8 New Insight จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่กว่าพันล้านคนในช่วง COVID-19

8 New Insight จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่กว่าพันล้านคนในช่วง COVID-19

จากรายงานล่าสุดของ Google Thailand บอกให้รู้ว่าตั้งแต่โควิด19 แพร่ระบาดมาก็ทำให้คนจำนวนมากหลั่งไหลเข้าสู่ออนไลน์กว่าพันล้านคน และนี่คือสรุป 8 New Insight ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่กว่าพันล้านคนในช่วง COVID-19 ที่นักการตลาดต้องรู้และเจ้าของธุรกิจต้องห้ามพลาดครับ

ทีม Next Billion Users ของ Google เผยผลการศึกษาในหัวข้อ “New Internet Users in a COVID-19 World” (ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ในยุคโควิด-19) ซึ่งระบุถึงความจำเป็น 8 ประการของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ (New Internet User) ทั้งความจำเป็นที่มีอยู่ก่อนหน้าและความจำเป็นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 

  1. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
  2. ใช้อินเทอร์เน็ตให้คุ้มค่ามากขึ้น
  3. สนับสนุนการศึกษาของเด็ก
  4. ป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆ
  5. หาตัวเลือกบริการด้านสุขภาพที่เชื่อถือได้
  6. รักษาสุขภาพจิต
  7. หาทางเชื่อมสู่บริการออนไลน์
  8. หานิวนอร์มัลในยุคโควิด-19

1. เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย

สรุป 8 New Insight จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่กว่าพันล้านคนจาก Covid-19 จากรายงานของ Google Thailand ที่นักการตลาดต้องอัพเดท

รายได้กำลังหดตัวในขณะที่ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น โควิด-19 ทำให้หลายคนต้องตกงาน ผู้เข้าร่วมให้ข้อมูลจากบราซิลและเม็กซิโกส่วนมากต้องเผชิญกับการตกงานหรือรายได้ที่ลดลงเนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ในช่วงโควิด-19

ราคาสินค้าจำเป็นที่เพิ่มสูงขึ้น ราคาสินค้าโดยรวมมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่มีความผันผวนบ่อยครั้ง ซึ่งสร้างความลำบากให้กับผู้ที่มักซื้อสินค้าในจำนวนน้อยแต่ซื้อบ่อยๆ 

อุปสรรคในการเข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงินจากรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นการกรอกแบบฟอร์มในรูปแบบออนไลน์เท่านั้น กฎระเบียบที่ไม่ชัดเจน และการโดนหักค่าหัวคิว ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ต้องเผชิญความท้าทายทั้งในด้านการรับรู้และความรู้ด้านดิจิทัลในการเข้าถึงแหล่งความช่วยเหลือ

2. ใช้อินเทอร์เน็ตให้คุ้มค่ามากขึ้น

สรุป 8 New Insight จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่กว่าพันล้านคนจาก Covid-19 จากรายงานของ Google Thailand ที่นักการตลาดต้องอัพเดท

รายได้ที่น้อยลงหมายถึงการตัดสินใจที่ยากขึ้น สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ นี่มักหมายถึงการใช้อินเทอร์เน็ตให้น้อยลง อาหารและที่พัก สำคัญกว่าอินเทอร์เน็ต

ด้วยรายได้ที่น้อยลง ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่จำเป็นก่อน แม้อินเทอร์เน็ตจะเป็นความต้องการพื้นฐานอย่างหนึ่งในปัจจุบัน แต่ก็ยังจำเป็นน้อยกว่า บางคนถึงขั้นยอมประหยัดค่าอาหารเพื่อที่จะได้มีเงินจ่ายค่าอินเทอร์เน็ต

เวลาที่มากขึ้น และสมาชิกในครอบครัวอยู่บ้านกันมากขึ้น ปริมาณอินเทอร์เน็ตไม่เพียงพอต่อความต้องการของทุกคน YouTube โซเชียลมีเดีย และแอปส่งข้อความถูกนำมาใช้แทนชุมชนท้องถิ่น ห้องเรียน และอื่นๆ

ผลกระทบต่อการความพร้อมในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ในอินเดีย การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในช่วงล็อกดาวน์เป็นสิ่งที่ทำได้ยาก เพราะผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่หลายคนมักเดินทางไปเติมเงินเพื่อซื้ออินเทอร์เน็ตด้วยตัวเอง ในเม็กซิโก ลำพังแค่มีเงินพอจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตก็เป็นเรื่องยากแล้ว มีเพียง 2 ใน 9 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เป็นประจำ ในบราซิล ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ส่วนมากเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเงินช่วยเหลือจากรัฐ

3. สนับสนุนการศึกษาของเด็ก

สรุป 8 New Insight จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่กว่าพันล้านคนจาก Covid-19 จากรายงานของ Google Thailand ที่นักการตลาดต้องอัพเดท

แอปส่งข้อความที่เป็นที่นิยมในประเทศต่างๆ ได้กลายมาเป็นห้องเรียนใหม่ และค่าอินเทอร์เน็ตก็เปรียบเสมือนค่าเทอม

อินเทอร์เน็ตที่จำกัดสำหรับการเรียนออนไลน์ เนื่องจากอินเทอร์เน็ตที่ถูกนำมาใช้เพื่อการศึกษานั้นมีจำกัด จึงไม่ค่อยมีเหลือไว้สำหรับการท่องโลกออนไลน์ ทั้งที่จริงแล้วการท่องโลกออนไลน์อาจนำไปสู่การค้นพบเครื่องมือการศึกษาใหม่ๆ

เช่น แอปสำหรับการฝึกอ่านออกเสียงของ Google ที่ชื่อว่า Read Along นอกเหนือจากข้อจำกัดด้านอินเทอร์เน็ตแล้ว ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ส่วนมากไม่ตระหนักถึงคุณค่าที่พวกเขาอาจได้รับจากบริการต่างๆ ของ Google

แอปส่งข้อความคือห้องเรียนใหม่ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่อาศัยบริการต่างๆ ที่พวกเขาคุ้นเคยในการตอบสนองความต้องการของตนเองในช่วงโควิด-19 แอปส่งข้อความอาจไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการบางอย่างได้เท่าที่ควร แต่พวกเขาไม่รู้จักทางเลือกอื่น

ผู้ปกครองต้องสอนแทนครู ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่กังวลว่าลูกๆ ของตนกำลังได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพแย่ลงกว่าแต่ก่อน และหลายๆ คนไม่มีความรู้ด้านดิจิทัลหรือความรู้ในบางวิชาที่จะช่วยเหลือเรื่องการบ้านของเด็กๆ ได้ 

4. ป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆ

สรุป 8 New Insight จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่กว่าพันล้านคนจาก Covid-19 จากรายงานของ Google Thailand ที่นักการตลาดต้องอัพเดท

เป็นเรื่องจริงไหม? เป็นทฤษฎีสมคบคิดหรือเปล่า? มีผลต่อฉันอย่างไรบ้าง?

ข้อมูลที่ขัดกัน ข้อความจากรัฐบาล องค์กรท้องถิ่น เพื่อน โซเชียลมีเดีย กลุ่มศาสนา มักไม่ตรงกัน ทำให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่รู้สึกสับสนและไม่มั่นใจ การคัดกรองข่าวปลอมนั้นทำได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อข่าวที่ได้รับมาจากแหล่งที่น่าไว้ใจเช่นครอบครัว

ผู้ไม่หวังดีต้องการเอาเปรียบผู้ด้อยโอกาส การหลอกลวงและการเผยแพร่ข้อมูลที่ผิดๆ นั้นเป็นเรื่องปกติไปแล้ว ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจในตัวสถาบันที่สำคัญๆ เช่น รัฐบาล และโรงพยาบาล 

Google มักไม่ถูกมองเป็นแหล่งที่ไว้ใจได้ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ยังคงอาศัยแหล่งข่าวสารเดิมๆ (โซเชียลมีเดีย ทีวี วิทยุ) ไม่ต่างจากก่อนเกิดโควิด-19 พวกเขาไม่ตระหนักถึงคุณค่าของ Google ในการรับรองความถูกต้องของข่าว

5. หาตัวเลือกบริการด้านสุขภาพที่เชื่อถือได้

สรุป 8 New Insight จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่กว่าพันล้านคนจาก Covid-19 จากรายงานของ Google Thailand ที่นักการตลาดต้องอัพเดท

ความกลัว ความไม่แน่นอน การขาดการรับรู้ และความไม่ไว้วางใจในผู้อื่น ทำให้หลายคนไม่ยอมเข้ารับการรักษา การเข้าถึงที่จำกัดและความไม่เข้าใจเกี่ยวกับการแพทย์ทางไกล 

อัตราการค้นพบเครื่องมือออนไลน์ที่ต่ำ ข้อจำกัดด้านอินเทอร์เน็ต และความท้าทายในการรับรู้ หมายถึงการพึ่งพาการรักษาแบบดั้งเดิมที่ต้องพบแพทย์แบบตัวต่อตัวที่มากขึ้น

การไม่ทราบถึงราคาและทางเลือกของการรักษา ไม่มีแหล่งข้อมูลกลางเรื่องการแพทย์ การให้บริการที่กระจายตัวทำให้ตัวเลือกบริการด้านสุขภาพนั้นยากที่จะค้นพบและถูกเลือกใช้

ผลประโยชน์แบบก้าวกระโดดด้วยความรู้ด้านดิจิทัล ผู้ที่มีความรู้ด้านดิจิทัลในระดับสูงสามารถใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในการป้องกันโควิด-19 การรักษาความสะอาด และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทำให้เห็นถึงประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตในการชะลอการระบาดของโควิด-19 

6. รักษาสุขภาพจิต

สรุป 8 New Insight จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่กว่าพันล้านคนจาก Covid-19 จากรายงานของ Google Thailand ที่นักการตลาดต้องอัพเดท

ความเหนื่อยล้าจากโควิด-19 นั้นมีอยู่จริง

ไม่มีช่องทางในการพักผ่อน เมื่อผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตให้น้อยลง พวกเขาจะเลิกเสพหรือลดความบันเทิงลง โดยเฉพาะในเม็กซิโก ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่กำลังหันไปพึ่งแหล่งความบันเทิงที่ราคาถูกกว่า เช่น ทีวีและวิทยุ

ระบบสนับสนุนที่หยุดชะงัก ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่อาศัยเครือข่ายที่อยู่รอบข้าง เช่น เพื่อนบ้าน หรือโบสถ์ สำหรับแรงสนับสนุนด้านจิตใจ พวกเขาใช้วิทยุเพื่อฟังการเทศนา หรือส่งข้อความอธิษฐานผ่านทาง Facebook ในช่วงโควิด-19

ความปรารถนาที่เปลี่ยนไปโควิด-19 ทำให้หลายๆ คนต้องเปลี่ยนแผนในชีวิตหรือชะลอแผนการบางอย่าง เช่น การซ่อมหรือตกแต่งบ้าน ความเครียดจากโควิด-19 ทำให้ผู้คนไม่มีกะจิตกระะใจทำเรื่องเหล่านี้

7. หาทางเชื่อมสู่บริการออนไลน์ที่จำเป็น

สรุป 8 New Insight จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่กว่าพันล้านคนจาก Covid-19 จากรายงานของ Google Thailand ที่นักการตลาดต้องอัพเดท

บางรัฐบาลได้ย้ายบริการที่จำเป็นบางอย่างไปให้บริการบนออนไลน์เท่านั้น นี่ทำให้เกิดการจำกัดสิทธิเสรีภาพจากข้อจำกัดทางอินเทอร์เน็ต

ความยากในการเข้าถึงสิทธิ์ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่หลายคนไม่ได้ลงทะเบียนไว้บนฐานข้อมูลออนไลน์ บางคนไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้เป็นประจำ ทำให้พวกเขาพลาดสิทธิ์ในการรับความช่วยเหลือ

การขาดความรู้ด้านดิจิทัลและความมั่นใจ ผู้ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ยังต้องผ่านด่านด้านความรู้ดิจิทัลอีกต่อหนึ่ง มันอาจเป็นเรื่องน่ากลัวถ้าจะต้องเข้าไปใช้เว็บไซต์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการรับความช่วยเหลือด้านการเงินจากภาครัฐ ทำให้พวกเขายิ่งคิดกันเองไปใหญ่ว่า “อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสำหรับฉัน”

เครือข่ายสนับสนุนในชีวิตจริงได้รับผลกระทบ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่มักพึ่งพาคนอื่นในการแก้ไขปัญหา เช่น การโทรไปคอลเซ็นเตอร์ หรือเดินทางไปพบพนักงานรัฐด้วยตัวเอง แต่ในช่วงโควิด-19 สิ่งเหล่านี้ช่วยอะไรพวกเขาไม่ได้ 

8. หา New Normal ในยุคหลังโควิด-19

สรุป 8 New Insight จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่กว่าพันล้านคนจาก Covid-19 จากรายงานของ Google Thailand ที่นักการตลาดต้องอัพเดท

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่มักมีทรัพยากรน้อยกว่าในการปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับอาชีพการงาน การสื่อสาร และวิถีชีวิต

ความกังวลเกี่ยวกับโควิด-19 ที่มากเกินไป เพราะโควิด-19 ทำให้แต่ละวันต้องคิดแต่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่หลายคนจึงไม่มีเวลาจะมาคิดและวางแผนอนาคต

ทรัพยากรดิจิทัลยังคงเข้าถึงยาก ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ที่ตระหนักถึงผลกระทบระยะยาว (เช่น การตกงานเป็นเวลานาน) ไม่รู้จักทรัพยากรดิจิทัลต่างๆ ที่จะช่วยให้พวกเขารับมือกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้

สรุป 8 New Insight ของ New Internet Users จากการแพร่ระบาดของ COVID-19

สรุป 8 New Insight จากผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่กว่าพันล้านคนจาก Covid-19 จากรายงานของ Google Thailand ที่นักการตลาดต้องอัพเดท

ความท้าทายที่เกิดจากการแพร่ระบาดทั่วโลกของไวรัสโควิด-19 ทำให้ความเหลื่อมล้ำในการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ปัญหาต่างๆ ที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ต้องเผชิญนั้นหนักหนายิ่งขึ้นไปอีก

เมื่อบริการที่จำเป็นต่างๆ เช่น การพาณิชย์ การศึกษา บริการด้านสุขภาพ และบริการอื่นๆ ของภาครัฐ ถูกนำไปไว้บนโลกออนไลน์เพื่อรับมือกับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ตลอดเวลานั้นลดลง

ปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขาดความรู้และทักษะด้านดิจิทัล และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีอยู่อย่างจำกัด ได้กลายเป็นปัญหาที่หนักหนาขึ้น และอาจทำให้ผู้ที่มีอุปสรรคในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไม่สามารถไล่ตามคนอื่นๆ ได้ทัน และเข้าสู่โลกออนไลน์ได้ช้ากว่าคนอื่น

การศึกษาครั้งนี้ระบุถึงความจำเป็น 8 ประการของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหน้าใหม่ ทั้งความจำเป็นที่มีอยู่ก่อนหน้าและความจำเป็นใหม่ๆ ที่เพิ่มเข้ามา โดยหนึ่งในนั้นคือความจำเป็นในการใช้อินเทอร์เน็ตให้คุ้มค่ามากขึ้น

เมื่อเรื่องอาหาร การศึกษา และแม้แต่อาชีพการงานนั้นถูกย้ายจากโลกกายภาพไปสู่โลกดิจิทัล การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิต และการอยู่บนโลกออนไลน์ได้นานขึ้นก็ได้กลายเป็นความต้องการพื้นฐานของผู้คนในปัจจุบันไปแล้ว ซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มสูงขึ้น

อ่านรายงานจาก Google Thailand ในการตลาดวันละตอนต่อ > https://www.everydaymarketing.co/?s=google+thailand

Google Trends เผยเทรนด์การค้นหาในเดือนมิถุนายน 2020

Download Full Report 8 New Insight ของ New Internet Users จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 > https://kstatic.googleusercontent.com/files/c9eb68e0d78c409feb5d8d8c637e326df71cb275cf34db311670d561dbb5a48199e877138f70ab68c8edaf32758c02cdeb897a9d5cb47b046924375adf8e3af0

Nattapon Muangtum

Nattapon Muangtum

เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน / อาจารย์พิเศษวิชา Data-Driven Communication / ผู้เขียนหนังสือการตลาดแบบรู้ใจ Personalized Marketing, การตลาดแบบฉลาดใช้ดาต้า Data-Driven Marketing และ Data Thinking / เป็นที่ปรึกษาด้าน Marketing และ Data-Driven ให้กับบริษัทบางแห่งและหน่วยงานบางที่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น