Tag: SEO101

Duplicate Content ส่งผลเสียต่อการทำ SEO จริงหรือไม่? และแก้ไขได้อย่างไร?

สำหรับการทำเว็บไซต์นั้นการมีเนื้อหา หรือบทความที่เหมือนหรือคล้ายกับเว็บไซต์อื่นมากๆ นั้นย่อมไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ ในบทความนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมกันครับว่า Duplicate Content หรือเนื้อหาที่ซ้ำกันนั้นมีลักษณะแบบไหน? และจะส่งผลเสียต่อการทำ SEO ขอบคุณอย่างไรบ้าง?

อ่านต่อ