NOSTRA ส่งโซลูชัน Online Map Service เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจขนส่ง

NOSTRA ส่งโซลูชัน Online Map Service เสริมความแข็งแกร่งธุรกิจขนส่ง

ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ – เดลิเวอรี มีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด ส่งผลให้ภาคการขนส่งและภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องมีการขยายตัวอย่างมาก ขณะเดียวกันในภาคธุรกิจขนส่งเองยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายหลากหลายปัจจัยทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรคน และยานพาหนะ ต้นทุนทางด้านเวลา และค่าเชื้อเพลิง ท่ามกลางสมรภูมิการแข่งขันที่รุนแรงจากกลุ่มผู้เล่นใหม่ ๆ ที่ต่างเข้ามาเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาด 

มากไปกว่านั้นผู้ประกอบการเอก็ยังต้องเร่งปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมและความคาดหวังของผู้บริโภคที่สูงขึ้น สวนทางกับความต้องการจ่ายที่ต้องถูกลง ธุรกิจจึงต้องมองหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะมาช่วยสนับสนุนให้งานและระบบขนส่งนั้นมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไปอีก

วันนี้แบมจะมาแนะนำโซลูชันใหม่จาก Nostra ผู้ให้บริการข้อมูลแผนที่ดิจิทัลและโซลูชันด้าน IoT ที่จะมาเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจขนส่งและโลจิสติกส์ รวมถึงเป็นเครื่องมือในการฝ่าความท้าทายใน Red Ocean ด้วย

Geographic Information System ตัวช่วยในการยกระดับระบบบริหารการจัดส่ง

ปัจจุบันธุรกิจจำเป็นต้องมองหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะมาช่วยสนับสนุนให้งานและระบบขนส่งนั้นมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีหลักสำคัญที่อยู่เบื้องหลังของการสนับสนุนเชื่อมโยงระหว่างบริษัท ลูกค้า และผู้ให้บริการด้านงานจัดส่ง นั่นก็คือเทคโนโลยี Geographic Information System : GIS  หรือ เทคโนโลยีทางด้าน ภูมิสารสนเทศ หรือแผนที่ ที่จะเป็นตัวช่วยสำคัญให้กับธุรกิจในการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการการจัดส่งและสนับสนุนงานด้านติดตามพิกัดตำแหน่งยานพาหนะ (Fleet management) 

ภายใต้แบรนด์แผนที่ NOSTRA ให้บริการในรูปแบบ Map API (Application Programming Interface) พร้อมให้แอปพลิเคชันสามารถดึงข้อมูลบริการด้านแผนที่ผ่านออนไลน์ไปใช้ได้ง่ายขึ้น รองรับทั้งเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชัน  

ครอบคลุมทุกส่วนงานด้านโลจิสติกส์ 

สำหรับบริการ NOSTRA Online Map Service  นั้นสามารถนำไปสนับสนุนงานได้อย่างครอบคลุมส่วนงานด้านโลจิสติกส์ ตั้งแต่การวางแผนเส้นทางและทรัพยากรก่อนการจัดส่งสินค้า มากกว่าการแสดงแผนที่ ไม่ว่าจะเป็นบริการค้นหา (Search) นอกเหนือจากค้นหาด้วยชื่อสถานที่สำคัญแล้ว ระบบยังสามารถค้นหาข้อมูลได้ถึงระดับบ้านเลขที่ หรือการแปลงค่าพิกัดภูมิศาสตร์ให้เป็นที่อยู่ ทำให้การรับ-ส่ง สะดวกมากขึ้น  และสามารถระบุกำหนดพื้นที่ขอบเขตความรับผิดชอบงานขนส่ง (Identify Service Zone) ให้ทีมงานได้ง่ายรวดเร็ว การค้นหาตำแหน่งหรือสาขาการให้บริการที่ใกล้ที่สุด (Find the Closest Facility) รวมถึงการวางแผนพื้นที่ให้บริการขนส่ง ที่แสดงผลการคำนวณเป็นพื้นที่การให้บริการ (Service Areas) โดยอ้างอิงจากการเดินทางบนเส้นถนนจริง ตอบโจทย์การขนส่งด้านโลจิสติกส์ที่ครอบคลุมถึงการขนส่งถึงมือลูกค้า (Last mile delivery) ได้เป็นอย่างดี

This image has an empty alt attribute; its file name is eSfWj-EyLp-TFJWHOTwHjLsJxs0PSkinyU-iojAAroMykiujMkrGWZ21h9hChkzgB8hqkYswUktd0Q1IRPCMObgo57pJWWKnRfv6Y0X5B9NvgCqa_1JQII-3V00Fmji7qCCU_7ze

จัดลำดับจุดส่งสินค้าและคำนวณเส้นทางที่เหมาะสม

นอกจากนี้สิ่งที่ภาคธุรกิจขนส่งจำเป็นใช้อย่างมาก คือ บริการ (Advanced Routing) การจัดลำดับจุดส่งสินค้าและคำนวณเส้นทางที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งด้วยเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น คำนวณประเภทรถขนส่ง คำนวณเส้นทางที่จำกัดน้ำหนักความสูงและจำนวนล้อของยานพาหนะ กำหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเส้นทางสุดท้าย และเวลาในการบริการแต่ละจุด  รวมไปถึงบริการด้านการค้นหาตำแหน่งสถานที่สำคัญตามประเภทต่าง ๆ ในเส้นทาง (Search Along the Route) 

และยังมีบริการ Geo-Information ด้วยบริการข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันหน้าปั๊มแต่ละพื้นที่จริง  ข้อมูลสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่และระหว่างการขนส่งสินค้า  การติดตามสถานะระหว่างการขนส่งบนระบบแผนที่ Base map ที่มีความละเอียด การที่ธุรกิจสามารถรับรู้สถานะการขนส่งสินค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก 

โดยนักพัฒนาสามารถพัฒนาระบบให้สามารถแสดงผลตำแหน่งระบุตำแหน่งรถขนส่ง ณ เวลานั้น ๆ ได้ในรูปแบบ (Animation on Map) และอีกหนึ่งความท้าทายของธุรกิจขนส่งเมื่อจบงานแล้ว คือการนำข้อมูลมาวิเคราะห์หลังจากการขนส่งเสร็จสิ้นแล้ว โดย NOSTRA Map API มีระบบประเมินผล Road Information อาทิ รายละเอียดของถนน อัตราความเร็วการขับรถ พื้นผิวถนน ความปลอดภัย รวมถึงบริการปรับพิกัดทางภูมิศาสตร์ให้กับเส้นทางจริงในกรณีที่สัญญานจีพีเอสมีความคลาดเคลื่อนระหว่างการขนส่ง (Road Snapping) โดยใช้ระบบ AI ช่วยคำนวณและปรับระยะทางที่ใช้ในการขนส่งจริงได้แม่นยำมากขึ้น  

Customer Support พร้อมตอบทุกข้อสงสัย

ด้วยความตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของทีมงานแผนที่ NOSTRA เพื่อตอบสนองนักพัฒนาฯ ระบบให้กับผู้ให้บริการทางด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ชั้นนำมาตลอดหลายปี ทำให้นอกจากฟีเจอร์เครื่องมือที่พร้อมใช้สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ยังมีไกด์ตัวอย่างสำหรับการใช้งาน API ในส่วนของ Customer Support หรือทีมสนับสนุนคนไทย เพื่อให้คำปรึกษาในการใช้งานแอปฯ และพัฒนาปรับแต่งแอปฯ ให้ตรงกับความต้องการในราคาที่เหมาะสมและยืดหยุ่นทำให้ควบคุมค่าใช้จ่ายได้อยู่หมัด 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มอีก 2 บริการ

นอกจากนี้ NOSTRA ยังมีแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มอีก 2 บริการในปีนี้ ประกอบด้วย

  1. บริการข้อมูล Online Location Data ในรูปแบบของ Data as a Service (DaaS) 

กลยุทธ์การจัดการข้อมูลที่ใช้ระบบคลาวด์เพื่อให้บริการข้อมูล บูรณาการ ประมวลผล และ/หรือวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการเชื่อมต่อเครือข่าย ให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถเรียกบริการ Online Location Data ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่น พื้นที่ภัยพิบัติ พื้นที่น้ำท่วม  ไฟป่า  ดินถล่ม  ข้อมูลเชิงตำแหน่ง เช่น ตำแหน่งเกิดอุบัติเหตุ  ข้อมูลสถิติต่าง ๆ ข้อมูลประชากรศาสตร์ และ Behavioral Data มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลธุรกิจที่มี ให้สามารถค้นพบ Insight ที่ซ่อนอยู่ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา ต่อยอดโซลูชันใหม่ ๆ ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจในทางธุรกิจ เช่น การหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสำหรับการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น 

  1. ระบบการนำทางสำหรับรถบรรทุก Navigation Solution for Truck 

ที่สามารถแสดงผลข้อมูลการจราจร จำนวนล้อ และน้ำหนักของรถบรรทุก การแสดง Junction View และข้อมูลช่องจราจร รวมทั้งข้อมูล Realtime Traffic ร่วมคำนวณเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่การจราจรติดขัดได้ 

สำหรับองค์กรหรือผู้สนใจโซลูชัน สามารถลงทะเบียนติดตั้งใช้งานหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.nostramap.com/mapapi-th/  หรือโทร +6622669940  อีเมลล์ nostrahotline@cdg.co.th ได้เลยนะคะ

Read more: อ่านบทความเกี่ยวกับการตลาดในแง่มุมอื่นๆ จากการตลาดวันละตอนได้ ที่นี่

ในบทความหน้าแบมจะมีอะไรมาอัปเดตอีกบ้าง สามารถติดตามได้ผ่านเพจการตลาดวันละตอน รวมถึง Twitter และ Blockdit ของการตลาดวันละตอนนะคะ

Bambinun*

Bambinun*

Content Creator แห่งการตลาดวันละตอน ที่หลงรักการเล่าเรื่องผ่านตัวหนังสือ พอๆ กับการกินของอร่อย และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเป็นทาสแมว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *