Tag: Churn Rate

อัตราการสูญเสียลูกค้า (CHURN RATE) ถ้าธุรกิจไม่รู้จักเตรียมพังได้เลย

เป็นเรื่องปกติของธุรกิจที่จะมีลูกค้าแวะเวียนมาทั้งลูกค้าใหม่ และ ลูกค้าเก่าเจ้าประจำ แล้วถ้าวันนึงลูกค้าที่รักของเรา ดันหายไปเลิกใช้สินค้าเราซะอย่างงั้น ทุกคนว่าคงจะน่ากลัวไม่น้อยใช่ไหมคะ ซึ่งการหายไปของลูกค้าตรงนี้แหละค่ะ ที่เราเรียกว่า อัตราการสูญเสียลูกค้า (CHURN RATE) หรือ อัตราการเลิกเป็นลูกค้าค่ะ อัตราการสูญเสียลูกค้า (CHURN

อ่านต่อ

4 ขั้นตอน Retargeting Strategy เพื่อลด Churn Rate เพิ่ม Conversion

Personalized Marketing ตอนที่ 5 ลด Churn Rate ด้วย Retargeting Strategy ทำให้คุ้นเคยก่อนปล่อยหมัดฮุกผ่าน Email การทำ Retargeting ที่เราคุ้นเคยจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

อ่านต่อ