Tellscore ได้รับเงินระดมทุน พร้อมลุยลงทุน SME ให้ก้าวไกลไปด้วยกัน

Tellscore ได้รับเงินระดมทุน พร้อมลุยลงทุน SME ให้ก้าวไกลไปด้วยกัน

“Tellscore” ผู้นำ ด้าน Influencer Marketplace ไทย และผู้ให้บริการ Influencer Marketing ครบวงจร ได้รับเงินระดมทุนรอบ Series A จากกองทรัสต์เพื่อกิจการเงิน ร่วมลงทุนสำหรับธุรกิจ SME ก้าวไกลไปด้วยกัน 1 โดยมี Siam Alpha Equity (SAE) เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ตั้งเป้าขยายตลาด พัฒนาศักยภาพการให้บริการครบวงจร และยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยี

คุณอัคพันธุ์ อมาตยกุล กรรมการผู้จัดการ Siam Alpha Equity (SAE) ในฐานะที่ ปรึกษาการลงทุนของกองทรัสต์ฯ กล่าวว่า “SAE และกองทรัสต์ฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงทุนในกิจการเทคโนโลยีของประเทศไทยที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารกิจการระดับแนวหน้า และมีบุคลากรที่มีความสามารถ

เราเชื่อว่าตลาด Influencer Marketing และ Digital Content ในประเทศไทยนั้นยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากการบริการในรูปแบบออนไลน์ทำให้การบริการและผลิตภัณฑ์สามารถทำให้ผู้บริโภค หรือผู้ใช้บริการออนไลน์ทั้งของคนไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เข้าถึงบริการและสินค้าได้มากขึ้น ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ทำให้การเติบโตของ E-Commerce และ Digital Content มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสการลงทุนที่อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะลงทุนใน Tellscore เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตที่ดี และเติบโตอย่างมีคุณภาพ ไม่เฉพาะกับ Tellscore เอง แต่ยังส่งผลดีกับธุรกิจทุกรูปแบบที่ต้องการโปรโมตสินค้าขยายตลาดและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ ที่เป็นอาชีพทางเลือก และแหล่งรายได้เสริมอันดับต้นๆ ของคนรุ่นใหม่ ดังนั้นการเข้าลงทุนกับ Tellscore จะสามารถสร้าง Impact ในวงกว้างและก่อให้เกิดประโยชน์ในอีกหลาย ภาคส่วนธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศ

คุณ สุวิตา จรัญวงศ์ CEO & Co-Founder และ คุณ อมรเทพ ฉิมพลีนภานนท์ COO & Co-Founder ของ Tellscore กล่าวถึงการร่วมลงทุนครั้งนี้ว่า “บริษัทฯ มีแผนนำเงินลงทุนที่ได้รับจาก กองทรัสต์ฯ ในรอบนี้ไปขยายตลาด และพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถตอบโจทย์การให้บริการอย่างครบวงจรในด้าน Influencer Hiring Automation ทั้งกับนักการตลาด เอเจนซี่ และแบรนด์

นอกจากนี้บริษัทฯ และกองทรัสต์ฯ มีความปรารถนาที่จะอยู่เคียงข้าง SMEs และกลุ่มธุรกิจ ด้วยความเชี่ยวชาญ ของการบริการ เพื่อให้ทุกธุรกิจก้าวสู่ความสำ เร็จด้วยการตลาด Micro-targeting ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แม่นยำ กว่าการตลาดทั่วๆ ไป Tellscore มีการบริหารจัดการอินฟลูเอนเซอร์อย่างเป็นระบบ

มีจุดเด่นด้าน Data insights ที่โปร่งใส่ มีกลยุทธ์ และฟีเจอร์ใหม่ๆ สามารถตอบโจทย์ความต้องการทางการตลาดที่ย่อมต้องปรับเปลี่ยน ตามกระแสเศรษฐกิจตลอดเวลา เพื่อให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์ทางการตลาดที่ดี และยอดขายที่จะทำให้ธุรกิจเติบโต

TELLSCORE ได้รับเงินระดมทุน พร้อมร่วมลงทุน SME ให้ก้าวไกลไปด้วยกัน

ปัจจุบัน Tellscore มีบริการหลักๆ 2 รูปแบบ คือ การจ้างงานอินฟลูเอนเซอร์ ผ่านแพลตฟอร์ม Tellscore แบบ Self Serve หรือ SaaS (Software as a Service) และการจ้างงานอินฟลูเอนเซอร์ พร้อมบริการแบบ One Stop Service นำเสนอแผนกลยุทธ์ ค้นหาอินฟลูเอนเซอร์

ไปจนถึงการบริหารโปรแกรมส่งเสริมการขาย และเก็บรวบรวมสถิติการวัดผลที่ทรงพลังและโปร่งใส นำไปใช้ต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของ SME ได้ ซึ่งนักการตลาด เอเจนซี่ และแบรนด์ สามารถเลือกใช้บริการจาก Tellscore ได้ตามต้องการ

TELLSCORE ได้รับเงินระดมทุน พร้อมร่วมลงทุน SME ให้ก้าวไกลไปด้วยกัน

ในปีนี้ Tellscore มีเป้าหมายในการพัฒนาแพลตฟอร์มที่จะมีส่วนช่วยในการจ้างงานอินฟลูเอนเซอร์ที่ยังมีผู้ติดตามไม่มาก สร้างรายได้ให้กับบุคคลทั่วไป กระตุ้นตลาด Gig Economy ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ในขณะเดียวกันยังสามารถช่วยเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ เอเจนซี่ และ นักการตลาดในการค้นหาอินฟลูเอนเซอร์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ไปจนถึงการสร้างยอดขายได้อย่างมีนัยสำคัญ 

สำหรับใครที่อยากอ่านบทความเกี่ยวกับการตลาดเพิ่มเติม สามารถติดตามได้จาก เพจการตลาดวันละตอน รวมไปถึงเว็บไซต์ Twitter และ Blockdit ของการตลาดวันละตอนด้วยนะคะ

การตลาดวันละตอน

การตลาดวันละตอน เว็บรวมความรู้การตลาดด้าน Data และ Personalization

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

คุณชอบบินสายการบินอะไร ?

#การตลาดวันละโพล อยากรู้ว่าเพื่อนๆ นักการตลาดชอบบินสายการบินอะไรกัน
ตอบเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะเอาไปทำเป็น Data หน้าเพจให้ครับ