Tag: Digital Marketing Strategy

3 สัญญาณที่ต้องปรับ Digital Marketing Strategy

โลกการตลาดค่อนข้างยากที่จะคาดเดาจริงไหมคะ ซึ่งพื้นที่ออนไลน์นั้นก็ค่อนข้างผันผวนและยากต่อการเข้าถึง และเป็นสาเหตุให้กลยุทธ์ที่เราใช้บางอย่างอาจล้มเหลว อย่างไรก็ตาม เครื่องมือจำนวนมหาศาลช่วยให้เราทราบว่าเกิดอะไรขึ้นและวิธีการวิเคราะห์ปัญหา เรามาดูสัญญาณที่ชัดเจนว่า Digital Marketing Strategy ของเราถึงเวลาต้องปรับปรุงแล้วหรือยัง

อ่านต่อ

Online Marketing Strategy ที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องรู้

ในยุคอินเทอร์เน็ต 100% แบบนี้ การทำ Online Marketing Strategy จะส่งผลดีในแง่ของการเข้าถึงลูกค้า การรักษาลูกค้าเป้าหมายที่มีศักยภาพ และนี่ก็เป็นการรวบรวมกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ที่สำคัญๆ

อ่านต่อ

7 กลยุทธ์ดิจิทัลเสริมแกร่ง ที่นักการตลาดยุคใหม่ต้องรู้

โดย คุณชรินทร์ จาวลา หัวหน้าทีมทาบูล่า ประเทศไทย และ คุณสวิฏา จรณะสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของทาบูล่า

อ่านต่อ