4 เทรนด์การตลาด 2023 โดยสมาคมการตลาดฯ แนะธุรกิจต้องปรับตัว

4 เทรนด์การตลาด 2023 โดยสมาคมการตลาดฯ แนะธุรกิจต้องปรับตัว

นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ พร้อม ผศ. ดร. เอกก์ ภทรธนกุล อุปนายก ฝ่ายกิจกรรมการสื่อสารและการตลาดยั่งยืน มาเผย 4 เทรนด์การตลาด 2023 ที่ทำให้ธุรกิจต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภคยุคนี้

และแนะนำถึงกลยุทธ์เชิงก้าวหน้าสำหรับการ “ปรับเปลี่ยนและปฏิรูปแนวคิด” สู่ความสำเร็จของผู้บริหารในโลกการตลาดยุคใหม่ ซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้น ตามมาดูกันเลยค่าาา

ดร. บุรณิน รัตนสมบัติ นายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เผยว่า “ในโลกธุรกิจที่ผู้บริโภคมองหาคุณค่า และประสบการณ์ใหม่ ผู้บริหารและนักการตลาด ควรให้ความสำคัญกับการปรับกลยุทธ์ เปลี่ยนวิธีการ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อมาตอบโจทย์ให้แก่พวกเขา 

โดยสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่เทรนด์การตลาดใหม่ ๆ ครั้งใหญ่ ที่เรามองว่า เป็น 4 เทรนด์การตลาด 2023 นี้ นั่นก็คือ

  1. Personalized Marketing การตลาดรู้ใจ
  2. Marketing on Multiverse การตลาดเชื่อมโลก
  3. Real Marketing การตลาดจริงใจ
  4. Dynamic Brand การตลาดพร้อมปรับ

สู่ 4 กลยุทธ์แห่งความสำเร็จ

สมาคมการตลาดฯ มีการเสนอแนวทางกลยุทธ์ที่องค์กรธุรกิจต้องดำเนินการ ดังนี้ค่ะ

1. Customer Empowerment หากธุรกิจให้ความสำคัญและให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง พวกเขาจะสามารถเสริมสร้างประสบการณ์ที่มีความหมายและสอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าได้

2. Applying Data Analytics and Machine Learning องค์กรต้องรู้จักนำเทคโนโลยีมาใช้การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสร้างประโยชน์ในกระบวนการการตลาดและการขาย

3. Accelerating Personalized Marketing at Scale ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและดาต้ามาสร้างประสบการณ์รู้ใจให้แก่ลูกค้า

4. Building Ecosystems เน้นการสร้างระบบนิเวศน์ หรือ Ecosystems อย่างครบวงจร ไม่ใช่เพียงให้ความสำคัญกับแบรนด์หรือตัวสินค้าเท่านั้น

จาก เทรนด์การตลาด 2023 นำไปสู่ภาพใหญ่แห่งความเปลี่ยนแปลง หรือ “New Marketing Model for the Future” ที่เชื่อมต่อโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือนอย่างไร้รอยต่อ 

โดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง และเน้นการให้ความสำคัญกับเรื่อง การเสริมพลังให้ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ที่ให้คุณค่าอย่างแท้จริง

ผสาน “วิสัยทัศน์และเทคโนโลยี” เข้าด้วยกัน

ผศ. ดร. เอกก์ ภทรธนกุล อุปนายกฝ่ายกิจกรรมการสื่อสารและการตลาดยั่งยืน เสริมว่า ในโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้ ยังเป็นโอกาสให้ผู้บริการและนักการตลาด “ปรับเปลี่ยนและปฏิรูปแนวคิด” เพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจเดินหน้าต่ออย่างราบรื่น

โดยในยุคนี้ มี 5 มิติการตลาดใหม่ สำหรับผู้บริหาร เราสามารถเรียกง่ายๆ ว่า PILOT คือ

P     Pioneering   มุ่งหน้า

    Insights         ลงลึก

L     Long-term   มองยาว

O    Openness     เปิดรับ

T     Timeliness   ทันที

คือ ผู้นำองค์กรต้องเป็น Pilot ผู้ขับเคลื่อนธุรกิจ แล้วให้เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาเสริมทัพเป็น Co-pilot หากสามารถผสานวิสัยทัศน์ และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน ก็จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้

Reframe & Reform “ปรับเปลี่ยนและปฏิรูปแนวคิด”

แล้วเมื่อ “เทรนด์การตลาด” ที่เปลี่ยนไป สิ่งสำคัญที่ตามมา คือวิธีการในการสร้างความเปลี่ยนแปลง โดยการ “Reframe & Reform” หรือ “ปรับเปลี่ยนและปฏิรูปแนวคิด” ตาม

Reframe – ปรับเปลี่ยน

เชื่อมความเก๋าเข้ากับโลกยุคใหม่ เมื่อเทคโนโลยีก้าวกระโดด ผู้บริโภคก้าวกระโดด เด็กยุคใหม่ก้าวกระโดด ผู้นำองค์กรหรือนักการตลาด ก็ต้องกระโดดข้ามรูปแบบเดิม ๆ เพื่อเดินกระบวนความคิดใหม่ ให้เชื่อมกับความเปลี่ยนแปลง จะได้ทะยานต่อไปได้ค่ะ

Reform – ปฏิรูป

หากต้องการให้ธุรกิจไปต่อได้ในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงรอบด้าน เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหารต้องเปิดมุมมองสู่แนวคิดใหม่ ๆ เพื่อจะได้พบความเป็นไปได้ของการไปต่อและเติบโต

2 หลักสูตร ตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลง

เอาล่ะค่ะในเมื่อ เทรนด์การตลาด มีการเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้ เหล่าธุรกิจคงจะอยู่เฉย ๆ ไม่ได้ ดังนั้นสมาคมการตลาดฯ จึงได้เปิด 2 หลักสูตร Flagship ใหม่ ที่จะมาตอบโจทย์ให้แก่ผู้บริหารที่ต้องการสร้างความเปลี่ยนแปลงกันค่า

Reframe สร้างความเปลี่ยนแปลง หลักสูตร “XYZ: Experience Your Zero”

ระยะเวลา 16 สิงหาคม – 20 กันยายน 2566 เป็น Executive Program ใหม่ล่าสุดของสมาคมการตลาดฯ ที่จัดในรูปแบบ Cross-Generation Experience-Based Learning

โดยเนื้อหาจะครอบคลุม 4 Insights สำคัญ คือ

1. GenZ Insight : เข้าใจแนวคิดและโลกที่แตกต่างของคน GenZ

2. Business Insight :  เปิดวิสัยทัศน์การทำธุรกิจในโลกที่เปลี่ยนแปลง

3. Communication Insight : ปรับมุมมองการสื่อสารเพื่อ Connect กับคนรุ่นใหม่

4. Technology Insight : เปลี่ยนโลกการทำงานแบบเดิม ๆ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ

Reform ปฎิรูปความคิด หลักสูตร “MORPH : Visionary Re-Defined”

ระยะเวลา 8 กันยายน – 3 พฤศจิกายน 2566 หลักสูตรที่จะเปิดโลกแห่งความเปลี่ยนแปลงในแบบของ ‘Morphology’ Growth Mindset Marketing Program ที่จะพาคุณ Transform แนวคิด ผ่านเรื่องราวชีวิตของคนลุยงานตัวจริง

ไม่ได้เน้นแค่การก้าวทันโลกธุรกิจ แต่อยากให้คุณสะท้อนถึงแก่นแท้ขององค์กร เข้าใจความต้องการ เข้าใจความเปลี่ยนแปลง เข้าใจเทคโนโลยี เข้าใจเป้าหมายเพื่อที่จะเดินหน้าต่อในแบบของตัวเอง เสริมศักยภาพผู้นำธุรกิจไทย ให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้นำเศรษฐกิจโลก 

สรุป

เป็นยังไงกันบ้างคะกับ เทรนด์การตลาด 2023 พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงกันไปตลอดเวลา ทั้งรวดเร็วขึ้น ซับซ้อนขึ้น รวมถึงความต้องการหรือความคาดหวังก็เปลี่ยนไปจากเดิมมาก ๆ ดังนั้นแล้วสำหรับโลกธุรกิจ ถ้าคุณยังอยากอยู่รอด จะใช้กลยุทธ์แบบเดิม ๆ เห็นจะไม่ได้แล้วนะคะ ต้องรีบเรียนรู้และปรับตัวกันแล้วล่ะค่าาา 

ติดตามบทความด้านการตลาดเพิ่มเติมได้จากเพจการตลาดวันละตอน ที่ เว็บไซต์ Facebook Instagram Twitter Youtube และ Blockdit ได้เลยค่า

และสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติมได้ที่ Line OA: @MATsociety หรือ โทร: 02-679-7360-3

Fern Panassaya

เฟิร์น Junior Marketing Content Creator แห่งการตลาดวันละตอน รักแมวอ้วนและหมาโกลเด้น ตั้งใจสร้างสรรค์ทุกผลงาน ฝากเป็นกำลังใจและติดตามคอนเทนต์ใหม่ ๆ ต่อจากนี้ด้วยค่ะ <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *