Tag: Marketing Resources

Marketing Resources ที่ดีควรตอบโจทย์แบรนด์แง่ไหนบ้าง?

เริ่มต้นปีใหม่หลายๆ บริษัทคงกำลังประเมินฟังก์ชันการตลาดใหม่ๆ ในธุรกิจของตัวเองและจาก Marketing Resources ที่มีกันอยู่ อาจจะมีบางองค์กรที่ยังจับทิศทางไม่ได้ว่าจริงๆแล้ว สิ่งที่เราต้องคาดหวังจากทรัพยากรทางการตลาดของตัวเองคืออะไรใช่ไหมคะ และด้วยความที่ทั้งนักการตลาด เจ้าของธุรกิจคงจะเข้าใจความหมายของ

อ่านต่อ