SCBX ยานแม่ลำใหม่ เตรียมทะยานเขย่าวงการการเงินและธนาคาร

SCBX ยานแม่ลำใหม่ เตรียมทะยานเขย่าวงการการเงินและธนาคาร

ถ้าจะถามถึงข่าวเกี่ยวกับการเงินและการธนาคารที่ได้รับความสนใจในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาคงหนีไม่พ้นการประกาศแผนปรับโครงสร้างธุรกิจ “ไทยพาณิชย์” ที่กลายร่างสู่การเตรียมต่อยานแม่ลำใหม่ที่ชื่อว่า SCBx เป็นแน่ 

ภารกิจหลักของยานแม่

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 64 ที่ผ่านมา คุณอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ประกาศวิสัยทัศน์องค์กรใหม่ พร้อมทั้งจัดตั้งบริษัทแม่ภายใต้ชื่อ SCBX เพื่อเร่งขยายธุรกิจเชิงรุกเข้าสู่ธุรกิจการเงิน และแพลตฟอร์มอย่างเต็มรูปแบบ เตรียมพร้อมเข้าสู่สนามการแข่งขันแบบใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น ยกระดับสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีการเงินระดับภูมิภาคภายในปี 2025 โดยมีเป้าหมายสร้างฐานลูกค้าสองร้อยล้านคนพร้อมภารกิจเชื่อมต่อ ecosystem ทั้งในและต่างประเทศ

ตั้งโจทย์และเพิ่มศักยภาพเพื่อตอบคำถามแห่งอนาคต

เมื่อ SCB เป็น SCBX จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของธุรกิจธนาคารก่อนถูก disrupt

ทาง SCB เองก็มองว่า แนวโน้มของการถูก disrupt นั้นได้เริ่มมาตั้งแต่เมื่อ 6 ปีก่อน และจะชชัดเจนมากขึ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า ซึ่ง SCB ได้ตั้งโจทย์และเพิ่มศักยภาพตัวเองมาโดยตลอด และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่สำคัญที่สุดในการตั้งคำถามแห่งอนาคตว่า ในช่วงเวลา 3 ปีที่เข้มข้นที่สุดต่อจากนี้  SCB จะต้องแปลงสภาพตัวเองอย่างไรจึงจะสามารถสร้างคุณค่าใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นและผู้บริโภค รวมถึงสามารถเติบโตไปกับโลกใหม่ได้ 

SCB จึงจะต้องไม่จำกัดตัวเองอยู่ที่ธุรกิจธนาคารแบบดั้งเดิมอีกต่อไป แต่ต้องใช้ความเข้มแข็งทางการเงินของธุรกิจธนาคารปัจจุบันให้เป็นประโยชน์ โดนเร่งขยายธุรกิจเชิงรุกเข้าสู่ธุรกิจการเงินประเภทอื่นที่ตลาดต้องการ และสร้างขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยี รวมถึงการบริหารจัดการแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยี (technology platform) ขนาดใหญ่เพื่อให้ทัดเทียมกับคู่แข่งระดับโลก และเข้าสู่สนามการแข่งขันแบบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อที่จะอยู่รอดปลอดภัยในอีก 3-5 ปีข้างหน้านี้

นอกจากจะมีกลยุทธ์การเสริมความแข็งแกร่งในส่วนของธนาคารควบคู่ไปกับการสร้างธุรกิจใหม่สำหรับอนาคตแล้ว ทางฝั่งธนาคารเองก็ยังเน้นการนำเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการปรับลดกระบวนการขั้นตอนต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปให้มากที่สุดในทุกช่องทางด้วย  โดยธนาคารจะให้ความสำคัญกับการสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าเป็นหลัก

เมื่อ SCB ≠ SCB

เพราะฉะนั้น หลังจากได้กระโดขึ้นยานแม่ไปแล้ว SCB จะไม่เท่ากับธนาคารในความหมายเดิมอีกต่อไป แต่จะแปลงสภาพกลายเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินที่มีธุรกิจธนาคารที่แข็งแรงขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และจะขยายเข้าสู่ธุรกิจการเงินส่วนบุคคลที่มีการเติบโตสูงที่ธนาคารไม่สามารถตอบสนองได้ 

โดยแต่ละธุรกิจ SCB จะร่วมมือกับพันธมิตรระดับประเทศ และระดับภูมิภาคที่แข็งแกร่ง ที่จะเริ่มเปิดตัวในอนาคตอันใกล้นี้

ยานแม่ลำใหม่กระจายความเสี่ยงทะยานไปสู่โอกาสใหม่

อย่างที่เรารู้กันดีว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคในช่วงยุคหลังโควิด (post-covid) รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับในปัจจุบันที่เปลี่ยนไปอย่างมาก จะทำให้รูปแบบการทำธุรกิจ (business model) ในแบบ intermediaries  หรือการเป็นตัวกลางเก็บค่าธรรมเนียมของธนาคารแบบดั้งเดิมจะลดบทบาทลง เพราะจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังใหม่ของผู้บริโภคได้ ความสำคัญของธนาคารต่อผู้บริโภคจะลดลงและจะส่งผลลบต่อการให้มูลค่าอนาคตของนักลงทุนต่อธุรกิจธนาคารแบบดั้งเดิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การสร้าง SCBX จึงเปรียบเสมือนการสร้างระบบ Ecosystem ของตัวเองขึ้น เป็นการปรับให้รูปแบบการบริหารให้สะดวก รวดเร็ว และสามารถมองหาโอกาสใหม่ๆ ด้วยการขยายวงจรธุรกิจออกไปได้หลากหลาย ทั้งการ Spin Off และการ Joint Ventures โดยยังคงมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจธนาคารที่มีอยู่เดิม

ภายใต้แผนปรับโครงสร้างนี้ SCB จะต้องทำเรื่องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นสำหรับการจัดตั้ง SCBX ขึ้นเป็นบริษัทจดทะเบียนและทำการโอนแลกหุ้น หรือ Share Swap จาก SCB มาเป็น SCBX และหากได้รับการโหวตอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก็จะ Delist ธนาคารไทยพาณิชย์ออกจากตลาด แล้วโยกธุรกิจธนาคารมาอยู่เป็นส่วนหนึ่งใน SCBX แทน

ยกระดับขีดความสามารถด้าน Technology Platform

นอกจากการขยายเข้าสู่ธุรกิจการเงินส่วนบุคคลแล้ว SCB จะต้องยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มในการสามารถสร้างและบริหารจัดการแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (Technology Platform) หลังจากนำร่องด้วย “โรบินฮู้ด ฟู้ดเดลิเวอรี” เป็นโครงการแรก เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันกับแพลตฟอร์มระดับโลก และได้สร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยี โดยเริ่มจากการก่อตั้งบริษัท “SCB Tech X” และบริษัท “Data X” ร่วมกับพันธมิตรระดับโลก เพื่อสร้างขีดความสามารถพื้นฐานด้านเทคโนโลยีภายในที่จะสามารถสร้างและ Scale Platform ได้ภายในระยะเวลาอันสั้น  

นอกจากนั้น SCB จะขยายเข้าสู่ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Business) ในระดับโลกเพื่อเข้าสู่โลกการเงินแห่งอนาคตผ่าน SCB 10X และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด (SCBS) โดยการร่วมลงทุนและเป็นพันธมิตรกองทุนระดับโลก และการพัฒนาธุรกิจ digital asset ด้านต่างๆ ใน business model ใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มในระยะยาว

คาดการณ์แนวโน้มการเติบโตของ SCBX ในอีก 5 ปี ข้างหน้า

เมื่อ SCB เป็น SCBX จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของธุรกิจธนาคารก่อนถูก disrupt -  พื้นที่แห่งข่าวสาร สาระ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์

สำหรับความคาดหวังของ SCBX ในอีก 5 ปีข้างหน้า คือ การที่จะสามารถสร้างมูลค่าของบริษัทจากธุรกิจใหม่และความมั่นคงของธุรกิจธนาคารหลัก  

ซึ่งรวมถึงการสร้างฐานลูกค้าในระบบให้ได้ถึง 200 ล้านคน การขยายธุรกิจใหม่ออกสู่ต่างประเทศ และการเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยี (Technology Platform) ขนาดใหญ่ที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก และกลายเป็นกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจการเงินและแพลตฟอร์มทางเทคโนโลยีที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ของผู้บริโภคที่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในระดับโลกได้อย่างทัดเทียม เพื่อสร้างมูลค่าใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นทดแทนธุรกิจธนาคารที่อาจจะมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที

สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ของ SCB เรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของธุรกิจธนาคารก่อนที่ถูก Disrupt หลังจากนี้เราก็คงต้องมาจับตาดูกันว่ายานแม่ลำนี้จะไปได้ไกลขนาดไหน และจะมีธุรกิจอะไรเกิดใหม่ภายใต้ยานแม่นี้บ้าง

Bambinun*

Bambinun*

Content Creator แห่งการตลาดวันละตอน ที่หลงรักการเล่าเรื่องผ่านตัวหนังสือ พอๆ กับการกินของอร่อย และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเป็นทาสแมว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น