Tag: Real-Time Data

Transparency Card แคมเปญที่ใช้ Real-time Data ส่องค่าใช้จ่ายนักการเมือง

ในบทความนี้เตยจะพามารู้จักกับแคมเปญ Transparency Card หนึ่งในแคมเปญที่ได้รับรางวัลจาก Cannes Lions ที่น่าสนใจ ปรับใช้ Real-time Data ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของนักการเมือง เพื่อช่วยลดอัตราการคอรัปชั่นจากคนในสภาในประเทศบราซิล เปิดโอกาสให้ประชาชนช่วยกันจับตาค่าใช้จ่ายนักการเมือง

อ่านต่อ

The 9th Lane แคมเปญที่ใช้ Real Time Data แข่งว่ายน้ำจากอีกซีกโลก

The 9th Lane แคมเปญที่ใช้ Real Time Data แข่งว่ายน้ำจากอีกซีกโลก The 9th Lane แคมเปญจาก Cannes Lions ในบทความนี้ เตยจะพามาเปิดมุมมองโลกทัศน์ของเทคโนโลยีที่ผสมผสานกับดาต้า

อ่านต่อ