Tag: SMS

กลุ่มองค์กรผู้บริโภค เรียกร้อง กสทช. แก้ปัญหามิจฉาชีพออนไลน์

กลุ่มองค์กรผู้บริโภค และเครือข่ายป้องกันข่าวลวง ปลุก กสทช. ตื่นจากหลับ ขอให้เร่งลงโทษบริษัทผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือโทษฐานเอาเปรียบผู้บริโภค ไม่ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบอร์โทรและ ข้อความเอสเอ็มเอส (SMS) หลอกลวงที่มีมากถึง

อ่านต่อ