Tag: Cookie

Personalization Strategy กับ Anonymous ID การตลาดแบบรู้ใจได้แม้ไม่รู้จัก

บทความชุด Personalization 101 วันนี้จะพามารู้จักวิธีการทำ Personalized Marketing กับคนที่เราไม่รู้จักแต่ก็ยังสามารถรู้ใจได้ ด้วยการใช้ Anonymous ID แล้วจะรู้ว่าการตลาดแบบรู้ใจแม้ไม่รู้จักนั้นเป็นอย่างไร อ่านแล้วเอาไปคุยกับทีมให้ปรับกลยุทธ์ตามนี้ได้เลยครับ การตลาดแบบรู้ใจหรือ Personalization มักถูกคิดว่าเราจะต้องรู้จักตัวตนลูกค้าก่อนเท่านั้นถึงจะรู้ใจได้

อ่านต่อ

Case Study แคมเปญการตลาด First-Party Cookies ทำให้คนใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ในยุค Data-Driven Marketing ไปจนถึง Everything เราต่างรู้ดีว่า Data มีค่ายิ่งกว่าอะไร แต่ในขณะเดียวกันเราก็กำลังก้าวเข้าสู่ยุค Privacy Era ยุคที่ผู้บริโภคจำนวนมากอ่านรายละเอียดเงื่อนไขการเก็บ Data ว่า แบรนด์จะเอาไปใช้และทำอะไรบ้าง

อ่านต่อ

ขอ Consent ทำ Data-Driven Marketing ให้ถูก PDPA ง่ายๆ ด้วย Cookie Wow

PDPA กำลังจะประกาศใช้ในเร็ววัน ส่งผลให้การทำ Digital Marketing ทั้งหมดต้องสะเทือนอย่างหนัก แม้เรื่องนี้จะถูกเลื่อนออกมาถึงหนึ่งปี แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกแบรนด์หรือทุกบริษัทจะเตรียมตัวรับมือได้พร้อมโดยเฉพาะในเรื่องการขอ Consent เก็บ Cookie เพื่อเอามาใช้ทำ Re-Targeting หรือ Re-Marketing

อ่านต่อ
#การตลาดวันละโพล ผมอยากฟังปัญหาคุณ

ตอนนี้ธุรกิจคุณมีปัญหาอะไร ?