Tag: Content101

สร้างคอนเทนต์ปิดการขายได้ด้วยเทคนิค F.A.B

ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าการปิดการขายโดยเฉพาะช่องทางออนไลน์นั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่เคย เนื่องจากเดี๋ยวนี้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงมีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการมากขึ้น ทำให้กว่าจะตัดสินใจซื้อสินค้าได้ต้องผ่านทั้งขั้นตอนการเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา และความคุ้มค่าก่อน ดังนั้นถ้าเราตอบคำถามลูกค้าได้ไม่ตรงจุด หรือให้ข้อมูลไม่มากพอ ก็จะยิ่งทำให้การปิดการขายเป็นไปได้ยากขึ้นด้วยเช่นกัน

อ่านต่อ