Tag: ESG

การตลาด PTT OR 2024 ฉายภาพเส้นทางทำธุรกิจบนกรอบคิด ESG

สวัสดีนักการตลาดและนักอ่านทุกคนค่า ในบทความนี้จะพาทุกคนมาดู การตลาด PTT OR กับการฉายภาพเส้นทางการทำธุรกิจบนกรอบคิด ESG เป็นการต่อยอดวิสัยทัศน์ด้วยการ “ลงมือทำ” เพื่อขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จจริง ๆ  โดยนายวิศน สุนทราจารย์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บริษัท

อ่านต่อ

แนวคิด ESG คืออะไร บริษัทไหนทำ ESG อะไรกันบ้าง

ปัจจุบัน “แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” (Environmental, Social, Governance หรือ ESG) ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางทั้งจากบริษัทจดทะเบียนและนักลงทุนทั่วโลก โดยมีหลักการอย่างง่าย คือ ธุรกิจควรให้ความสำคัญ กับ การเติบโตทางเศรษฐกิจ มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านต่อ