Tag: John Lewis

การตลาดแบบเหนือเมฆ ด้วยการสร้าง Brand Experience จาก John Lewis

BRAND Experience เป็นอีกหนึ่งคุณค่าทางการตลาด ที่นักปั้นแบรนด์ให้ความสำคัญ การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์การก้าวเข้าไปเป็น Top of Mind ในใจลูกค้า 

อ่านต่อ