Tag: Franchising

Bluebik จับมือ OR ยกระดับการจัดการระบบแฟรนไชส์ Café Amazon เพิ่มโอกาสทางธุรกิจในอนาคต

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ Bluebik ที่ปรึกษาชั้นนำผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแบบครบวงจร ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

อ่านต่อ