Tag: Programmatic Advertising

Programmatic Advertising คืออะไร? พร้อมตัวอย่างฉบับเข้าใจง่าย

Programmatic Advertising คืออะไร? พร้อมตัวอย่างฉบับเข้าใจง่าย Programmatic Advertising อธิบายอย่างง่ายคือเป็นการซื้อขายพื้นที่โฆษณาดิจิทัลในแบบอัตโนมัติและเรียลไทม์ โดยเบื้องต้นมักใช้ Algorithm เข้าช่วยเพื่อให้เกิดความเร็วและความแม่นยำในการเลือกและวางโฆษณาในแต่ละช่วงเวลา โดยระบบจะเลือกโฆษณาที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและลูกค้าโดยอัตโนมัติ ใช่ค่ะ การใช้ Programmatic Advertising

อ่านต่อ