Facebook Insight Ecommerce & Online Retial 2022 ผู้บริโภคดิจิทัลโตไว ธุรกิจออนไลน์จึงโตเร็ว

Facebook Insight Ecommerce & Online Retial 2022 ผู้บริโภคดิจิทัลโตไว ธุรกิจออนไลน์จึงโตเร็ว

จากรายงาน Facebook South East Asia 2021 ที่สรุปสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งปีเพื่อให้เราเข้าใจภาพรวมและทิศทางที่กำลังจะเกิดขึ้นของ Consumer Insight 2022 ให้นักการตลาดอย่างเราสามารถปรับตัวได้ทัน จากบทความแรกที่เราสรุปภาพรวมของ 10 Trends New Normal & Insight Digital Consumer 2022 ไปแล้วว่าโลกการตลาดออนไลน์ของไทยและอาเซียนกำลังจะไปในทิศทางไหน บทความนี้จะพาไปเจาะลึกทีละหัวข้อในรายงานฉบับนี้ ให้เราค่อยๆ ได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว กำลังเกิดขึ้นอยู่ และกำลังจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ

Digital Consumer 2022 ผู้บริโภคดิจิทัลโตเร็วมาก และยังโตได้มากกว่านี้อีก

Facebook Digital Consumer 2022 เจาะลึก Insight Ecommerce และ Online Retail ไทยและอาเซียน ผู้บริโภคดิจิทัลโตไวส่งผลให้ธุรกิจออนไลน์โตเร็ว

ในประเทศในและภูมิภาคอาเซียนนั้นมีการเติบโตของปริมาณ Digital Consumer หรือผู้บริโภคออนไลน์อย่างมากจนน่าตกใจ เพราะลำพังแค่ปี 2020 จากการล็อกดาวน์รอบแรกก็ว่ามีจำนวนผู้คนที่ขยับตัวจาก Consumer ธรรมดามาเป็น Digital Consumer ในจำนวนที่เยอะมากแล้ว แต่พอก้าวเข้าสู่ปี 2021 อัตราการเติบโตดังกล่าวก็ไม่ได้ลดลงหรือคงที่แต่อย่างไร แต่กลับเพิ่มขึ้นอย่างสูงมากจนน่าตกใจ

และ Digital Consumer ในที่นี้ก็ไม่ได้หมายถึงแค่คนที่เริ่มก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลหรือออนไลน์เท่านั้น แต่ยังกลายมาเป็นผู้บริโภคดิจิทัลที่จับจ่ายใช้สอยทางออนไลน์อย่างจริงจัง ไม่ได้ซื้อของออนไลน์แค่อย่างสองอย่าง แต่มากถึง 8.3 อย่างสำหรับผู้บริโภคออนไลน์ชาวไทยในปีนี้

Facebook Digital Consumer 2022 เจาะลึก Insight Ecommerce และ Online Retail ไทยและอาเซียน ผู้บริโภคดิจิทัลโตไวส่งผลให้ธุรกิจออนไลน์โตเร็ว

ตั้งแต่โควิด19 ระบาดมาในปี 2020 ในภูมิภาคอาเซียนเองก็มี Digital Consumer หน้าใหม่กว่า 70 ล้านคนในทันที จำนวนคนขนาดนี้เทียบได้กับทั้งประเทศอังกฤษเลย และกว่าครึ่งของ 70 ล้านหรือกว่า 30 ล้านคนก็เป็นตัวเลขของผู้บริโภคออนไลน์เฉพาะแค่ในปี 2021 เท่านั้น ดังนั้นเราจะเห็นว่าแม้ตัวเลขในช่วงการแพร่ระบาดรอบแรกจะเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานออนไลน์อย่างมาก แต่ในปี 2021 นี้นั้นตัวเลขผู้บริโภคออนไลน์ก็ไม่ได้ลงที่หรือลดการเติบโตลงแต่อย่างไร

มีการคาดการณ์กันว่าในปี 2026 หรืออีก 5 ปีข้างหน้านั้นจำนวน Digital Consumer ของไทยและอาเซียนจะขยายตัวไปถึง 380 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2019 ถึง 1.4x เลยทีเดียว

และการใช้เงินจำนวนมากบนออนไลน์ก็กระจุกตัวอยู่บนแพลตฟอร์มเป็นหลัก ดังนั้นธุรกิจที่อยากจะไปต่อในปี 2022 ได้จะต้องหันมาใช้กลยุทธ์ Digital-centric หรือเน้นการสร้าง Digital Experience ที่สะดวกสบายกับลูกค้า ให้เขาสามารถทำทุกอย่างได้ด้วยตัวเองบนมือถือโดยลดการติดต่อกับคนออกไปให้ได้มากที่สุด

Facebook Digital Consumer 2022 เจาะลึก Insight Ecommerce และ Online Retail ไทยและอาเซียน ผู้บริโภคดิจิทัลโตไวส่งผลให้ธุรกิจออนไลน์โตเร็ว
  • 70 ล้าน Digital Consumer เพิ่มขึ้นภายในปี 2020 เป็นต้นมา เทียบเท่ากับประชากรทั้งประเทศอังกฤษ
  • 30 ล้าน Digital Consumer เกิดขึ้นแค่ภายในปี 2021
  • มากกว่า 95% ของ Digital Consumer เข้าถึงอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือ
  • 346 ล้านคนในอาเซียนเข้าใช้ Facebook ทุกวัน

อัตราการเติบโตของผู้บริโภคดิจิทัล 2021 แยกรายประเทศในอาเซียน

Facebook Digital Consumer 2022 เจาะลึก Insight Ecommerce และ Online Retail ไทยและอาเซียน ผู้บริโภคดิจิทัลโตไวส่งผลให้ธุรกิจออนไลน์โตเร็ว

เมื่อดูในรายละเอียดจะเห็นว่าอัตราการเติบโตของ Digital Consumer ในอาเซียนนั้นมีความแตกต่างมากกว่าที่คิด ประเทศที่มีสัดส่วน Digital Consumer มากที่สุดในปี 2021 คือมาเลเซีย 88% ส่วนอินโดนีเซียแซงสิงค์โปรขึ้นมาเป็นอันดับสองอย่างน่าสนใจ อยู่ที่ 80% กับ 79% ตามมาด้วนประเทศฟิลิปปินส์ 73% ตามมาด้วยประเทศไทย 73% ปิดท้ายด้วยเวียดนาม 71% ครับ

เมื่อดูสัดส่วนการเติบโตของ Digital Consumer ในแต่ละประเทศก็จะเห็นว่าประเทศอินโดนีเซียนั้นมีการเติบโตสูงมาก จาก 70% กระโดดไป 80% ภายในปีเดียว และดูเหมือนจะตามมาด้วยประเทศฟิลิปปินส์ที่โตจาก 73% มาสู่ 78% และก็ไทยเรา 69% เพิ่มเป็น 73% แต่ในขณะเดียวกันก็ยังเห็นช่องว่างทางดิจิทัลที่ยังมีอยู่อีกมาก อาจจะด้วยการขาดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยี ขาดทุนในการเข้าถึงอุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟน หรือขาดทุนในการเข้าถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ดีพอ

จากรายงานฉบับนี้บอกให้รู้ว่า 8 ใน 10 ของประชากรอาเซียนที่มีอายุเกิน 15 ปีนั้นกลายเป็น Digital Consumer ภายในปี 2021 เรียบร้อย เชื่อได้ว่าการเติบโตของผู้บริโภคออนไลน์ทั้งในประเทศไทยและอาเซียนเองจะยังมีโอกาสอีกมาก สิ่งสำคัญคือธุรกิจเราพร้อมที่จะยกระดับมาเป็น Digital Business จริงจังที่ไม่ใช่แค่การขายของออนไลน์แล้วหรือยังครับ

Insight การใช้เงิน 2022 ผู้บริโภคใช้เงินเพิ่มขึ้น 60% ในปี 2021 และจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวอีก 5 ปีข้างหน้า

Facebook Digital Consumer 2022 เจาะลึก Insight Ecommerce และ Online Retail ไทยและอาเซียน ผู้บริโภคดิจิทัลโตไวส่งผลให้ธุรกิจออนไลน์โตเร็ว

จากการล็อกดาวน์ในปี 2020 ที่มีครั้งที่สอง สาม และครั้งต่อมาเรื่อยๆ ในหลายประเทศ ส่งผลให้ผู้คนมากมายย้ายขึ้นไปทำทุกสิ่งบนออนไลน์จนกลายเป็น Digital Consumer เพิ่มขึ้นหลายสิบล้านคนภายในช่วงเวลาแค่ปีเดียว และนั่นก็ส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยหรือใช้เงินบนออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างมาก มากในระดับที่ว่าคิดว่าปีก่อนที่ล็อกดาวน์ครั้งแรกจะมากแล้ว แต่พอเข้าปี 2021 เป็นต้นมาก็ยังเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่มีแผ่วเลย

จากรายงานของ Facebook Digital Consumer Insight 2022 ฉบับนี้บอกให้รู้ว่าโดยเฉลี่ยแล้ว Digital Consumer หรือผู้บริโภคออนไลน์ทั้งชาวไทยและอาเซียนใช้เงินเพิ่มขึ้นจากปี 2020 ถึง 60% จากที่เคยใช้เงินช้อปปิ้งและซื้อของออนไลน์โดยเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 238 ดอลลาร์สหรัฐ พอเข้าปี 2021 ตัวเลขนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็น 381 ดอลลาร์สหรัฐ และนั่นก็ทำให้คาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าซึ่งก็คือปี 2026 ตัวเลขการใช้เงินบนออนไลน์โดยเฉลี่ยต่อหัวจะขยับขึ้นไปสูงถึง 671 ดอลลาร์สหรัฐ หรือสูงขึ้นกว่า 1.7 เท่าของปี 2021 หรือถ้าเทียบกับปี 2019 ก่อนเกิดการแพร่ระบิดจนทำให้ Covid Disruption ก็เพิ่มสูงขึ้นกว่า 4.9 เท่าเลยทีเดียว

ดังนั้นจะเห็นว่าผู้บริโภคออนไลน์ทั้งชาวไทยและอาเซียนเองมีแนวโน้มจะใช้เงินบนออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนส่งผลให้ตัวเลข GMV (Gross Merchandise Value) โดยรวมนั้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตัวเลขนี้รวมทั้งการซื้อสินค้าไปจนถึงบริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์หรือดิจิทัลทั้งหมด ในปี 2021 ตัวเลขการใช้เงินจับจ่ายใช้สอยบนออนไลน์ที่เป็นมวลรวมหรือ GMV นั้นอยู่ที่ 132,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นจากปี 2020 ถึง 80% ที่เคยอยู่ที่ 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

จากรายงานของ Facebook Digital Consumer Insight 2022 ฉบับนี้บอกให้รู้ว่าโดยเฉลี่ยแล้ว Digital Consumer หรือผู้บริโภคออนไลน์ทั้งชาวไทยและอาเซียนใช้เงินเพิ่มขึ้นจากปี 2020 ถึง 60% จากที่เคยใช้เงินช้อปปิ้งและซื้อของออนไลน์โดยเฉลี่ยต่อคนอยู่ที่ 238 ดอลลาร์สหรัฐ พอเข้าปี 2021 ตัวเลขนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็น 381 ดอลลาร์สหรัฐ และนั่นก็ทำให้คาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าซึ่งก็คือปี 2026 ตัวเลขการใช้เงินบนออนไลน์โดยเฉลี่ยต่อหัวจะขยับขึ้นไปสูงถึง 671 ดอลลาร์สหรัฐ หรือสูงขึ้นกว่า 1.7 เท่าของปี 2021 หรือถ้าเทียบกับปี 2019 ก่อนเกิดการแพร่ระบิดจนทำให้ Covid Disruption ก็เพิ่มสูงขึ้นกว่า 4.9 เท่าเลยทีเดียว

ดังนั้นจะเห็นว่าผู้บริโภคออนไลน์ทั้งชาวไทยและอาเซียนเองมีแนวโน้มจะใช้เงินบนออนไลน์เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จนส่งผลให้ตัวเลข GMV (Gross Merchandise Value) โดยรวมนั้นสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตัวเลขนี้รวมทั้งการซื้อสินค้าไปจนถึงบริการต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์หรือดิจิทัลทั้งหมด ในปี 2021 ตัวเลขการใช้เงินจับจ่ายใช้สอยบนออนไลน์ที่เป็นมวลรวมหรือ GMV นั้นอยู่ที่ 132,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นจากปี 2020 ถึง 80% ที่เคยอยู่ที่ 75,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Facebook Digital Consumer 2022 เจาะลึก Insight Ecommerce และ Online Retail ไทยและอาเซียน ผู้บริโภคดิจิทัลโตไวส่งผลให้ธุรกิจออนไลน์โตเร็ว

และก็คาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าหรือในปี 2026 นั้นตัวเลข GMV มวลรวมของการใช้เงินบนออนไลน์ในภูมิภาคอาเซียนจะพุ่งทะยานสูงขึ้นไปถึง 254,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเพิ่มสูงขึ้นเกือบเท่าตัวจากปีปัจจุบัน เป็นอัตราการเติบโตที่เฉลี่ยต่อปีแล้วสูงถึง 14% ทีเดียวครับ

แถมยังเป็นที่คาดการณ์ว่าประเทศเวียดนามเองจะมีการเติบโตของ GMV การจับจ่ายใช้สอยบนออนไลน์เพิ่มขึ้นกว่า 4.5 เท่าเมื่อนับจากปี 2021 ไปยังปี 2026 ส่วนฟิลิปปินส์เองก็คาดว่าจะสูงขึ้นถึง 3.8 เท่าในระยะเวลาเดียวกัน ส่วนประเทศอินโดนีเซียก็คาดการณ์ว่าจะเพิ่มสูงขึ้น 1.6 เท่าครับ ส่วนของประเทศไทยเองก็ถูกคาดการณ์ว่าการจับจ่ายใช้เงินบนออนไลน์จะเพิ่มขึ้น 40% ในอีก 5 ปีข้างหน้า ก็ถืออยู่ในระดับกลางๆ ค่อนไปทางน้อย เพราะสามอันดับแรกเขามีการเติบโตที่สูงกว่าเรามากจริงๆ

Online retail 2022 ค้าปลีกออนไลน์ไทยและอาเซียนโตแซงหน้า 3 ชาติยักษ์ใหญ่ บราซิล จีน และอินเดีย

Facebook Digital Consumer 2022 เจาะลึก Insight Ecommerce และ Online Retail ไทยและอาเซียน ผู้บริโภคดิจิทัลโตไวส่งผลให้ธุรกิจออนไลน์โตเร็ว

ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ Digital Economy ของไทยและอาเซียนเองจะเติบโตอย่างมาก และหนึ่งในตัวแปรสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ว่าก็คือ Online retail หรือธุรกิจค้าปลีกหรือการซื้อของกินของใช้บนออนไลน์ที่แหละครับที่โตเอาๆ เพราะการล็อกดาวน์รอบแรกบวกกับรอบต่อๆ มา

จากตัวเลขการเติบโตของค้าปลีกออนไลน์ของไทยและอาเซียนพบว่ามีอัตราการเติบโตที่สูงมากจนแซงหน้าประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีน บราซิล และอินเดียแล้วด้วยซ้ำ ในปี 2020 ธุรกิจค้าปลีกได้ยอดขายจากออนไลน์อยู่ที่ 5% แต่พอปี 2021 ก็คาดการณ์ว่าจะขยับสูงขึ้นไปถึง 9% ซึ่งนับเป็นอัตราการเติบโตที่สูงถึง 85% เลยทีเดียว

พอมาดูธุรกิจค้าปลีกของประเทศอินเดียที่มีสัดส่วนยอดขายมาจากออไลน์แค่ 3% เท่านั้นในปี 2020 แต่พอปี 2021 ก็ขยับไปอยู่ที่ 4% แต่อัตราการเติบโตระหว่างปีจริงๆ อยู่ที่ 10% เท่านั้น

พอมาดูตัวเลขการค้าปลีกออนไลน์ของประเทศจีนกันบ้าง ในปี 2020 อยู่ที่ 33% และในปี 2021 ขยับมาอยู่ที่ 35% โตจากเดิม 5% โดยประมาณ

ส่วนทางบราซิลก็ถูกคาดการณ์ว่าจะโตถึง 14% ในปีนี้ จากเดิมทีปี 2020 ที่มีการเติบโตแค่ 7% เท่านั้น

พอมาดูตัวเลขอีกมิติหนึ่งที่สคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือสัดส่วนของ Digital Consumer หรือผู้บริโภคออนไลน์ที่ไม่ใช่แค่เล่นอินเทอร์เน็ตแต่ใช้เงินจับจ่ายใช้สอยจริงๆ ทางฝั่งอาเซียนเองก็มีการเติบโตจาก 79% ไปสู่ 85% ทางอินเดียเองนั้นมีการเติบโตแค่จาก 14% ไปสู่ 20% ส่วนประเทศจีนนั้นมีอัตราการเติบโตที่ไม่แพ้เราเพราะจาก 79% ไปสู่ 90% ในแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจคือประเทศอินเดียยังมีโอกาสอีกมากให้เราเข้าไปเก็บเกี่ยว เชื่อได้ว่าอินเดียจะกลายเป็นสมภูมิเศรษฐกิจดิจิทัลแห่งใหม่ของโลกในทศวรรษนี้ครับ

แล้วคาดการณ์ออกไปอีก 5 ปีข้างหน้าตลาดในภูมิภาคอาเซียนก็ถูกมองว่าน่าจะยังเติบโตอย่างต่อเนื่องไปโดยเฉลี่ยปีละ 14% ในแง่ของ GMV หรือมวลรวมทั้งหมด บอกให้เห็นถึงศักยภาพของ Online retail ที่ไม่ใช่แค่ในประเทศไทยบ้านเราแต่เป็นทั้งหมดที่เราเองสามารถถูกประเทศอื่นที่ใหญ่กว่ากลืนกินได้ครับ

Insight Online retial 2021 สินค้าออนไลน์ยอดขายโตทุกกลุ่ม

Facebook Digital Consumer 2022 เจาะลึก Insight Ecommerce และ Online Retail ไทยและอาเซียน ผู้บริโภคดิจิทัลโตไวส่งผลให้ธุรกิจออนไลน์โตเร็ว

แล้วเมื่อเราลงมาดูในรายละเอียดของ Online retial ก็จะพบว่าในปี 2021 นั้นเติบโตกันถ้วนหน้าในทุกหมวดหมู่ของสินค้าที่ขายบนออนไลน์ คาดว่าการซื้อของออนไลน์จะโตขึ้นกว่า 70% ในสิ้นปี 2021 นี้ ซึ่งสูงกว่าปีก่อนมาก และในกลุ่มสินค้าประเภทของใช้ส่วนตัวหรือของใช้ภายในบ้านก็โตขึ้นอย่างมหาศาลกว่า 2.8 เท่า ต่อเนื่องกันถึงสองปีแล้ว

กลุ่มสินค้าที่มีสัดส่วนการซื้อออนไลน์น่าสนใจในปีนี้ก็คือกลุ่มสินค้าประเภท Consumer electronics และ accessories หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนบุคคลและอุปกรณ์เสริมต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หูฟัง ไมค์โครโฟน เป็นต้น มีสัดส่วนการซื้อออนไลน์สูงถึง 47% หรือเกือบครึ่งหนึ่งของการขายทั้งหมด สัดส่วนการซื้อออนไลน์ของสินค้ากลุ่มนี้ในไทยและอาเซียนแซงหน้าประเทศอินเดียเรียบร้อยแล้ว

สินค้าประเภทเสื้อผ้าและแฟชั่นมีสัดส่วนการซื้อออนไลน์อยู่ที่ 22% ส่วนสินค้าประเภทของใช้ส่วนบุคคลหรือ Personal care ก็มีสัดส่วนอยู่ที่ 19% เช่นเดียวกับสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเฟอร์นิเจอร์นั่นเอง

Magnus Ekbom, Chief Strategy Officer ของ Lazada Group กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า

ที่เราเห็นการเติบโตของธุรกิจออนไลน์ทั้งหลายในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกาจะเกิดขึ้นแบบเดียวกันในภูมิภาคอาเซียนแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนมาซื้อสินค้าของใช้ในชีวิตประจำวันบนช่องทางออนไลน์เป็นหลัก หรือสินค้าและบริการใดก็ตาม เราจะได้เห็นผู้คนทำทุกสิ่งด้วยโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวได้มากขึ้น และในอนาคตมูลค่ามวลรวมของการค้าขายบนออนไลน์จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นธุรกิจที่จะอยู่รอดต่อไปในอนาคตได้ คือธุรกิจที่พร้อมปรับตัวสู่ความเป็น Digitaltization อย่างแท้จริง รู้จักการทำ Omni-channel ที่แท้จริง ไม่ใช่แค่ Multi-channel เหมือนโลกยุคอินเทอร์เน็ตอีกต่อไป เพราะโลกในวันนี้เราก้าวเข้ายุคดิจิทัลแบบเต็มตัวไปแล้วโดยไม่รู้ตัวครับ

สรุป Facebook Insight Ecommerce & Online Retail 2022 จาก Facebook Report

เราคงเห็นแล้วว่าในภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทยนั้นมีศักยภาพที่จะเติบโตได้อีกมากในอนาคตอันใกล้ เริ่มจากผู้บริโภคกระโดดเข้าสู่โลกดิจิทัลกันไวมากในปี 2020 และในปี 2021 ก็ยิ่งเพิ่มได้อีกมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ และสัดส่วนการใช้เงินต่อหัวก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงตามอย่างก้าวกระโดด ผู้บริโภคในวันนี้กล้าจับจ่ายใช้สอยออนไลน์เยอะกว่าเดิมมาก และกล้าที่จะซื้อสินค้ามากมายหลายประเภทขึ้นเยอะ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาเซียนเรากลายเป็นภูมิภาคที่ก้าวเข้าสู่ Digitaltization อย่างเต็มตัวมากขึ้นทุกที การตลาดในวันนี้แค่ออนไลน์ไม่พอ แต่ต้องทำธุรกิจอย่างเข้าใจ Digital Business อย่างดี ต้องเข้าใจเรื่องของ Omni-channel strategy ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการตลาดแบบ Multi-channel ที่มีหลากหลายช่องทางให้ลูกค้าเข้าถึง แต่ว่าแต่ละช่องทางดังกล่าวไม่เคยทำงานประสานเชื่อมโยงกันเพื่อทำให้ลูกค้ารู้สึกสะดวกสบายขึ้นเลย

ในสรุปบทถัดไปเราจะมาดูเรื่องของ Digital Habit & Lifestyle 2022 ว่าผู้บริโภคดิจิทัลในปัจจุบันพวกเขาออนไลน์แบบไหน พวกเขาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อทำอะไร และที่สำคัญคือเราจะเข้าใจเพื่อสร้างโอกาศปิดการขายได้ดีกว่าเดิมได้อย่างไรครับ

อ่านบทความตอนแรก > https://www.everydaymarketing.co/trend-insight/facebook-report-10-new-normal-trends-and-insight-digital-consumer-2022-thai-and-asian/

Source

Nattapon Muangtum

Nattapon Muangtum

เจ้าของเพจการตลาดวันละตอน / อาจารย์พิเศษวิชา Data-Driven Communication / ผู้เขียนหนังสือการตลาดแบบรู้ใจ Personalized Marketing, การตลาดแบบฉลาดใช้ดาต้า Data-Driven Marketing และ Data Thinking / เป็นที่ปรึกษาด้าน Marketing และ Data-Driven ให้กับบริษัทบางแห่งและหน่วยงานบางที่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *