ถอดรหัส Insight กลุ่ม 3 Cluster ใหม่ พร้อมการสร้างยอดขายให้ผู้ประกอบการ

ถอดรหัส Insight กลุ่ม 3 Cluster ใหม่ พร้อมการสร้างยอดขายให้ผู้ประกอบการ

คิดว่าตอนนี้ไม่ว่าใครก็คงโดนสถานการณ์ “โควิด-19 ระลอกใหม่” เล่นงานอยู่ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมใช่ไหมคะ? นอกจากสถานการณ์นี้จะสร้างผลกระทบต่อภาคธุรกิจเป็นวงกว้างแล้ว ยังส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่ายอีกด้วย 

จากผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าวทำให้สาขาการตลาด วิทยาลัยการจัดการมหิดล ได้จัดทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค จำนวนกว่า 1,300 คน ที่มีอายุระหว่าง 18-57 ปีขึ้นไป ครอบคลุมผู้บริโภคในทุกเพศ ทุกวัย ทั้งจากการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการเก็บข้อมูลแบบสอบถามออนไลน์ สัมภาษณ์เชิงลึกและวิเคราะห์ข้อมูล Insight เพื่อหาแนวทางและเครื่องมือทางการตลาดใหม่ๆ มาช่วยนักการตลาดและผู้ประกอบการ จนนำไปสู่แผนการถอดรหัสผู้บริโภคยุค 5.0 หรือ Gen We ภายใต้หลักคิด “WEvolution” การวางแผนการตลาดที่พร้อมทำความเข้าใจพฤติกรรมและความคิดเชิงลึกของผู้บริโภคยุค Gen We นั่นเองค่ะ 

3 คลัสเตอร์ใหม่ สะท้อนตัวตนผู้บริโภคไทยยุค Gen We

จากการถอดรหัสหลักคิดเชิงลึกของผู้บริโภคด้วยคำถามหลากประเด็นเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคทำให้พบว่าเราสามารถแบ่งกลุ่มได้ออกเป็น 3 คลัสเตอร์ใหม่ (Cluster) ที่สะท้อนตัวตนของผู้บริโภคไทยยุค Gen We ในช่วงอายุ18-57 ปีขึ้นไป  มาดูกันค่ะว่า 3 คลัสเตอร์ ที่ว่านี้จะมีอะไร และลักษณะนิสัยอย่างไร แต่ละกลุ่มมีวิธีการเลือกแบรนด์ หรือมีตัวตนที่น่าสนใจ หรือเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาด และผู้ประกอบการยุคใหม่อย่างไร แล้วตัวเราเองจะมีลักษณะนิสียตรงกับคลัสเตอร์ไหน มาสำรวจไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ

  • คลัสเตอร์ที่1: กลุ่มมังกร 

คนกลุ่มนี้ผู้ต้องการความมั่นคงและสมดุลในชีวิต (Confucianism) ส่วนมากจะเลือกซื้อสินค้าโดยวัดน้ำหนักจากความจำเป็นและความเหมาะสมมากกว่าภาพลักษณ์ด้าน CSR เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่ไม่ติดตามใครเป็นพิเศษ แต่หากแบรนด์มีการใช้ Influencer หรือ Celeb จะพิจารณาว่าคนนั้นมีความจริงใจแค่ไหน รวมถึงจะเลือกมองความจริงว่าคุณภาพสินค้าเหมาะสมกับเราหรือไม่ และตั้งใจเกษียณตอนอายุ 60 ปีและอยู่กับครอบครัว ดังนั้นการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จึงคำนึงถึงสัดส่วนที่พอดีกับสมาชิกในครอบครัว เป็นหลัก

สำหรับด้านการเงินนั้น คนในกลุ่มมังกรนี้มักมีวางแผนการเงิน การลงทุนที่ได้กำไร โดยเลือกออมเดือนละ 10-50% ของรายได้ รวมถึงศึกษาประกันสุขภาพแต่เนิ่นๆ

คลัสเตอร์ที่2: กลุ่มแฟรี่ 

กลุ่มนี้จะเป็นผู้ต้องการอัปเดตข่าวสารรอบตัว และมีความสุขในการตามติดกระแส (Hedonism) ยินดีและเต็มใจจ่ายเพิ่มมากขึ้นถึง 20-30% เมื่อเจอสินค้าที่ตรงใจ โดยมักจะเลือกแบรนด์ที่มีภาพลักษณ์ที่ดีในเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือการต่อสู้เพื่อสังคม ชอบติดตามคนที่มีชื่อเสียงและอ่านรีวิวกลุ่มร้านกาแฟ ร้านอาหาร การท่องเที่ยว แฟชั่น หรือดูบล็อกเกอร์ที่มีผู้ติดตามยอดหลักแสน และมักซื้อตามเมื่อดูแล้วเพลินหรือเห็นแล้วโดนใจ 

คนในกลุ่มแฟรี่นี้ส่วนมากตั้งใจเกษียณอายุ 55 ปี โดยหลังเกษียณจะคงทำงานแต่ไม่หนักมาก และมีเงินจาก passive income ที่สะสมมาใช้

คลัสเตอร์ที่3: กลุ่มฟีนิกซ์

กลุ่มฟีนิกซ์ (Phoenix) เป็นกลุ่มคนที่ต้องการขับเคลื่อนโลกและสังคมให้ดีขึ้น (Pragmatism) เห็นได้จากการที่คนกลุ่มนี้ยินดีที่จะจ่ายเพิ่ม 5-10% เพื่อให้ได้สินค้าที่สนใจ โดยจะพิจารณาสินค้าและราคาก่อนว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ หากแบรนด์มีโครงการ CSR หรือทำแคมเปญช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมและสังคม ก็จะเลือกแบรนด์นั้นเพราะถือว่าได้ช่วยเหลือสังคมร่วมด้วย โดยจะทำการค้นหาข้อมูล อ่านรีวิวตามแหล่ง Online Community เช่น คอมเมนต์ใน E-Marketplace, YouTube, IG, Facebook Fanpage ก่อนเสมอเพื่อประกอบข้อมูลการตัดสินใจ และมักนิยมสินค้าทันสมัย เช่น IT Gadget ต่างๆ หรืออัปเดตเทรนด์แฟชั่น เช่น เสื้อผ้า อาหารเสริม เป็นต้น 

คนในกลุ่มนี้มักจะตั้งใจที่อยากจะเกษียณก่อนอายุ 60 ปี เนื่องจากไม่ต้องการมีครอบครัวหรือลูก จึงต้องวางแผนการออมให้ดีเพื่อให้ยามเกษียณไม่เป็นภาระต่อใคร  

กลยุทธ์การตลาดแบบ GEN We

หลังจากที่ทีมนักวิจัยได้ทำงานกันอย่างหนักเพื่อแบ่งประเภทและพฤติกรรมเปลี่ยนไปของผู้บริโภคยุค GEN WE หรือยุค 5.0 ออกเป็น 3 คลัสเตอร์ด้านบนแล้ว ทีมวิจัยก็ยังได้คิดค้น “กลยุทธ์เด็ดมัดใจผู้บริโภค GEN We” หรือ “GEN We Strategy” ขึ้นมาด้วย ซึ่งความน่าสนใจของกลยุทธ์นี้ คือ เป็นการช่วยหาทางออกให้กับนักการตลาด และผู้ประกอบการยุคใหม่ ได้บริหารธุรกิจให้สอดรับกับแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อจะได้สื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายให้ตรงจุด รวมถึงการสร้างคุณค่าให้ธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วย 

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามารู้จักกับGEN We Strategy กันเลยดีกว่า!

  • (G)roup by Clustering 

จัดกลุ่มลูกค้าให้เป็น พร้อมค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่ ที่ไม่ใช่แค่การจัดกลุ่มลูกค้าแบบเดิม Segmentation ที่ใช้แค่เพศ เจเนอเรชั่น หรือรายได้มาแบ่งกลุ่มลูกค้า แต่จะใช้การแบ่งคลัสเตอร์ตามทัศนคติและพฤติกรรมผู้บริโภค

  • (E)nvironment ต้องสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้ธุรกิจ/สินค้า เพื่อสร้างการยอมรับของผู้บริโภค 

ทุกการดำเนินธุรกิจจะต้องสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้ธุรกิจและสินค้าตนเอง นอกจาพนี้ยังต้องทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมด้วย เพราะสิ่งนี้จะทำให้ผู้บริโภคยอมรับและสนับสนุนแบรนด์สินค้านั้นๆ เพราะเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม

  • (N)everending Development ต้องพัฒนาแบรนด์/สินค้าให้ทันกระแสอยู่เสมอ เพื่อช่วงชิงพื้นที่ในใจผู้บริโภค 

ผู้บริโภคปัจจุบันเสพกระแสตามเทรนด์ สังคม  และสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นใหม่เสมอ ธุรกิจจึงต้องพัฒนาแบรนด์หรือสินค้าให้ทันต่อกระแส สร้างภาพลักษณ์แบรนด์ให้แตกต่าง จดจำง่าย และสร้างจุดยืนของแบรนด์ให้ชัดเจน จนชนะใจ และเกิดการบอกต่อ หรือ Word of Mouth  

  • (W)holeheartedness ต้องทำการตลาดอย่างตรงไปตรงมา 

ท่ามกลางการแข่งขันของธุรกิจปัจจุบันที่ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็ว ธุรกิจต้องทำการตลาดอย่างตรงไปตรงมา ไม่หลอกลวง อ้างประโยชน์ของสินค้าเกินจริง เพื่อสร้างให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นต่อสินค้า ซึ่งการที่ผู้บริโภคจะภักดีต่อสินค้าได้นั้นสินค้าจะต้องมีคุณภาพดีจริงและมีการให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน เพราะ “ที่มาความภักดี เริ่มต้นที่ความจริงใจ”

  • (E)merging Media สร้างการเข้าถึงและขยายฐานผู้บริโภคด้วยสื่อที่ไม่ใช่สื่อกระแสหลัก 

ธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันต่อการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มมีเดียใหม่ๆ ซึ่งสื่อที่ใช้โดยคนเฉพาะกลุ่ม เช่น Spotify, Clubhouse, Blockdit, Podcast, TikTok ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคปัจจุบันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ธุรกิจจึงต้องทันเทคโนโลยี และเลือกสื่อให้เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้าง Top of Mind แบรนด์ในใจของผู้บริโภค

และทั้งหมดนี้ก็คือกลยุทธ์เด็ดมัดใจผู้บริโภค GEN WE Strategy ที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ทำการสรุปมาเพื่อให้นักการตลาดและเจ้าของกิจการสามารถนำไปต่อยอดเพื่อตอบโจทย์กับรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคยุค GEN WE หรือยุค 5.0 ด้วยการค้นหากลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ สร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้ธุรกิจ ปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี พัฒนาสินค้าให้ทันกระแส และสุดท้ายคือการทำการตลาดอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้แบรนด์ของคุณสื่อสารกับลูกค้าในแต่ละช่วงได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

สำหรับใครที่สนใจการตลาดแบบ GEN WE Strategy วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) ก็ได้จัดสัมมนาการตลาด “WEvolution: ปฎิบัติการถอดรหัสผู้บริโภคยุค 5.0” ขึ้น ในรูปแบบเฟซบุ๊กไลฟ์ (Facebook Live) ผ่านเพจเฟซบุ๊ก WEvolution ไปติดตามกันได้นะคะ มีข้อมูลการตลาดที่น่าสนใจให้เรียนรู้อีกหลายประเด็นเลยค่ะ

Read more: อ่านบทความเกี่ยวกับการตลาดในแง่มุมอื่นๆ จากการตลาดวันละตอนได้ ที่นี่

ในบทความหน้าแบมจะมีอะไรมาอัปเดตอีกบ้าง สามารถติดตามได้ผ่านเพจการตลาดวันละตอน รวมถึง Twitter และ Blockdit ของการตลาดวันละตอนนะคะ

Bambinun*

Content Creator แห่งการตลาดวันละตอน ที่หลงรักการเล่าเรื่องผ่านตัวหนังสือ พอๆ กับการกินของอร่อย และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเป็นทาสแมว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *