Day: June 4, 2022

5 Marketing Lead Strategy การสร้างแคมเปญ ให้เกิดความสนใจในตัวสินค้า

นักการตลาดและคนกำลังคิดวิธีที่จะทำให้กลุ่มเป้าหมายมาสนใจสินค้าของแบรนด์เรา ซึ่งต้องบอกว่าการสร้างแคมเปญให้ผู้คนเกิดความสนใจในตัวสินค้านั้น อาจจะไม่ได้จบภายในแคมเปญเดียว เพราะมันต้องขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ผู้ชม เป้าหมาย และกลยุทธ์ อย่างไรก็ตาม โดยเราสามารถเริ่มต้นตามขั้นตอน Marketing

อ่านต่อ

3 ข้อควรระวังที่นักการตลาดต้องรู้ ก่อนเริ่มทำ NFT Marketing

เหรียญมีสองด้านฉันใด NFT ที่ดูดีก็มีสองด้านฉันนั้น บทความนี้จะพาเพื่อนๆ นักการตลาดในการตลาดวันละตอนได้รู้จักแง่มุมที่ควรระวังและกลโกงต่างๆ ก่อนจะเริ่มต้นทำการตลาดด้วย NFT Marketing ให้ได้มากกว่าเสียครับ กลโกงและข้อควรระวังก่อนเริ่มทำ

อ่านต่อ