Day: June 7, 2022

AP จับมือพันธมิตร มอบโอกาสทางการศึกษา ในโครงการ “เพราะฉันคือ…ฉัน #IamPower”

AP (เอพี ไทยแลนด์) ห่วงใยใส่ใจสังคม ตั้งเป้าที่จะเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพ ‘คน’ มุ่งสร้างทักษะแห่งอนาคต สนับสนุนให้ทุกคนมีชีวิตดีๆ ที่เลือกเองได้ จับมือพันธมิตร

อ่านต่อ