ถอดรหัสการลงทุนใน Generative AI ทั่วโลก และ Applications ยอดฮิต

ถอดรหัสการลงทุนใน Generative AI ทั่วโลก และ Applications ยอดฮิต

สวัสดดีค่ะเพื่อนๆ จากในบทความหลายบทความที่มีกล่าวถึง Generative AI เทรนด์ที่สร้างการเปลี่ยนแปลง แรงกระเพื่อม และการตื่นตัวทุกวงการ รวมไปถึงการทำการตลาด Digital Marketing ในแง่ของการใช้งาน และ Tools ต่างๆ กันมาแล้ว

ในบทความนี้นิกขอพาทุกท่านไปดูส่วนที่น่าสนใจของ Generative AI อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งก็คือในเรื่องของการลงทุนกันบ้างดีกว่าค่ะ ==> ว่าทั่วโลกมี trend เป็นอย่างไรบ้าง ตลอดจน Application ฮิตติดชาร์ท่ ที่เพื่อนๆ ลองดูไปพร้อมกันกับนิกนะคะว่า เราเคยใช้งาน หรือเคยผ่านหูผ่านตา applications ไหนมาแล้วบ้าง (☞゚ヮ゚)☞

รูปแบบการลงทุนใน Generative AI โดยภาพรวม

จากการที่ Gen’ AI เป็นการก้าวกระโดดของปัญญาประดิษฐ์ (ในมุมมองของนักลงทุน) ซึ่งถูกมองว่าให้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับงานที่มนุษย์สร้างขึ้น และสามารถตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้า ทำให้ช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการทำงาน และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ

Generative AI จึงได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั่วโลก ที่หันมาให้การสนับสนุนและลงทุนด้านการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์

ซึ่งจากการตรวจสอบรูปแบบการลงทุนของนักลงทุนในปี 2022 พบว่ามีรูปแบบที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการจัดลำดับความสำคัญหรือความฮิตในการลงทุนในประเภทปัญญาประดิษฐ์ โดยข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เองค่ะ ที่จะช่วยให้เราสามารถกำหนดทิศทางในการสำรวจและพัฒนา Gen AI และคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงในอนาคตของตลาด AI&ML ได้ 😊😎

ถอดรหัสการลงทุนใน Generative AI ทั่วโลก และ Applications ยอดฮิต
ภาพรวมการลงทุนใน Generative AI ปี 2022 (source)

ซึ่งในจาก Visualization ภาพรวมการลงทุนในตามด้านบน แบ่งประเภทของปัญญาประดิษฐ์ที่มีการลงทุนโดยนักลงทุนออกเป็น 5 ประเภทเรียงลำดับจากมากไปน้อยดังนี้ค่ะ

 • Text: การใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อความ ตอบโต้กับลูกค้า และสร้างสื่อต่างๆ
 • Visual Media: การสร้างสื่อเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยวิดีโอและภาพ
 • Generative Interface: การโต้ตอบระหว่าง AI และมนุษย์
 • Speech&Audio: การสร้างและตอบสนองโดยเสียง และเข้าใจบริบทคำพูด
 • Code: การใช้ AI ในการช่วยร่าง หรือ edit โปรแกรม

โดยรายละเอียดในแต่ละประเภทของ Generative AI ยอดฮิตทั้ง 5 ที่นักลงทุนเข้าไปลงมีดังต่อไปนี้ ༼ つ ◕ v◕ ༽つ

#1 Text
การใช้งาน Generative AI ในการประมวลผลข้อความ

อันดับ 1 ของนักลงทุนคือการลงทุนในเรื่องของ Text AI ค่ะ ✨🎉 โดยสิ่งนี้แน่นอนค่ะว่าถูกกระตุ้นจาก ChatGPT และ Google Bard สองค่ายยักษ์ใหญ่ที่ทำให้เกิด Start up และกลุ่มนักพัฒนาเกี่ยวกับ LLMs ในวงกว้าง โดยสิ่งนี้นับว่าเป็นการปฏิวัติวงการการโต้ตอบสื่อสาร และการสร้าง content ของเหล่า Content creator ทั้งหลาย ด้วยเงินลงทุนสูงสุดในกลุ่มถึง 852 ล้านดอลลาร์จาก 48 deals ในปี 2023

โดย Text generative AI นี้ครอบคลุมถึงการลงทุนใน application ที่หลากหลายได้แก่ การสร้าง marketing content, การสรุป, การให้การโต้ตอบและสนับสนุนการใช้งานของผู้บริโภค, การ get API เพื่อนำข้อมูลไปใช้ร่วมกับ application อื่นหรือข้ามสายงาน เพื่อสร้าง customer engagement ซึ่งนักลงทุนส่วนมากมองว่าการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในรูปแบบของ Text AI มีส่วนช่วยในการดึงดูดความสนใจของลูกค้า และเข้าถึงลูกค้าด้วยการสร้างคอนเทนต์แบบ Personalize ตลอดจนสามารถสร้างความพึงพอใจ และยอดขายที่เพิ่มขึ้นได้ด้วยระบบบริการแบบอัตโนมัติ ซึ่งมีข้อดีเพิ่มเติมในส่วนของการลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย^^

โดยจาก visualization ภาพรวมการลงทุนในปี 2022 แบ่งกลุ่มของการลงทุนใน Text AI ออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่

 • Cross functional (API) เป็นจำนวน $249M
 • Social media และ Marketing contents เป็นจำนวน $317M
 • Summarization หรือการสรุปบทความ/เนื้อหา เป็นจำนวน $199M
 • Consumer Support หรือการให้บริการ/โต้ตอบกับลูกค้า เป็นจำนวน $65M

ซึ่งเพื่อนๆ สามารถอ่านตัวอย่างการใช้งาน Text AI ได้จาก link นี้ค่ะ =>>

#2 Visual Media
การสร้างสื่อเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยวิดีโอและภาพ

โดยในลำดับที่ 2 ที่ตามมาติดๆ ด้วยยอดเงินลงทุนที่ไม่ต่างกันมากนักคือ Visual Media AI ค่ะเพื่อนๆ ซึ่งในปัญญาประดิษฐ์ประเภทนี้ได้รับเงินทุนไปสูงถึง 822 ล้านดอลลาร์จาก 58 deals ที่ครอบคลุมทั้งในส่วนของ application ที่ใช้งาน Visual media และใช้เป็นเครื่องมือในการสร้าง content สำหรับ content creators ในระดับผู้บริโภคทั่วไปและในระดับองค์กร ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งสร้างงานศิลปะ NFT หรือการสร้าง Avatar การช่วย edit วิดีโอกราฟฟิกเสมือนจริง

ซึ่ง Visual Media AI สามารถดึงดูดนักลงทุนในภาคอุตสาหกรรมสื่อความบันเทิง การโฆษณา และการออกแบบ ที่ทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ ภาพที่น่าสนใจ และดึงดูดเพื่อยกระดับการเล่าเรื่องและสร้างภาพจำของแบรนด์

โดยจาก visualization ภาพรวมการลงทุน ปี 2022 แบ่งกลุ่มของการลงทุนใน Visual Media AI ออกเป็น 5 กลุ่มได้แก่

 • Enterprise AI Avatars
 • Comsumer social apps & tools
 • Photo & VDO editor
 • Image & NFT
 • Synthetic training Data
credit: https://learnopencv.com/rise-of-midjourney-ai-art/

#3 Generative Interface
การโต้ตอบระหว่าง AI และมนุษย์

ในลำดับที่ 3 ที่ได้รับการส่งในจากนักลงทุนคือการลงทุนในเรื่องของการสร้างการโต้ตอบที่เสมือนจริงระหว่างปัญญาประดิษฐ์และมนุษย์ ซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 586 ล้านดอลลาร์จาก 20 deals โดยมุ่งเน้นไปที่การค้นหาแบบ general search และการทำ machine-human interface ตลอดจนการจัดการองค์ความรู้

โดยการลงทุนในประเภทนี้นักลงทุนจะเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพของ Interface ด้วยการดึงข้อมูล การจัดทำฐานข้อมูล และการปรับปรุง workflow เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งาน AI ได้อย่างราบรื่อนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยจาก visualization ภาพรวมการลงทุน ปี 2022 แบ่งกลุ่มของการลงทุนใน Generative Interface ออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่

 • General search
 • Human-machine interface
 • Productive & Knowledge management

#4 Speech&Audio
การสร้างและตอบสนองโดยเสียง และเข้าใจข้อความ

โดยลำดับรองสุดท้ายที่นักลงทุนสนใจในการลงทุนคือในเรื่องของ Speech&Audio AI ที่เป็นการต่อยอดมาจากการทำความเข้าในบริบทของ Text AI ที่ทำการเพิ่มในส่วนของการทำ Speech to text และ text to speech เพื่อให้ AI สามารถช่วยสร้าง/แก้ไข พากย์เสียง และสังเคราะห์เสียงดนตรี ตลอดจนการ Clone เสียงให้มีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งในประเภทนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนในอุตสาหกรรมความบันเทิง เกม และสื่อต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานและสร้างความแปลกใหม่สมจริง มุ่งสู่การเปิดประสบการณ์ที่ผู้ใช้งานไม่เคยสัมผัสมาก่อนค่ะ^^

#5 Code
การใช้งาน AI ในการช่วยโค้ดหรือ Edit Program

และ Generative AI ประเภทสุดท้ายที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนคือในการใช้ AI มาช่วยในการเขียนโค้ด ทั้งในส่วนของการสร้าง Code ใหม่ และการช่วย Edit code ที่มีการเขียนไว้แล้ว หรือพูดง่ายๆ ค่ะว่าเป็นการช่วยเราแก้ bug อย่างคร่าวๆ นั่นเองค่ะ ซึ่งถึงแม้ว่าในสัดส่วนของการลงทุนของ Generative AI ประเภทนี้จะอยู่ในลำดับท้ายสุด แต่ก็ยังคงถือว่าได้รับความนิยมจากนักลงทุนเช่นกันค่ะ

โดยนักลงทุนที่สนใจใน AI ประเภทนี้มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพ และความแม่นยำในการ Coding ให้สามารถรองรับโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่หลากหลาย ลดข้อผิดพลาด และสร้าง ecosystem ของการเรียนรู้การเขียนและพัฒนาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์

โดยจาก visualization ภาพรวมการลงทุน ปี 2022 แบ่งกลุ่มของการลงทุนใน Code AI ออกเป็น 4 กลุ่มหลักดังนี้ค่ะ^^

 • Code Completion
 • Comand line
 • Documentation
 • Text to Code

Panaya Sudta

Hi, I am Nick,,,,Panaya Sudta (●'◡'●) Engineer during the daytime. Researcher at night. Reader in spare time. (❁´◡`❁) วิศวกร/นักวิจัย และเป็นน้องใหม่ของการตลาดวันละตอน ในการทำ Market research ค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้แชร์มุมมองกันนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *