‘Bluebik’ เปิดตัว 5 คณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมเผยกลยุทธ์เอาชนะคู่แข่งระดับโลก

‘Bluebik’ เปิดตัว 5 คณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมเผยกลยุทธ์เอาชนะคู่แข่งระดับโลก

Bluebik Group บริษัท Consult สัญชาติไทยชั้นนำ ผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ และการจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้เปิดตัวคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบัน ซึ่งมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจรอบด้านจากองค์กรระดับประเทศ

ด้วยความมุ่งที่จะเป็น Thai Digital Transformation Consulting ระดับท็อป และยังมีความตั้งใจที่จะตั้งเป้าช่วยลูกค้าทรานส์ฟอร์มธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในยุคดิจิทัล ซึ่งบลูบิคเองก็พร้อมเตรียมนำบริษัทจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ MRI ภายในปีนี้ค่ะ 

“นายธนา เธียรอัจฉริยะ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 4 ท่าน จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้บลูบิค จากการกำกับดูแลการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย

นายครรชิต บุนะจินดา ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการนโยบายความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยนายครรชิตมีความเชี่ยวชาญในด้านการวางกลยุทธ์ การลงทุน และการควบรวมกิจการ อีกทั้งมีประสบการณ์ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทชั้นนำในธุรกิจค้าปลีกและอสังหาริมทรัพย์ อาทิ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล   คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) และบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 

นายชลากรณ์ ปัญญาโฉม ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ โดยนายชลากรณ์มีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัลทีวี บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพลิกฟื้นธุรกิจทีวีดิจิทัล และผลักดันให้บริษัทเวิร์คพอยท์ก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบันเทิงของประเทศไทย

นายวศิษฐ์ กาญจนหัตถกิจ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการนโยบายความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยนายวศิษฐ์มีประสบการณ์ในการบริหารกลุ่มบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อย

นายพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ โดยนายพงศ์สุขมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจสื่อมากกว่า 20 ปี อีกทั้งมีประสบการณ์ในการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โชว์ไร้ขีด จำกัด ผลิตสื่อออนไลน์หลากหลายรูปแบบ ซึ่งได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจนกลายเป็นสื่อด้านเทคโนโลยีออนไลน์อันดับหนึ่งในประเทศไทย

ทำไม Bluebik ถึงเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้าน Digital Transformation เทียบชั้นบริษัทระดับโลก

นายธนา เธียรอัจฉริยะ ประธานคณะกรรมการ บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า “บริษัทได้ถูกขับเคลื่อนด้วยคนรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจและตามทันการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของโลกธุรกิจ ทำให้บลูบิคสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับองค์กรธุรกิจไทย ผ่านการออกแบบกลยุทธ์ที่เหมาะสมและ      สรรสร้างนวัตกรรมที่นำมาช่วยทลายขีดจำกัดองค์กร เพื่อนำไปสู่การสร้างการเติบโตของธุรกิจได้อย่างแท้จริง” 

นายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ประธานและคณะกรรมการบริษัท ที่ได้รับการเปิดตัวนี้ จะช่วยเสริมจุดแข็งในแง่การบริหารและการกำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปอย่างราบรื่น

ในอีกมุมนุ่นมีความเห็นว่าเพราะ Bluebik เป็น Local Company ที่ไม่ได้ขายความเป็นไทย แต่ใช้ความสามารถเข้าใจใน Culture ของคนไทยได้ดีกว่าบริษัทคู่แข่งต่างชาติระดับโลก สามารถเข้าถึง Local Insight แบบที่ใช้วิธีแบบสากล ทันสมัย มีบุคลากรที่เก่ง ทำงานเป็น มากถึง 130 คน เลยทำให้เป็นบริษัทที่ปรึกษาสัญชาติไทยที่โดดเด่นมากทีเดียว

และบลูบิคยังมองผู้ประกอบการไทยรวมถึง SMEs และ Startup ว่ามีความสำคัญมาก เป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในยุคดิจิทัลมาแรงสุด ๆ  ถ้าเค้าเหล่านี้ยังไม่สามารถเข้าถึงดิจิทัลได้ ก็จะตามไม่ทันและส่งผลกระทบหลายส่วนมาก

การทำงานจะเปรียบเสมือนจิ๊กซอร์ ที่บลูบิคจะเข้ามาช่วยเสริมสร้าง Value ให้ธุรกิจสามารถปลั๊กอินในสิ่งที่ยังขาดอยู่ พร้อมแนะแนวทางว่าเค้าสามารถเติบโตยังไงได้บ้าง ร่วมถึงไปช่วยลูกค้าในการวางกลยุทธ์ให้ไม่แค่อยู่รอด แต่สามารถเติบโตได้เป็น 10 เท่า 100 เท่า มุ่งยกระดับขีดความสามารถของธุรกิจไทย จากการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้อย่างครบวงจรผ่าน 5 บริการหลัก

  1. Management Consulting บริการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการ 
  2. Digital Excellence & Delivery บริการที่ปรึกษาเชิงลึกด้านดิจิทัลและพัฒนาเทคโนโลยีภายในองค์กร  เช่น UX/UI
  3. Strategic PMO บริการที่ปรึกษาการบริหารจัดการโครงการเชิงกลยุทธ์ ที่ไม่ใช้ระบบลอย ๆ แต่ต้องมีการนำไปใช้ภายใต้การควบคุมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. Enterprise เกี่ยวกับเรื่องของ Security การวางโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ภายในองค์กร
  5. Big Data & Advanced Analytics หรือ Deep Tech บริการที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง เพราะบริษัทมีเทรนด์เดต้ามาร์เก็ตติ้ง มี Data science เก่ง ๆ มาสร้าง Ai เจ๋ง ๆ ช่วยพัฒนา ตัดสินใจแทนคน

และในความครบวงจรนี้บวกเข้ากับ Local Knowledge สร้างเป็น Know How ให้ไปประกอบกับธุรกิจได้อย่างลงตัว ย้ำอีกทีว่าบลูบิคไม่ใช้ HI แต่เป็น Digital Transformation นะคะ เรียกได้ว่าชื่นใจสุด ๆ ที่จะมีบริษัททรานฟอร์มสัญชาติไทยประเทศไทยมา เพิ่มโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถได้มีทางเลือกทำงานกับบริษัทสัญชาติไทยให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน  พร้อมพัฒนาให้สามารถต่อสู้กับ Consult ต่างชาติระดับโลกได้อย่างต่อเนื่องแน่นอน 

สำหรับใครที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทฯ ก็สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ Website: www.bluebik.com นะคะ 

Noon Inch

นุ่น Business Data Research Analyst Specialist | Martech 🙋🏻‍♀️💻ใช้ชีวิตอยู่กับ Social Listening Tools เกือบทุกวันมาร่วม 6 ปี 🙋🏻‍♀️📈ทำงานด้าน Social Data Research ให้กับหน่วยงานรัฐและแบรนด์เอกชน 6 ปี 🙋🏻‍♀️✈️ชอบทำงานและชอบใช้เงิน แล้วก็เป็น K-POP🇰🇷 & Salmon Lover 🍣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *