Tag: DOTA2

ส่องอนาคตการตลาดผ่านโลก eSports จากงาน The International DOTA2

ในช่วงหลังมานี้ นักการตลาดหลายๆ ท่านคงได้ยิน หรือได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโลก eSports ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งใช่ไหมครับ เพราะนี่คือหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะตั้งแต่ช่วง COVID เป็นต้นมา

อ่านต่อ