Day: June 18, 2022

รู้ยัง? ไอจีใกล้ผุด “Digital Collectibles” ไว้ลงผลงาน NFT ได้แล้ว

เมื่อเดือนที่แล้วทาง Meta ได้ประกาศว่าจะทำการทดลองเพื่อที่จะเตรียมตัวผุดฟีเจอร์ชื่อว่า Digital Collectibles บน Instagram ขึ้นมา โดยมีแพลนจะเริ่มต้นในช่วงสัปดาห์ที่ 2

อ่านต่อ