ปั้นนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่เป็นพี่เลี้ยงกลุ่มสหกรณ์การเกษตร ช่วยบริหารจัดการร้านค้าให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ได้ง่ายขึ้น

ปั้นนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่เป็นพี่เลี้ยงกลุ่มสหกรณ์การเกษตร ช่วยบริหารจัดการร้านค้าให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ได้ง่ายขึ้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จับมือ กรมส่งเสริมสหกรณ์และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปั้นกลุ่มยุวชนคนรุ่นใหม่เป็นพี่เลี้ยงด้านการค้าออนไลน์แก่ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนและกลุ่มสหกรณ์การเกษตร ช่วยนำเสนอเทคนิคการบริหารจัดการร้านค้าและพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างง่ายดาย

สร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนและกลุ่มสหกรณ์การเกษตร

นางโสรดา เลิศอาภาจิตร์  รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต้องการสร้างโอกาสและเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ ให้แก่ผู้ประกอบการสินค้าชุมชนและกลุ่มสหกรณ์การเกษตรสามารถขายสินค้า รวมถึงสร้างการรับรู้ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าชุมชนผ่านช่องทางออนไลน์ 

ทางกรมฯ จึงได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดกิจกรรมสุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่ (New Gen Online Reseller) สร้างนักค้าออนไลน์รูปแบบใหม่ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ประกอบการชุมชน และกลุ่มสหกรณ์การเกษตรให้สามารถพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ของกลุ่มสหกรณ์การเกษตรให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคยุคใหม่ได้ โดยเน้นที่กลุ่มยุวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย

คนรุ่นใหม่ให้ความสนใจพร้อมลงสนามจริง

จากการเปิดรับสมัครมีกลุ่มยุวชนให้ความสนใจสมัครเข้ากิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยได้คัดเลือกเหลือเพียง 94 คน (41 ทีม) 

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกจะจัดทำแผนการตลาดออนไลน์ (Online Marketing Plan) สร้างเรื่องราว (Story) และผลิตเนื้อหา (Content) เกี่ยวกับสินค้าของกลุ่มสหกรณ์ เพื่อพัฒนาช่องทางการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ปรับเปลี่ยนโลโก้ การทำ Branding และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (packaging) ใหม่ ตลอดจนทำการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่าง Shopee และ Lazada เพื่อเพิ่มการเข้าถึงและยอดขายออนไลน์ให้กลุ่มสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 41 กลุ่ม ตลอดระยะเวลา 1 เดือนเต็ม 

นอกจากนี้ แต่ละทีมต้องจัดทำวิดีโอโปรโมตสินค้าของกลุ่มสหกรณ์ที่ตัวเองจับคู่อยู่ผ่านทาง Facebook ของกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วย เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้กลุ่มสหกรณ์ฯสามารถทำการตลาดได้อย่างต่อเนื่องแม้จะเสร็จสิ้นโครงการไปแล้ว  

เฟ้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพโดดเด่น

รองอธิบดี กล่าวต่อไปว่า สำหรับ กิจกรรมสุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่ (New Gen Online Reseller) นอกจากจะเป็นการเฟ้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มีการจัดประกวด The Best young Entrepreneur เพื่อสร้างกำลังใจให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 

ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ ทีม FM351 เป็นพี่เลี้ยงสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกกาแฟและผลไม้ยางหัก จำกัด ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท

รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม TJ เป็นพี่เลี้ยงสหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีม อยู่ยงคงกระพัน เป็นพี่เลี้ยงกลุ่มเกษตรกรทำหญ้าแพงโกล่า 11 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท 

และรางวัล popular vote คือ ทีม FM351 ซึ่งมียอดกดไลค์ (Like) วิดีโอโปรโมตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ที่จัดทำให้กับสหกรณ์การเกษตรผู้ปลูกกาแฟและผลไม้ยางหัก จำกัด บน Facebook มากที่สุด ซึ่งจะได้รับของรางวัลจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ อาทิ กระเป๋าผ้าน้อง shogi จากช้อปปี้, ตุ๊กตาน้อง LAZ จากลาซาด้า รวมทั้งกล่องสุ่มผลิตภัณฑ์จากกลุ่มสหกรณ์ที่เข้าร่วมด้วย

มุ่งมั่นพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจอีคอมเมิร์ซให้มีความเข้มแข็ง และก้าวทันต่อโลกเทคโนโลยี

อย่างไรก็ตาม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มุ่งมั่นพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจอีคอมเมิร์ซให้มีความเข้มแข็ง และก้าวทันต่อโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 

ซึ่งกิจกรรมสุดยอดนักค้าออนไลน์รุ่นใหม่ (New Gen Online Reseller) ถือเป็นอีกโครงการที่ประสบความสำเร็จ และคาดว่าจะเป็นโครงการที่ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เป็นนักค้าออนไลน์ที่มีศักยภาพและประสบความสำเร็จในธุรกิจต่อไปได้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนนวัตกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5961 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

Read more: อ่านบทความเกี่ยวกับการตลาดในแง่มุมอื่นๆ จากการตลาดวันละตอนได้ ที่นี่ในบทความหน้าแบมจะมีอะไรมาอัปเดตอีกบ้าง สามารถติดตามได้ผ่านเพจการตลาดวันละตอน รวมถึง Twitter และ Blockdit ของการตลาดวันละตอนนะคะ

Bambinun*

Content Creator แห่งการตลาดวันละตอน ที่หลงรักการเล่าเรื่องผ่านตัวหนังสือ พอๆ กับการกินของอร่อย และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเป็นทาสแมว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

คุณคิดว่าจะใช้งบการตลาด
กับช่องทางไหนมากที่สุดในปีนี้

ถ้าใจดีช่วยแชร์ข้อมูลให้หน่อยนะ

#การตลาดวันละโพล วันละคำถามกับการตลาดวันละตอน