Tag: Stella McCartney

สรุป Environment Trend 2019 ที่น่าสนใจจากฉบับเต็ม 200 หน้า

สรุป Environment Trend 2019 จาก TCDC เมื่อความเจริญก้าวหน้า กำลังทำให้ธรรมชาติถดถอย นี่คือส่วนหนึ่งของเทรนด์สิ่งแวดล้อมในปี 2019 จากที่เคยเขียว จะกลายเป็นเขียวที่เข้มยิ่งขึ้น จีน หนึ่งในชาติที่มีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมรวดเร็วแซงหน้าชาติใดๆในโลก จากผลพวงความขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงไม่กี่สิบปีที่ผ่านมา

อ่านต่อ