Donate Your DATA จากการบริจาคเงินเข้าสู่ยุคบริจาคข้อมูล

Donate Your DATA จากการบริจาคเงินเข้าสู่ยุคบริจาคข้อมูล

Donate 4.0 เปลี่ยนจากการบริจาคเงิน มาสู่การบริจาค data กันแล้วยุคนี้

รู้หรือไม่ว่าทุกวันนี้เราถูกบริษัทอย่าง Google, Facebook, YouTube และบริษัทเทคโนโลยีด้านข้อมูลอื่นๆมากมายเก็บข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ตของเราทุกวันๆ เพื่อเอาไปทำการตลาดต่อ หรือเอาไปขายให้กับนักการตลาดต่ออยู่เป็นประจำอยู่แล้ว


ดังนั้นในสิ่งเดียวกัน ทำไมเราถึงไม่เลือกเอา data เราไปบริจาคให้องค์กรการกุศลเอาไปขายแทนล่ะ?

แคมเปญนี้ชื่อ Donate your data ใช้เด็กยากไร้ชาวแอฟริกันมาพูดเป็นตัวแทนขององค์กรต่างๆมากมายที่เชิญชวนคนที่กำลังเห็นโฆษณานี้ติดตั้ง Plug-in ลงบท Browser ในเครื่องตัวเองเพื่อบริจาค data ให้กับองค์กรการกุศลต่างๆที่เราอยากบริจาคให้

ทำให้คนสามารถมีส่วนร่วมในการทำดีได้ง่ายๆและไม่ต้องยุ่งยากหรือลำบากอะไรเลยครับ

รู้หรือไม่ว่าทุกวันนี้เราถูกบริษัทอย่าง Google, Facebook, YouTube และบริษัทเทคโนโลยีด้านข้อมูลอื่นๆมากมายเก็บข้อมูลการใช้อินเตอร์เน็ตของเราทุกวันๆ เพื่อเอาไปทำการตลาดต่อ หรือเอาไปขายให้กับนักการตลาดต่ออยู่เป็นประจำอยู่แล้ว

ดังนั้นในสิ่งเดียวกัน ทำไมเราถึงไม่เลือกเอา data เราไปบริจาคให้องค์กรการกุศลเอาไปขายแทนล่ะ?

แคมเปญนี้ชื่อ Donate your data ใช้เด็กยากไร้ชาวแอฟริกันมาพูดเป็นตัวแทนขององค์กรต่างๆมากมายที่เชิญชวนคนที่กำลังเห็นโฆษณานี้ติดตั้ง Plug-in ลงบท Browser ในเครื่องตัวเองเพื่อบริจาค data ให้กับองค์กรการกุศลต่างๆที่เราอยากบริจาคให้

ทำให้คนสามารถมีส่วนร่วมในการทำดีได้ง่ายๆและไม่ต้องยุ่งยากหรือลำบากอะไรเลยครับ


ใครอยากร่วมบริจาค Data ด้วยกันก็เชิญดูคลิปจากลิงก์ด้านล่างแล้วตามไปโหลดลงเครื่องด้วยกันนะครับ
https://www.youtube.com/watch?v=Ltgsokq0WGg

ติดตามเรื่องราวการตลาดวันละตอน สดใหม่ทุกวันได้ที่ : https://www.everydaymarketing.co/

Nattapon Muangtum

Nattapon Muangtum

เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน / อาจารย์พิเศษวิชา Data-Driven Communication / ผู้เขียนหนังสือการตลาดแบบรู้ใจ Personalized Marketing, การตลาดแบบฉลาดใช้ดาต้า Data-Driven Marketing และ Data Thinking / เป็นที่ปรึกษาด้าน Marketing และ Data-Driven ให้กับบริษัทบางแห่งและหน่วยงานบางแห่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published.