หลักสูตร CMT สำหรับผู้บริหารแห่งยุคของ MarTech

หลักสูตร CMT สำหรับผู้บริหารแห่งยุคของ MarTech

ในการตลาดยุคใหม่นี้ นักการตลาดอย่างพวกเราคงจะหยุดนิ่ง และก้มหน้าก้มตาทำงานกันอย่างเดียวไม่ได้แล้ว เพราะโลกของการตลาดและเทคโนโลยี ที่เดินหน้าไปเร็วมากแบบนี้ การมี Skill ในด้าน MarTech ถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้นักการตลาดสามารถล้ำหน้าไปไกลเหนือคู่แข่งได้ และในอนาคตไม่ว่าใคร ๆ ก็ต้องมี skill MarTech ค่ะ และในบทความนี้ผู้เขียนขอนำทุกท่านมาอัพเดทกับหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับยุคของ Martech กันค่ะ โดยในตอนนี้พี่หนุ่ยได้เชิญ คุณบอล – จิตติพงศ์ เลิศประดิษฐ์ นายกสมาคม MarTech Association – Thailand มาแนะนำ หลักสูตร CMT และให้ความรู้ เพื่อให้พวกเราชาว Marketer ในTheNextLevel of Chief Marketing & Technology หลักสูตรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคตกัน ค่ะ

CMT หลักสูตรเรียน MarTech

MarTech คืออะไร

MarTechหรือ Marketing Technology คือ การทำการตลาดยุคใหม่ที่ใช้เทคโนโลยี หรือ AI เป็นเครื่องมือช่วยในการทำการตลาด หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง MarTech ก็คือเครื่องมือสำหรับช่วยในการทำการตลาดนั้นเองค่ะ โดยปัจจุบัน มีผู้พัฒนา Martech ไว้กว่า 9,000 เครื่องมือ ช่วยสำหรับการทำงาน ด้านต่าง ๆ เช่น Data Service ต่าง ๆ

ทำไมธุรกิจไทย ต้องให้ความสำคัญกับ MarTech

ในส่วนนี้ผู้เขียนขออธิบาย โดยแบ่งตามกลุ่มทำงานในธุรกิจ ออกเป็น 3 กลุ่ม ค่ะ

1.นักการตลาด : เพราะสภาวะการแข่งขันในการตลาดที่มีการแข่งขันสูง หากคุณเป็นคนที่ทำงานในองค์และ เนื่องจากการบริหารที่มีไซโลกั้นอยู่ หากคุณมี Skill ด้าน MarTech แล้วล่ะก็ จะสามารถทำให้คุณเป็นคนที่มี Value สูงกับองค์กร และสามารถเติบโตด้าน Career Path ได้เร็วกว่าคนอื่น 

2.ผู้บริหาร หรือ  C level : ผู้บริหารเปรียบเสมือนแม่ทัพที่คุมเกมขององค์กรค่ะ ฉะนั้น การเรียนและเข้าใจ MarTech จะช่วยทำให้วางแผนการทำงานขององค์กรไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทันยุคสมัยที่มีความรวดเร็วแบบนี้ และจะพาให้องค์กรก้าวหน้าไปแบบก้าวกระโดดด้วยนะคะ

3.เจ้าของธุรกิจ : การเข้าใจ และรู้จักใช้MarTech เอามาทำงาน หา Data ค้น Insight หรือ Personalize ใหม่ ๆ ช่วยทำให้พัฒนาธุรกิจ หรือสินค้าได้ค่ะ

หลักสูตร CMT คืออะไร?

CMT หรือ Chief Marketing & Technology หลักสูตรสำหรับผู้บริหารแห่งอนาคต หลักสูตรนี้เกิดจาก เทรนด์ ณ.ปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดด และยังเป็นยุคของเทคโนโลยี มีหลายบริษัทที่ลงทุนซื้อ MarTech มาแล้วใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ ไม่มี Know how ไม่รู้ว่าใครต้องใช้ ปัจจุบันมีเครื่องมือ Martech กว่า 9,000 รายการให้ได้เลือกใช้ แต่ปัญหาอยู่ที่ผู้ใช้ก็ใช้ไม่เป็น ดังนั้นจึงเกิดเป็นหลักสูตรนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้เรียนหลักสูตรนี้จะได้รู้จัก และเข้าใจมากขึ้น จนสามารถนำไปต่อยอดพัฒนางานในส่วนที่ตัวเองดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยค่ะ

หลักสูตรนี้เริ่มครั้งแรกช่วง Covid-19 โดยจัดทำหลักสูตรเรียนออนไลน์ขึ้นมา และผลจากการเรียนในคลาสเเรก ก็มีผลปรากฎว่าในคนๆเดียวสามารถเข้าใจ Marketing ได้ และเข้าใจบริหารด้วย แสดงว่า Tech สำหรับสมัยนี้ใคร ๆ ก็ใช้ได้ พอโควิดผ่อนคลายก็มีการเริ่มทำ ปีที่ 2 และ 3 ตามมาค่ะ

“เราเชื่อเสมอว่าต่อไปนี้ผู้บริหาร และนักการตลาดต้องมีความรู้เรื่อง MarTech”

กลุ่มคนที่มาเรียนหลักสูตรนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหาร เจ้าของกิจการ และนักการตลาด กลุ่มคนที่ทำงานสายเทคโนโลยี มาเรียนน้อยกว่าคนทำงานสาย Marketing ในปีที่ 3 จะเป็นหลักสูตร offine 100% ที่ทางคุณบอล จัดงานร่วมกับ Futuerskill 

CMT หลักสูตร ที่ให้ความสัมพันธ์กับ MarTech 3 เรื่อง เป็นหลัก

1.ด้านงานการตลาด

1.1. Reimagine ในยุคที่ MarTech กำลังก้าวหน้าหลักสูตรนี้ สอนการใช้เครื่องมือกับธุกิจ B2B ได้ค่ะว่าจะต้องทำอย่างไร

1.2.สอนการใช้ MarTechh ว่าเราจะเชื่อมโยง ธุรกิจ B2C อย่างไร เช่น E-Commerce ระบบ Customer Data Platform เราจะเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างไรบ้าง

1.3.ทำให้สามารถวางแผนอนาคตขององค์กร และวางแผนการตลาดจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง

1.4.MarTech Vision อนาคตเราจะเตรียมองค์กร อย่างไรใน 1 3 หรือ 5 ปี การเตรียมพร้อมวิสัยทรรศในยุคของ MarTech AI

2.Technology 

2.1.การได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้าน RIML ดู USE Case ด้านการใช้งาน ด้าน Marketing 

2.2.มีการทำ Workshop สอนเรื่องการคิด การทำ Marketing Automation

2.3.มีการสอนกำหนด Customer Data fill Attribute อย่างไรเพื่อทำ Personalize ได้หรือใช้ AI technology

2.4. สอนวิธีหา Market Research หรือ Market Insight ด้วยเครื่องมือ MarTech

หลักสูตร CMT

3.Business

สอนเรื่อง Tech Data  ที่สามารถทำให้เกิดการพัฒนา Product ใหม่ ๆ ได้

“จินตนาการใหม่ จินตนภาพใหม่ของการตลาด การใช้เทคโนโลยีอย่างก้าวหน้า”

CMT หลักสูตรนี้ รวบรวมสปีกเกอร์มาให้ความรู้กว่า 30 ท่าน

ในส่วนนี้จะของพูดถึง 4 ท่านหลัก ๆ ของคลาสนี้นะคะ

1.ท่านแรก คือ คุณสุธีรพันธุ์ สักรวัตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการตลาด ,SCB : ถือเป็นไอคอนวงการทางการตลาด ผู้ริเริ่มบุกเบิกงาน MarTech เลยค่ะ จะมาสอนเรื่อง New Marketing Playbook in the Age of AI ค่ะ

2.คุณแซม ตันสกุล กรรมการผู้จัดการ, Krungsri Finnovate : ท่านนี้จะสอนเรื่อง Digital Tranformation & Leadership เป็นการประยุกต์ใช้ในธุรกิจ จากประสบการณ์ทำงานจริงใน Krungsri ค่ะ และสอนวิธีสำหรับคนที่เป็นผู้บริหารองค์กรว่าจะใช้ MarTech Data อย่างไร ในการขับเคลื่อนธุรกิจ 

3.ดร.ปริญ เฟื่องวุฒิ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานเทคโนโลยี,RS : สอนในหัวข้อ Tranfomation Infastructuer สอนทำระบบ ERP  หรือระบบ InfraStructure แนะนำวิธีการหาเครื่องมือมาใช้ เพื่อต่อยอดสำหรับการทำงานองค์กรจากเดิมที่มีมุมมองเฉพาะการดูแลต้นทุนให้มีความเป็น Marketing มากขึ้น

4.ท่านที่ 4 น่าคุ้น ๆ นั่นก็คือพี่หนุ่ย ณัฐพล ม่วงทำ นั่นเองค่ะ : สอนในหัวข้อ Data Driven Marketing & Personalization สอนการประยุกต์ใช้เครื่องมือ MarTech ในสายธุรกิจ การตลาด และการใช้ MarTech ในงาน Data 

หลักสูตร CMT

ไฮไลท์ของโปรแกรมนี้ 

1.เรียนผ่านเคส Study เป็นหลัก ให้ได้ประสบการณ์จริงเพื่อการนำไปใช้งานได้จริงหลังจากเรียนค่ะ

2.ทุก Week จะมีการ Exercise ทำงานกลุ่ม เพื่อให้ทุกท่านที่เรียนได้ความรู้ และเข้าใจจากการลงมือทำจริง และยังได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อร่วมกลุ่มด้วยค่ะ

3.มีงาน Outing & WorkShop เพื่อให้คนในคลาสได้พบปะกัน ทั้งศิษย์เก่าและใหม่ แลกเปลี่ยน Connection กันค่ะ

4.มีเดโมออนไลน์ เอา Martech ทั้งของไทย และต่างประเทศมาให้ดูซึ่งคุณจะได้ดูก่อนใคร ซึ่งบางรายการไม่มีการเปิดให้ใครได้ดูง่าย ๆ ตั้งแต่หลักล้าน- 10 ล้าน

5.มีสปีกเกอร์กว่า 30 ท่าน ที่มาจะมาพูดเรื่อง AI กระบวนการ Clustering วิธีการ ด้านการทำ Chatbot Generate Content จาก Data scientist

และความพิเศษอีกหนึ่งอย่างการได้  Networking เพราะการได้มาเจอกันกับกลุ่มคนที่ทำงานเฉพาะด้านต่าง ๆ ทำให้ผู้เรียนมี Comunity

ใครบ้างที่เหมาะกับ หลักสูตร CMT นี้

  1. กลุ่มผู้บริหารในเอเจนซี่ ที่อยากติดอาวุธ อัพสกิลเพื่อสร้าง New Business  Product หรือ Service ใหม่ ๆ ให้องค์กรณ์ค่ะ
  2. ผู้บริหารระดับกลาง หรือ Specailise ขององกรณ์ เพื่ออัพเดทข้อมูลเตรียมวางแผนกลยุทธ์ในอนาคต ที่ต้องใช้ Martech เพื่อวางแผนสำหรับปีหน้าว่าต้องใช้อะไรบ้าง
  3. เจ้าของธุรกิจ เพื่อหา New S Curve และให้ Martech ช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้น ทั้งงาน Data และงานสื่อสารกับลูกค้า ในยุคที่ไม่มี One Massege for All และ แต่เป็นยุคของ Personalization 

สัดส่วนจากคนที่เคยเรียนที่ผ่านมา

40% คือ C Level + 33 % คือ เจ้าของธุรกิจ + 25% คือ Corporate Talent

ผู้ที่เคยเรียนหลักสูตรนี้ ตัวอย่างเช่น 

คุณต่อเพนกวิ้น , คุนกัณม์ ภูธณลักษณ์ Marketing Director, Advice IT Infinite Co.ltd , คุณแจน สุจารี ตามครองชัย Head of Marketing Technology,Krungsri Customer Credit card เป็นต้น และยังมีท่านอื่น ๆอีกหลายท่านเลยค่ะ

“หลักสูตรนี้ มาเรียนได้ทั้งความรู้ และ connection”

หลักสูตร CMT

นอกจากทำ CMT แล้ว ยังทำ MarTech Expo อีกด้วย 

MarTech Expo คืองานแสดง Marketing Technology & Innovation ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิด อัปเดตเทรนด์ของ MarTech ระหว่างคนทำธุรกิจ และผู้เชี่ยวชาญได้พบนวัตกรรมและเครื่องมือ เพื่อช่วยในการต่อยอด และเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร กลุ่ม SME และกลุ่มสายงานการตลาดค่ะ  เเวดวง MarTech มีการตื่นตัวแน่นอน ตอนนี้ทุกกลุ่มเข้าใจกันอย่างจริงจัง และมองหาการลงทุน และรวมถึง Startup ที่มาทำกันเยอะ ถ้าคุณทำงานองค์กร คุณทำมาร์เทคเป็นแคเรียพาร์ทคุนจะไปได้ไกลกว่าคนอื่นแน่นอน และรวมถึงอิเว้นท์ใหญ่ ๆ จะมีธีม MarTech  เข้าไปอยู่ในนั้น 

“คนในการตลาดยุคปัจจุบันมองว่า MarTech ในปัจจุบันเป็น Agenda ไปแล้ว การได้มาเรียนรู้ด้าน MarTech ก่อนใครถือว่าคุ้มมาก”

ขั้นตอนการสมัคร

สำหรับคลาสนี้จะจัดปีละครั้งค่ะ ซึ่งในปีนี้ได้จัดไปแล้วในช่วงเดือนมิถุนายน เมื่อมีการเปิดรับสมัครจะมีเบอร์โทรศัพท์ ผู้ประสานงานไว้ให้ค่ะ หรือมี ลิงก์สำหรับกรอกข้อมูลการสมัครค่ะ

เมื่อสมัครเสร็จ จะมีการโทรสัมภาษณ์ก่อนเรียนเพื่อคุยกันว่าสิ่งที่ผู้เรียนเจออยู่ และอยากแก้ปัญหา คืออะไร หลักสูตรนี้ตอบโจทย์ไหม หลักสูตรนี้เหมาะกับธุรกิจที่ทำมาระยะหนึ่งแล้ว และผู้เรียนที่มีวิสัยทัศที่ไปแนวทางเดียวกัน ก็สามารถเรียนได้

และในกลุ่มผู้ที่ไม่เก่งเรื่องการตลาด จะมีคลาสพิเศษสำหรับการจูนพื้นฐานการตลาดก่อน เพื่อปูพื้นฐานให้ผู้เรียนมีเท่ากัน และเพื่อการต่อจิ๊กซอในอนาคตของผู้เรียนให้ได้ดีขึ้นค่ะ และสำหรับผู้เรียนหลักสูตรนี้ จะได้ที่ปรึกษาที่เป็นพี่เป็นน้องกับไปด้วยเวลามีปัญหาตอนทำงานจริงไปด้วยค่ะ

“นักการตลาดยุคใหม่ ไม่มีสูตรสำเร็จ ฉะนั้นอย่าเหนื่อยกับการเรียนรู้ การอัพสกิล และลงทุนกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี เป็นสิ่งที่สำคัญมาก” 

สรุปท้ายบทความฝากถึงชาว Marketer

อย่างคำที่มีคนมักชอบพูดกันค่ะว่า Know How ไม่สู้ Know Who การทำงาน หรือธุรกิจอะไรก็แล้วแต่ การรู้จักหรือมีเพื่อน เยอะ ๆ ไว้ถือเป็นเรื่องที่เอื้อกับธุรกิจของเราอีกด้วยค่ะ ลองคิดเล่น ๆ นะคะ ถ้าหากคุณจะทำธุรกิจออหกมาอย่างหนึ่งแล้วเพื่อของคุณมีธุรกิจที่คุณต้องการเป็นคู่ค้าพอดี คุณก็ต้องคิดถึงเพื่อนของคุณก่อนให้ลูกน้องไปหา Contract ใหม่อยู่แล้ว ก็ถือเป็นสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างได้จริงไหมคะ 

แต่การได้ Know How มาด้วนคือการได้เรียนรู้ด้วย และยิ่งเป็นความรู้ที่อยู่ในกระแสของธุรกิจในอนาคตด้วยแล้วยิ่งเป็นการเพิ่ม Value ให้กับผู้เรียนจริง ๆ ค่ะ

สรุปคือการได้เรียนคลาสนี้จะได้ทั้ง Know How และ Know Who ไปพร้อม ๆ กันเลย สำหรับท่านไหนที่สนใจอยากดู Live ตัวเต็มผู้เขียนแปะลิงก์ไว้ให้ด้านบนบทความเช่นเคยนะคะ และถ้าหากใครสนใจอยากเรียนหนักสูตรนี้ หากมีการเปิดรับสมัครอีกในครั้งถัดไปสามารถติดตามข่าวสารได้จาก เว็ปไซต์นี้ได้เลยค่ะ https://martechthai.org/

อ่านบทความที่น่าสนใจ

อัพเดทข่าวสาร เพื่อติดปีกให้คุณเป็นนักการตลาดที่ไม่ OUT !!!  อ่านบทความเกี่ยวกับการตลาดเพิ่มเติม คลิกที่ลิ้งค์นี้ได้เลยค่ะ เพจการตลาดวันละตอน เว็บไซต์ Twitter Instagram YouTube และ Blockdit ของการตลาดวันละตอนค่ะ

Chulee.

นักพัฒนาผลิตภัณฑ์และสื่อสารการตลาด / นักเขียนบทความการตลาด ชอบงานศิลปะ งานครีเอท ไอเดีย เจ๋ง ๆ จึ้ง ๆ! น้องใหม่ทีมการตลาดวันละตอน ฝากผลงานด้วยนะคะ :) ♥รักเวลา... เวลามีค่ามากที่สุด⏰

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *