Tag: The Snack That Jingles Back

Nostalgia Marketing ย้อนวันวานยังไงให้ไวรัล ผ่านบทเรียนจาก Goldfish

กระแสย้อนวันวานในสังคมไทยนั้นกลับมาคึกคักกันทุกปี ถึงแม้ว่าจะไม่มีกระแสตลอดแต่ยังไงทุกปีการนั่ง Time Machines ต้องเกิดขึ้นมาตลอด สังเกตง่าย ๆ จากกระแส Y2K ในปีนี้ที่กลับมาฮิตอีกครั้งในช่วงกลางปีที่ผ่านมาและแบรนด์ต่าง

อ่านต่อ