Tag: GDPR

จาก Surveillance สู่ Privacy Economy ธุรกิจยุคใหม่ต้องเคารพความเป็นส่วนตัว

Privacy Economy เศรษฐกิจยุคใหม่ที่จะโตได้ด้วยการเคารพความเป็นส่วนตัว แต่ไหนแต่ไรมา ตั้งแต่เราก้าวเข้าสู่ชีวิตยุคดิจิทัล ยุคที่อะไรๆ ก็ออนไลน์ ยุคที่เราต่างพกโทรศัพท์มือถือ หรือสมาร์ทโฟนออกจากบ้านไปทุกที่แบบขาดไม่ได้ ทำให้เกิด

อ่านต่อ

8 Case Study เรื่องการหลุดรั่วของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรถูกสั่งปรับสูงสุดในต่างประเทศ

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวเกี่ยวกับการหลุดรั่วของข้อมูลส่วนบุคคลให้เห็นอยู่หลายกรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นขององค์กร และความวิตกกังวลของประชาชนว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของเขา จะถูกนำไปใช้หาประโยชน์อะไรในทางที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเหตุการณ์ตามข่าว หลายต่อหลายข่าว จะเกี่ยวข้องการที่ข้อมูลส่วนบุคคล ถูกแฮกออกไปจากระบบ ยังถือว่าเป็นโชคดีของผู้ประกอบการไทย

อ่านต่อ

รื้อตำราการยิง Facebook Ad และ Digital Marketing ใหม่เมื่อไม่มี Third-Party Cookies

เมื่อ Third-Party Cookies กำลังจะตายหายไปซึ่งส่งผลกระทบอย่างหนักต่อคนทำการตลาดออนไลน์ คนทำ Digital Marketing และคนที่ทำธุรกิจทั่วโลกมหาศาล เพราะจากเดิมทีที่เราแค่ใส่เงินเข้าไปในระบบ Facebook

อ่านต่อ

Privacy Actives ผู้บริโภคกลุ่มใหม่ที่ใส่ใจ Data Privacy

ในยุค Data-Driven Age ทำให้ผู้บริโภคยุคใหม่หลายคนเริ่มใส่ใจว่าบริษัทหรือแบรนด์ต่างๆ เอา Data ของพวกเขาไปใช้งานอย่างไร และไม่ใช่แค่ใช้งานรวมไปถึงผู้บริโภคกลุ่มนี้เป็นกังวลถึงความปลอดภัยในการเก็บรักษาว่าแบรนด์ต่างๆ นั้นดูแลข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาเป็นอย่างดีสมกับที่วางใจหรือไม่ ก่อให้เกิด

อ่านต่อ