Tag: Thailand’s Martech Report 2024

7 ไฮไลท์ Martech Report 2024 จาก Content Shifu X Hummingbirds Consulting 

เข้าสู่ปีที่สอง หลังจากที่รายงาน Thailand’s Martech Report 2023 เล่มแรกของประเทศไทยที่พูดถึง Martech Trend & Insights ในไทยโดยเฉพาะ ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการจึงทำให้ Content Shifu

คุณชอบบินสายการบินอะไร ?

#การตลาดวันละโพล อยากรู้ว่าเพื่อนๆ นักการตลาดชอบบินสายการบินอะไรกัน
ตอบเข้ามาแล้วเดี๋ยวจะเอาไปทำเป็น Data หน้าเพจให้ครับ