Tag: Solving Marketing

Solving Marketing การสร้างประเด็นเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพด้วยการตลาด

เขียนแคมเปญที่เกี่ยวกับการตลาดเพื่อสร้างยอดขายและสร้างแบรนด์กันแล้ว เรามาเล่าสู่กันฟังเรื่อง Solving Marketing หรือการตลาดเพื่อรณรงค์และแก้ปัญหาต่าง ๆ ในสังคมกันบ้างครับ ที่เบสเลือกหยิบแคมเปญนี้มาเล่า ก็เพราะว่าในบางครั้งโอกาสทางธุรกิจบ่อยครั้งก็เกิดจากกระแสความสนใจหรือปัจจัยภายนอกต่าง ๆ ด้วยเช่นกันที่มากระตุ้นยอดขาย ดังนั้นการทำแคมเปญนี้อาจเป็นการสร้างโอกาสให้กับตัวเราเองได้อย่างดี โดยเฉพาะแบรนด์ที่เป็น Alternative Choice

อ่านต่อ
#การตลาดวันละโพล ผมอยากฟังปัญหาคุณ

ตอนนี้ธุรกิจคุณมีปัญหาอะไร ?