Tag: Thailand Post

Crack Case ไปรษณีย์ไทย  ขนส่งที่อยู่คู่คนไทยจนถึงปัจจุบัน

วันนี้เราจะมา Crack case ของ ไปรษณีย์ไทย หนึ่งในธุรกิจขนส่งที่อยู่คู่คนไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2426 มาจนถึงปัจจุบัน(2566) เกือบ 140 ปีมาแล้ว  สิ่งที่เบสคิดว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยก็คือ พวกเขาทำยังไงกันบ้าง ในช่วงเวลาที่ผ่านมา

อ่านต่อ