Tag: Negotiation Strategies

8 กลยุทธ์การเจรจา เพื่อประโยชน์ในการต่อรองอย่างมืออาชีพ

ความขัดแย้งจบได้ ด้วยการพูดคุยและการเจรจา เพราะ กลยุทธ์การเจรจา เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญในการแก้ไขข้อขัดแย้ง หรือสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างฝ่ายที่มีความสนใจตรงข้ามหรือแตกต่างกัน ซึ่งการเจรจาที่ประสบความสำเร็จมักเกิดขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายมีความยินดีที่จะพูดคุยและทำงานร่วมกันค่ะ โดยยิ่งเป็นด้านธุรกิจแล้ว การเจรจาจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ สร้างความไว้วางใจ และความเข้าใจในการทำธุรกิจร่วมกัน ซึ่งเราสามารถใช้กลยุทธ์ต่อไปนี้เพื่อการเจรจาอย่างมืออาชีพได้ค่ะ 1. การเริ่มต้นด้วยจุดยืน เป็นตัวตั้งสูงสุด

อ่านต่อ

คุณคิดว่าปัญหา PM 2.5 ที่เชียงใหม่วิกฤตหรือยัง ?

#การตลาดวันละโพล ขอหนึ่งคำถามก่อนอ่านการตลาดวันละตอน แล้วเราจะเอาไปทำเป็น Infographic โชว์หน้าเพจให้รู้ด้วยกัน