Tag: call center

เพราะ Condition เราจึงต้อง Evolution กรุงศรีดู Data ก่อนโทรทวงหนี้

ในยุคของ Data-Driven ที่ใครๆ ก็พูดกันแต่จะมีสักกี่คนที่สามารถเอามาพลิกแพลงใช้งานได้อย่างน่าทึ่งเหมือนที่ทางกรุงศรีเล่าให้เราฟังในงาน Marketing Oops! Summit 2020 ว่าเขาสามารถลดจำนวนในการโทรออก แต่เพิ่มผลสำเร็จจากการโทรได้ดีขึ้นมากจากการใช้

อ่านต่อ