Tag: Data Governance

บลูบิค ยก “Data Governance” ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตด้วยข้อมูล

วันนี้แบมจะมาพูดถึงบลูบิค (Bluebik) ผู้ให้บริการที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และการจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ว่าเขาแนะนำการวางรากฐานในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลได้อย่างไร งานนี้บลูบิคเขา แนะนำให้ภาคธุรกิจปลดล็อกศักยภาพเติบโตด้วยข้อมูล หรือ Data Governance โดยแบ่งออกเป็น

อ่านต่อ