สรุป 7 Digital Consumer Insights 2024 จาก Facebook หรือ META

สรุป 7 Digital Consumer Insights 2024 จากรายงานของ META หรือว่าบริษัทยานแม่ของ Facebook มาดูฟังกันนะครับว่าพฤติกรรมผู้บริโภคจะเปลี่ยนไปขนาดไหนในปีนี้ และทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลไทยและอาเซียนจะมีหน้าตาอย่างไร

Nattapon Muangtum

เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน / อาจารย์พิเศษวิชา Data-Driven Communication / เขียนหนังสือมาแล้ว 5 เล่ม Personalized Marketing, Data-Driven Marketing, Data Thinking, Contextual Marketing และ Social Listening / ที่ปรึกษา Data-Driven Advisor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *