Tag: Claude

เครื่องมือ AI ที่น่าใช้ และเทคนิคช่วยเพิ่มความ Productive ของงาน

พอเห็นว่าคำว่า AI ทุกท่านคงจะคุ้นชินกันอยู่แล้ว เพราะช่วงนี้กระแส AI ค่อนข้างมาแรง คนเริ่มรู้จักและหันมาใช้มากขึ้น แต่ต้องยอมรับเลยว่า คนที่ใช้งาน AI แล้วยังใช้งานอยู่ประจำมีค่อนข้างน้อย ส่วนนึงผู้เขียนมองว่าเป็นเพราะ เราไม่รู้ว่าจะให้ AI ช่วยทำอะไรในงานของเรา

อ่านต่อ