Tag: Dior

Social Stat เจาะลึก แบรนด์แฟชั่นไหนฮอตที่สุดในไทย Q1/ 2023

เจาะลึกโดยใช้สถิติประกอบ ค้นหาว่าแบรนด์แฟชั่นไหนฮอตที่สุดในประเทศไทย ในไตรมาสแรกของ 2023 ซึ่งวิเคราะห์การสร้างประสบการณ์จากงาน Event ของแบรนด์แฟชั่นในประเทศไทย ไตรมาสแรกของปี 2023 โดยอ้างอิง

อ่านต่อ