Sunday ประกันภัย เปิดฟีเจอร์ “Digital Twin” ใช้ AI ประเมินโรคและค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

Sunday ประกันภัย เปิดฟีเจอร์ “Digital Twin” ใช้ AI ประเมินโรคและค่าใช้จ่ายล่วงหน้า

Sunday ประกันภัย เปิดฟีเจอร์ “Digital Twin” ใช้ AI ประเมินโรคและค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 

วันนี้ทุกคนต้องมามุงด่วน ๆ เพราะมีเทรนด์ด้านสุขภาพที่น่าจับตามองมาฝากกันค่ะ โดยขออ้างอิงจากรายงานวิจัยโดย Arizton ที่เผยว่า ตลาดการวิเคราะห์อุตสาหกรรมด้านสุขภาพกำลังเติบโตที่อัตราเฉลี่ยปีละ 22.23% ตั้งแต่ปี 2022 ถึงปี 2028 มีต้นทุนด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 

ส่งผลให้คนในหลาย ๆ ประเทศไม่สามารถเข้าถึงการรักษาได้ในทันที และไม่ได้มีการเตรียมแผนรับมือกับค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ทำให้คนหันมาใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงการรักษา เช่น บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine) เป็นต้น

จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการวางแผนทางการเงินในด้านสุขภาพ และการเข้าถึงการรักษาได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นเทรนด์ที่น่าจับตามองมากค่ะ

วันนี้เฟิร์นเลยจะพาทุกคนมารู้จักกับ Sunday ประกันภัย ยุคใหม่แบบสับ ที่เค้าพึ่งปล่อยตัวฟีเจอร์ใหม่อย่าง “Digital Twin” ครั้งแรกในประเทศไทย แต่การใช้ AI มาช่วย จะทำให้ผู้ใช้งานได้รับประสบการณ์การดูแลสุขภาพที่ดียิ่งขึ้นได้ยังไงแบบไหนบ้าง ตามมาดูกันเลยค่าาา

Sunday ประกันภัย คือใคร

ซันเดย์ คือ ผู้นำเทคโนโลยีอินชัวร์เทคสัญชาติไทย ที่ให้บริการประกันภัยด้วยแพลตฟอร์มขายและให้บริการแบบครบวงจร 

โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) รวมถึงดิจิทัลแพลตฟอร์มในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ และบริการด้านประกันภัยที่ออกแบบเฉพาะตัวบุคคล เพื่อตอบโจทย์ความเสี่ยงทุกรูปแบบของลูกค้าทั่วไปและลูกค้าธุรกิจ 

นอกจากนั้นยังนำเสนอ Value Chain รูปแบบใหม่ซึ่งจะสร้างคุณค่าให้กับภาคธุรกิจประกันภัยทั้งระบบด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบ end-to-end ผ่านคู่ค้าและช่องทางการขายของบริษัทฯ เองด้วย

sunday-insurance-ai

คุณสุรเดช พานิช ผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล บริษัท ซันเดย์ อินส์ จำกัด กล่าวว่า “ที่ซันเดย์เราเชื่อว่าไม่มีใครอยากป่วย และไม่มีใครอยากอยู่ในสถานการณ์ทางการเงินที่ไม่คล่องตัว ทุกคนล้วนอยากมีสุขภาพที่แข็งแรง และวางแผนทางการเงินที่แม่นยำ

ด้วยเหตุนี้เองจึงจุดประกายให้พวกเราพัฒนาฟีเจอร์ “Digital Twin” ซึ่งไม่ใช่ฟีเจอร์ที่พยากรณ์ความเสี่ยงในด้านโรคเพียงอย่างเดียว แต่ยังสามารถช่วยคำนวณค่าใช้จ่ายในอนาคตได้อีกด้วย เพื่อให้คุณเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซันเดย์ได้ใช้ AI และ ML ที่มีฐานข้อมูลจำนวนมากและได้การรับรองจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลเรื่องสุขภาพจากหลากหลายสาขา รวมถึงใช้เกณฑ์การคำนวณความเสี่ยงที่เป็นที่ยอมรับระดับโลก เพื่อให้คุณมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลที่ถูกนำเสนอแม่นยำและเชื่อถือได้”

ซูเปอร์แอปฯ “Jolly by Sunday” สร้าง Seamless Customer Journey

ซูเปอร์แอปฯ Jolly by Sunday เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มบริษัทซันเดย์ กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและการประกันภัยเต็มรูปแบบแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

เป็นแอปพลิเคชันที่เข้ามาอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าประกันภัยของซันเดย์โดยเฉพาะ มีฟีเจอร์ที่ถูกพัฒนาเพื่อยกระดับประสบการณ์การประกันภัยที่ไร้รอยต่อ (Seamless Customer Journey)

เพราะสามารถเช็คความคุ้มครอง ยื่นเคลมได้ด้วยตัวเอง รวมถึงบัตรสุขภาพดิจิทัล หรือฟีเจอร์อื่น ๆ ที่ช่วยให้เข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา เช่น 

 • ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine)
 • บริการ Walk-in pharmacy
 • บริการ Doctor AI แชทบอท
 • ฟีเจอร์ Digital Twin ที่มายกระดับการให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

เมื่อนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับข้อมูลของแต่ละบุคคล จะทำให้ลูกค้าเข้าใจสุขภาพของตัวเองได้ดียิ่งขึ้น รู้ความเสี่ยงและการป้องกันโรคภัย รู้ค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นรายคนและรายโรค เพราะสามารถคำนวณค่ารักษาได้ล่วงหน้าถึง 3 ปี ทำให้วางแผนการใช้ชีวิตได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น 

โดยในเวอร์ชันแรกนั้นมีฟังก์ชันที่โดดเด่น ดังนี้

sunday-insurance-ai
 • แบบประเมินสุขภาพ (Health assessments) คุณสามารถทำแบบประเมินได้ทั้งหมด 6 โรค โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่
 1. 3 โรคเรื้อรัง (Chronic diseases) ได้แก่ โรคอ้วนลงพุง โรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคหลอดเลือดและหัวใจ
 2. โรคทั่วไป (Common diseases) ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัด และโรคออฟฟิศซินโดรม
sunday-insurance-ai

ซึ่งหลังจากที่ทำแบบประเมินแล้วนั้น คุณสามารถดูได้ว่าคุณมีความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ใด รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นหากคุณเป็นโรคดังกล่าว และคู่มือการป้องกันโรคนั้น ๆ เพื่อให้คุณดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากโรคดังกล่าว

 • ใกล้ฉัน (Near me) ให้คุณได้เข้าถึงสถานการณ์รอบตัวของคุณได้รวดเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป็น PM 2.5 และคาดการณ์น้ำท่วมและโรคที่มาจากน้ำท่วม
 • คู่มือการป้องกันโรคภัย (Disease prevention handbook) คุณสามารถศึกษาและทำความเข้าใจกับ 6 โรคหลัก และรวมไปถึงวิธีการรักษารวมถึงวิธีการป้องกันของแต่ละโรคนั้นๆ ได้อีกด้วย
 • รายงานสุขภาพประจำสัปดาห์ คุณสามารถเชื่อมต่อ Health app ที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณกับฟีเจอร์ Digital Twin ได้ทันที เพื่อให้คุณได้ติดตามสุขภาพของคุณแบบ Real-Time
sunday-insurance-ai

 • Digital Twin ตัวแทนดิจิทัลของคุณ เพื่อให้คุณตระหนักถึงสุขภาพของคุณได้ในรูปแบบอวตาร (Avatar visualization)

ซึ่งทั้งหมดถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์ทั้งด้านการประกันภัย และการดูแลสุขภาพแบบเวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Healthcare) ได้เป็นอย่างดี 

ตอกย้ำอุดมการณ์ของ Sunday ประกันภัย ที่อยากจะเปลี่ยนวงการประกันภัยให้เป็น มากกว่า “บริษัทที่จ่ายค่าสินไหม” แต่คือบริการและเทคโนโลยีที่ช่วยลดความเสี่ยงของแต่ละบุคคลได้อย่างแท้จริงและเพื่อการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน

สรุป

การนำเทคโนโลยีทั้ง AI และดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามาช่วยวิเคราะห์สุขภาพของผู้ใช้งาน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทรนด์ที่น่าจับตามองและน่าลองมาเปิดประสบการณ์ใช้ดูสักครั้งมาก ๆ เลยค่ะ เพราะนอกจากจะทำให้เราเข้าใจสุขภาพตัวเองได้ดียิ่งขึ้นแล้ว การรู้ความเสี่ยง วิธีป้องกัน และที่สำคัญการรู้ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ทำให้เราได้เตรียมตัวเพื่อวางแผนชีวิตตัวเองต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่าเดิม

สามารถรับประสบการณ์ประกันภัยเหนือชั้นกับซูเปอร์แอปฯ Jolly by Sunday ได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android และติดตามการพัฒนาเทคโนโลยีผ่าน Digital Twin เวอร์ชันต่อไปได้เร็ว ๆ นี้

และติดตามบทความด้านการตลาดเพิ่มเติมได้จากเพจการตลาดวันละตอน ที่ เว็บไซต์ Facebook Instagram Twitter Youtube และ Blockdit ได้เลยค่า

Fern Panassaya

สวัสดีค่า เฟิร์นนะคะ น้องใหม่แห่งการตลาดวันละตอน รักแมวอ้วนและหมาโกลเด้น ตั้งใจสร้างสรรค์ทุกผลงาน ฝากเป็นกำลังใจและติดตามคอนเทนต์ใหม่ ๆ ต่อจากนี้ด้วยนะค้า <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *