ข้อควรระวังเกี่ยวกับ กฏหมาย Generative AI ที่นักการตลาดควรรู้

ข้อควรระวังเกี่ยวกับ กฏหมาย Generative AI ที่นักการตลาดควรรู้

จากเทรนด์ AI ที่กำลังมาแรงในทุก ๆ วงการในช่วงนี้ อีกหนึ่งหัวข้อสำคัญที่ผมรู้สึกว่า ยังเป็นที่ถกเถียงกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้ที่นำ AI ไปใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ คือเรื่องของ AI legislation เทรนด์กฎหมาย ChatGPT และ กฏหมาย Generative AI อื่น ๆ รวมไปถึงขอบเขตการใช้งานและสิทธิ์การนำผลลัพธ์ที่ได้จากบริการของ Open AI เช่น รูปภาพ บทความ หรือ ข้อมูลต่าง ๆ ไปใช้ทางธุรกิจ

เพราะฉนั้นวันนี้ผมเลยจะมาสรุปข้อกำหนดด้านขอบเขตการใช้งาน ChatGPT และบริการอื่น ๆ จากทาง Open AI รวมไปถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับการนำบริการต่าง ๆ ของ Open AI ไปใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ ให้ทุกคนได้เข้าใจตรงกัน เพราะในทางกฎหมายจะมาอ้างไม่รู้ทีหลังก็ไม่ได้ช่วยให้พ้นผิดจริงไหมครับ เชื่อว่าหลังอ่านบทความนี้จบเพื่อน ๆ จะสามารถใช้บริการของ Open AI ได้อย่างหายห่วงไร้กังวลกันสักทีครับ

เทรนด์ AI Legislation กฎหมาย Generative AI 2024

ในปี 2024 นี้กระแส AI Legislation หรือการออก กฏหมาย Generative AI นั้นกำลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น จากทั้งทางฝั่งยุโรปที่มีการออกมา take action ประกาศบังคับใช้ กฎหมาย ควบคุม Generative AI ฉบับแรกของโลกอย่างเป็นทางการ และทางฝั่งเอเชียเองก็ออกกฎหมายควบคุมการใช้ deepfakes โดยไม่ได้รับความยินยอมตามออกมาติด ๆ

สำหรับการใช้ AI ในสหภาพยุโรปหลังจากนี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายควบคุม AI ฉบับนี้ มีการแนะนำว่าระบบ AI ควรได้รับการกำกับดูแลโดยมนุษย์ แทนที่จะปล่อยให้ทำงานเป็นระบบอัตโนมัติโดยปราศจากการกำกับดูแลใด ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันผลลัพธ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อตัวผู้ใช้เองหรือต่อสังคม

ซึ่งการออกกฎหมายควบคุม AI นั้น เพื่อให้การใช้ AI มีแนวทางปฎิบัติและขอบเขตการใช้งานชัดเจนมากขึ้น โดยทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการบัญญัติกฎหมายเหล่านี้ ยังคงคำนึงถึงการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น แต่ก็ยังคงเหลือพื้นที่ให้ AI นำข้อมูลบางส่วนไปใช้สำหรับการพัฒนา เพื่อให้สามารถเดินหน้าได้โดยไม่ติดข้อจำกัดทางด้านกฎหมายมากเกินไปในเวลาเดียวกัน

กฎหมาย ChatGPT

เงื่อนไขการใช้งาน ChatGPT ที่ควรรู้

โดยเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นข้อตกลงหรือ Agreement ร่วมกันระหว่างผู้ใช้กับทางบริษัทผู้พัฒนาอย่าง Open AI โดยตรง นั่นหมายความว่าเงื่อนไขหรือข้อกำหนดเหล่านี้ครอบคลุมบริการทั้งหมดจากทาง Open AI ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT ,DALL-E หรือบริการอื่น ๆ ซึ่งการที่คุณเข้าใช้บริการเหล่านี้จะเท่ากับว่าคุณยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานแล้วโดยพฤตินัย

 • อายุขั้นต่ำในการใช้บริการ Open AI คือ13 ปี หรืออายุขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และหากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองก่อนใช้บริการ
 • ห้ามใช้ข้อมูลส่วนตัวของเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ในการใช้งานบริการของ Open AI
 • คุณต้องให้ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกต้องและครบถ้วนในการสมัคร account สำหรับใช้งาน ChatGPT หรือบริการอื่น ๆ ของ Open AI
 • สำหรับการสมัคร business account คุณจำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีอำนาจในการยอมรับข้อตกลงเหล่านี้ในนามองค์กรของคุณ
 • สิทธิ์ในการใช้บริการผ่าน Account ทั้งหมด และสิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงานหรือ Out Put ใด ๆ ก็ตาม เป็นของคุณ ดังนั้นคุณสามารถนำผลงานจากบริการใด ๆ Open AI ไปใช้ได้อย่างอิสระ (แต่ไม่สามารถจดลิขสิทธิ์ใด ๆ ได้) แต่นั่นก็ยังรวมไปถึงความรับผิดทางกฎหมายในความผิดที่เกิดจากการกระทำผ่าน account ของคุณด้วย เช่น การป้อน Input ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาติ หรือการนำ out put ที่ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นไปใช้ ดังนั้นโปรดระวังอย่าให้คนอื่นใช้ account ของคุณ
 • อย่านําผลลัพธ์จากบริการของ Open AI ไปใช้เพื่อทําร้ายผู้อื่นหรือตัวคุณเอง รวมถึงใช้ทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น เพื่อการยักยอก การละเมิดสิทธื์ผู้อื่น หรือกิจกรรมที่เป็นอันตรายต่อสังคม เช่น การใช้เพื่อสร้างข่าวปลอมบิดเบือนข้อเท็จจริง การนำผลลัพธ์ที่มีเนื้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ไปใช้ หรือการนำผลลัพธ์ที่ได้จากบัญชีธุรกิจของบริษัทไปหาผลประโยชน์ส่วนตัว เป็นต้น
 • คุณไม่สามารถแก้ไข ดัดแปลง ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส หรือนำบริการของ Open AI ไปขายหรือให้เช่าต่อได้
 • เพื่อความโปร่งใสและจริยธรรมในการใช้งาน AI อย่าแอบอ้างว่าผลงานที่สร้างโดย AI เป็นผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้น และอย่าใช้ ChatGPT ในการสร้างผลงานทางวิชาการ หรือนำข้อมูลที่ได้จาก ChatGPT ไปอ้างอิงโดยปราศจากการตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบโดยมนุษย์ที่มีความรู้ในเรื่องนั้นมากพอ
 • อย่านำ out put จากบริการของ Open AI ไปพัฒนา AI ตัวอื่นแข่งกับ Open AI
 • Open AI อาจนำข้อมูล Input ของคุณไปใช้ในการเทรน AI ดังนั้นโปรดระวังการนำข้อมูลที่เป็นความลับทางธุรกิจมาใช้ และคุณสามารถตั้งค่าไม่ให้ Open AI นำข้อมูลของคุณไปใช้ได้ผ่าน privacy portal โดยคลิกที่ “do not train on my content”
 • การให้บริการของ Open AI อาจล่าช้า ขาดความแม่นยำ และความถูกต้อง โดย Open AI จะไม่รับประกันใด ๆ ในประสิทธิภาพการให้บริการทั้งสิ้น ซึ่งคุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้งานเหล่านี้ที่อาจกระทบธุรกิจของคุณหากจะนำไปใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ
 • ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อมูลโดยมนุษย์ทุกครั้งก่อนนำไปใช้ และอย่าใช้ ChatGPT ในการขอคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องสำคัญที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะทาง เช่น ด้านกฎหมาย ด้านการแพทย์ ด้านการเงิน หรือการนำข้อมูลไปอ้างอิงงานวิชาการ
 • เนื่องจากข้อมูลที่ใช้เทรน AI ของผู้พัฒนา AI แต่ละเจ้ามีความคล้ายกัน ดังนั้นผลลัพธ์จึงอาจมีความคล้ายคลึงกันด้วย

[ฉบับย่อ]

สำหรับข้อกำหนด และ กฏหมาย Generative AI ที่ควรรู้ก่อนใช้งานบริการของ Open AI นั้น อย่างแรกคือสิทธิ์ในการใช้งาน สิทธิ์ความเป็นเจ้าของผลงาน และความรับผิดชอบทั้งหมดเป็นของคุณ(จดลิขสิทธิ์ไม่ได้) เพราะฉนั้นระวังอย่าให้ใครมาใช้ Account ของคุณ รวมถึงไม่นำบริการต่าง ๆ จาก Open AI ไปใช้ทำอะไรที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดสิทธิ์คนอื่นด้วย

ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น Open AI จะนำข้อมูลของคุณไปใช้ในการเทรน AI ดังนั้นคุณควรระวังในการใช้ข้อมูลส่วนตัวหรือความลับทางการค้าใด ๆ กับ AI หรือคุณสามารถเข้าไปตั้งค่าเพื่อปฎิเสธไม่ให้นำข้อมูลของคุณไปใช้ก็ได้ และ Open AI ยังไม่รับประกันการให้บริการใด ๆ หากคุณจะนำบริการของ Open AI ไปใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ ดังนั้นคุณควรคำนึงถึงความเสี่ยงในด้านนี้อย่างถี่ถ้วน

ซึ่งในตอนนี้การให้บริการของ Open AI นั้นยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ดังนั้นการนำข้อมูลใด ๆ จาก ChatGPT ไปใช้ คุณควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลโดยมนุษย์ก่อนเสมอ หรืออาจนำไปเปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลอื่นที่น่าเชื่อถือ และไม่ควรใช้บริการใด ๆ จาก Open AI ในการขอคำปรึกษาในเรื่องที่จำเป็นต้องใช้ความรู้เฉพาะด้าน เช่นด้านการแพทย์ หรือกฎหมาย เป็นต้น (สำหรับในตอนนี้)

ส่วนเรื่องสุดท้ายคงเป็นเรื่องของจริยธรรมในการใช้งาน AI ซึ่งจากข้อกำหนด คุณไม่ควรแอบอ้างผลงานที่สร้างโดย AI ว่าเป็นผลงานที่คุณสร้างขึ้นมาเอง รวมถึงการห้ามนำ ChatGPT ไปใช้ในการสร้างผลงานทางวิชาการ หรือใช้เป็นอ้างอิงใด ๆ โดยปราศจากการตรวจสอบอีกด้วย

กฎหมาย ChatGPT

กฎหมาย Generative AI กับขอบเขตการรับผิดชอบของ Open AI

 • ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบในขอบเขตความผิดที่มีการฟ้องร้องโดยบุคคลที่สาม และต้นเหตุของการละเมิดนั้นก็มาจากเจตนาของผู้ใช้เอง เช่น กรณีที่พิสูจน์ได้ว่าผู้ใช้ได้ใช้ prompt ที่สั่งให้ ChatGPT สร้าง out put ที่มีเนื้อหาละเมิดสิทธิ์บุคคลที่สาม หรือมีเจตนาที่จะนำข้อมูลที่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามไปใช้
 • Open AI จะรับผิดชอบในขอบเขตความผิดที่มีการฟ้องร้องโดยบุคคลที่สาม และต้นเหตุของความผิดมาจากการทำงานของ Open AI เช่น กรณีที่พิสูจน์ได้ว่าผลลัพธ์ที่มีการละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามนั้น มาจากความผิดพลาดของ ChatGPT โดยที่ผู้ใช้ไม่ทราบ และจะต้องเป็นกรณีที่ผู้ใช้ไม่มีการแก้ไขดัดแปลงการทำงานใด ๆ ของบริการทั้งหมดจาก Open AI

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ ChatGPT ทางธุรกิจ

 • ความผิดฐานละเมิด

ความผิดฐานละเมิดคือความผิดทางแพ่งที่เชื่อมโยงกับขอบเขตความรับผิดชอบในกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดจาก account ของคุณ รวมถึงความรับผิดชอบในการใช้ข้อมูล input และ out put โดยลักษณะของความผิดฐานละเมิดคือ การกระทำผิดกฎหมายโดยจะตั้งใจหรือประมาทก็ดี จนเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นเสียหายแก่ชีวิต แก่ร่างกาย อนามัย เสรีภาพ ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้กระทำต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีตัวอย่างเช่น การนำใช้ out put ที่มีโลโก้ของแบรนด์อื่นไปใช้ เป็นต้น

 • กฎหมายลิขสิทธ์

สำหรับกฎหมายลิขสิทธิ์นั้น จะแบ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรงกับการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อม โดยการกระทำที่เข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์โดยตรง คือ การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ หรือให้เช่า ผลงานที่เป็นลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเชื่อมโยงกับข้อกำหนดการห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง การทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือการนำบริการของ Open AI ไปใช้เพื่อเทรน AI ของคุณเอง หรือการสร้างหน้าเว็บปลอมเป็น AI จาก Open AI เพื่อหลอกลวงผู้อื่นเป็นต้น

ส่วนการละเมิดลิขสิทธิ์โดยอ้อมนั้น คือการนำผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์มาหาผลประโยชน์ทางการค้าต่อ หรือการกระทำที่มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์โดยผู้กระทำรู้อยู่แล้ว ว่าผลงานชิ้นนั้นทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรือจะพูดงง่าย ๆ คือการนำผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่นมาทำกำไรต่อนั่นเอง

 • ความผิดฐานยักยอก

โดยความผิดฐานยักยอกนั้นเป็นความผิดทางอาญา ฐานเอาทรัพย์ของผู้อื่นที่อยู่กับตนไว้เป็นประโยชน์แก่ตน เช่น การเก็บเงินคนอื่นได้แล้วนำไปใช้ หรือการใช้ account ของบริษัทไปทำงานส่วนตัว เป็นต้น โดยข้อนี้จะเชื่อมโยงกับการใช้งานบริการจาก Open AI ของพนักงาน ที่ใช้ business account ของบริษัทในการทำงานโดยตรงนั่นเอง

#ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นเพียงข้อกำหนดระหว่างคุณหรือองค์กร กับ Open AI เท่านั้น ไม่ใช่ข้อกำหนดทางกฎหมาย

#ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้บทบัญญัติทางกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศนั้น ๆ เพราะฉนั้นข้อกำหนดใดที่ขัดต่อบทบัญญัติทางกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศนั้น ๆ ถือเป็นโมฆะและไม่มีผลบังคับใช้ และให้ปฎิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศนั้นแทน

กฎหมาย ChatGPT

เป็นยังไงกันบ้างครับ ผมเชื่อว่าจากบทความกฎหมาย ChatGPT และ กฏหมาย Generative AI นี้จะช่วยคลายข้อกังวลของเพื่อน ๆ ไปได้พอสมควร ซึ่งเรื่องกฎหมายนี่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามซะหน่อยจริงไหมหล่ะคับ ดังนั้นรู้ไว้ดีกว่ามารู้งี้ทีหลังแน่นอน

แต่ผมต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเพียงนักการตลาดผู้มีความสนใจในการศึกษากฎหมายเท่านั้น ดังนั้นหากเพื่อน ๆ อยากได้ความแม่นยำ และความชัดเจนในด้านกฎหมายที่มากขึ้นและสมบูรณ์ครบถ้วน โปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายโดยตรง(อย่าแอบปรึกษา ChatGPT หล่ะ)

อ่านบทความเกี่ยวกับการตลาดเพิ่มเติม หรือข่าวสารการตลาด สามารถติดตามได้จาก เพจการตลาดวันละตอน รวมไปถึงเว็บไซต์ Twitter Instagram YouTube และ Blockdit ของการตลาดวันละตอนด้วยนะครับ

source

Pongsakorn Inrin

Hi~ I'm Mikey.. ตั้งใจสร้างสรรค์ทุกงานเขียน หวังว่ามันจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครสักคนที่ผ่านมาทางนี้นะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

คุณคิดว่าปัญหา PM 2.5 ที่เชียงใหม่วิกฤตหรือยัง ?

#การตลาดวันละโพล ขอหนึ่งคำถามก่อนอ่านการตลาดวันละตอน แล้วเราจะเอาไปทำเป็น Infographic โชว์หน้าเพจให้รู้ด้วยกัน