงการ ‘กรีนโร้ด’ นำขยะพลาสติกเหล่านั้นมาผลิตเป็นอิฐบล็อกสำหรับปูถนน รวมถึงผลิตเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่เป็นสินค้ารักษ์โลก 

– ไปรษณีย์ reBOX

ไปรษณีย์ reBOX เป็นแคมเปญมีให้เราเห็นเป็นระยะ ๆ โดยรับบริจาคกล่อง/ซอง เพื่อนำไปรีไซเคิล สร้างประโยชน์ให้แก่สังคม เช่น นำไปสร้างเตียงสนาม สร้างโต๊ะและเก้าอี้สำหรับเรียนหนังสือ

แม้ว่าในปัจจุบันเราจะยังไม่ค่อยเจอกับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าบนท้องถนนมากนัก เนื่องจากการใช้รถพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันของธุรกิจขนส่งนั้น ยังเป็นเพียงการทดลองเท่านั้น แต่ก็มีแนวโน้มที่เราจะเห็นมากขึ้นในอนาคต เพราะหลายองค์กรมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

Sutthikead Chantarachairoj

โมชิ จากโปรแกรมเมอร์ ต่างจังหวัด สู่นักธุรกิจ Startup SHIPPOP.COM ทำรายได้มากกว่า 500 ล้านต่อปี ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษา โค้ช และนักลงทุน ให้กับ SME และ Startup ชั้นนำหลายเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

คุณคิดว่าปัญหา PM 2.5 ที่เชียงใหม่วิกฤตหรือยัง ?

#การตลาดวันละโพล ขอหนึ่งคำถามก่อนอ่านการตลาดวันละตอน แล้วเราจะเอาไปทำเป็น Infographic โชว์หน้าเพจให้รู้ด้วยกัน