Tag: Nostalgia

Retro is new Luxury เมื่อเก่ากลายเป็นใหม่ การตลาดใหม่จากแบรนด์หรู

เมื่อ Luxury Brand แบรนด์หรูทั้งหลายพยายามจับกลุ่ม millennial (คนที่เกิดในช่วงปี 1986-1995) ที่เริ่มคิดถึงอดีตเมื่อวันวาน หรือที่เรียกว่า nostalgia

อ่านต่อ