Tag: Trolli

Brave Brand กลยุทธ์แคมเปญการตลาดแบบสุดขั้ว อยากได้ใจ Gen Z ต้องกล้าไปให้สุด

จากบทความก่อนหน้าที่พูดถึง 3 Case Study Marketing Campaign ที่ถูกใจ Insights Gen Z 2024 ไปด้วยกลยุทธ์การตลาดแบบ Co-Conspiration ที่แค่ Co-Creation

คุณชอบบินสายการบินอะไร ?

#การตลาดวันละโพล อยากรู้ว่าเพื่อนๆ นักการตลาดชอบบินสายการบินอะไรกัน
ตอบเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะเอาไปทำเป็น Data หน้าเพจให้ครับ