เปิดโอกาสให้ผลงานของคุณแสดงศักยภาพทาง “ทรัพย์สินทางปัญญา”

เปิดโอกาสให้ผลงานของคุณแสดงศักยภาพทาง “ทรัพย์สินทางปัญญา”

ทรัพย์สินทางปัญญา เป็นเรื่องสำคัญที่ทำธุรกิจทุกคนควรจะต้องรู้และศึกษาไว้ เพื่อรักษาซึ่งผลประโยชน์ของตนเองในการเป็นผู้ผลิต ออกแบบ และสร้างสรรค์ วันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญากันค่ะว่ามีความสำคัญอย่างไร และจะมาชวนใครที่มีได้เดียโดนๆ มาส่งผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเข้าประกวด ทรัพย์สินทางปัญญาดีเด่นด้วย รายละเอียดจะเป็นอย่างไร ไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ

ทรัพย์สินทางปัญญา คืออะไร?

ทรัพย์สินทางปัญญา คือ สิทธิทางกฎหมายในผลงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์ การประดิษฐ์ และการคิดค้นของเรา ทั้งในรูปแบบที่จับต้องได้ เช่น สินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ หรือในรูปแบบที่จับต้องไม่ได้ เช่น บริการ แนวคิดในการดำเนินธุรกิจ กรรมวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรมก็ได้ค่ะ

ทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกเป็นกี่ประเภท?

หลายคนคงสงสัยว่าแล้วทรัพย์สินทางปัญญาที่ว่ามานี้มีอะไรบ้าง

ทรัพย์สินทางปัญญาสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่

  • ทรัพย์สินทางอุตสาหกรรม 

เป็นการประดิษฐ์ คิดค้น หรือสร้างสรรค์เกี่ยวกับสินค้าอุตสาหกรรม โดยอาจจะเป็นการออกแบบ เทคนิคการผลิต กระบวนการ หรือเครื่องหมายการค้า ซึ่งทรัพย์สินทางอุตสาหกรรมนั้นประกอบด้วย สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า แบบผังภูมิของวงจรรวม และ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

  • ลิขสิทธิ์ 

เป็นสิทธิ์ที่คุ้มครองผู้ที่สร้างสรรค์งานประเภทต่างๆ เช่น งานวรรณกรรม นาฏกรรม ศิลปกรรม ดนตรี โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง งานแพร่เสียง และแพร่ภาพ เป็นต้น

ชวนประกวด โชว์ไอเดียทรัพย์สินทางปัญญา

งานนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาอยากชวนเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทุกคน มาร่วมส่งผลงานเพื่อเข้าคัดเลือกผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น ด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อรับรางวัล IP Champion 2021 ผู้ชนะจะได้โล่และใบประกาศเกียรติคุณพร้อมสิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรมของกรมทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานภายในกระทรวงพาณิชย์ด้วย

แอบกระซิบนิดนึงนะคะว่างานนี้เขาพิจารณาโดยคัดเลือกจากผู้ประกอบธุรกิจที่สามารถนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า บริการ หรือการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของตนเองให้สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการพัฒนาต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม

รางวัล IP Champion มี 5 รางวัล สาขาละ 1 รางวัล ได้แก่

    1 สาขาสิทธิบัตรการประดิษฐ์ 

    2 สาขาสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์

    3 สาขาเครื่องหมายการค้า

    4 สาขาลิขสิทธิ์

    5 สาขาสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

สำหรับเจ้าของผลงานคนไหนที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งผลงานเข้าประกวดผ่านระบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 https://event.moc.go.th/th/event/detail/2876

Read more: อ่านบทความเกี่ยวกับการตลาดในแง่มุมอื่นๆ จากการตลาดวันละตอนได้ ที่นี่

ในบทความหน้าแบมจะมีอะไรมาอัปเดตอีกบ้าง สามารถติดตามได้ผ่านเพจการตลาดวันละตอน รวมถึง Twitter และ Blockdit ของการตลาดวันละตอนนะคะ

Bambinun*

Bambinun*

Content Creator แห่งการตลาดวันละตอน ที่หลงรักการเล่าเรื่องผ่านตัวหนังสือ พอๆ กับการกินของอร่อย และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเป็นทาสแมว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น